Onderwijs Alle scholingen PAOT Alumnidag 2023

Over de cursus

Het is bijna zover. De Alumnidag 2023 belooft een bruisende én informatieve dag te worden voor onze Vici-leden, de staf van tandheelkunde en alle overige geïnteresseerde alumni. Een goede combinatie van een goed academisch inhoudelijk programma met ‘Nimweegs’ sociaal samenzijn. Deze editie is in het Van der Valk te Nijmegen-Lent met als thema: Esthetisch restauratief herstel – weefselherstel: met of zonder biomaterialen? U bent van harte uitgenodigd, zie ook de uitnodiging

Lees meer

Over de cursus

De onderwerpen die aan bod komen zijn: botresorptie en weefselregeneratie, biomaterialen en 3D-technieken in de implantologie, management van harde en zachte weefsels: timing en indicaties, als het bot niet zit waar je wilt.

De sprekers op deze dag: dr. Frank Walboomers, dr. Bart van Oirschot, prof. dr. Sander Luuewenburgh, dr. Stijn Vervaeke en prof. dr. Hugo de Bruyn.


In het kort

 • Tandartsen (Vici-leden, docenten tandheelkunde, overige deelnemers)


 • Sprekers

  Sprekers Alumnidag 2023

  Prof. Sander Leeuwenburgh studeerde materiaalkunde aan de Technische Universiteit Delft en klassiek piano aan het Conservatorium van Arnhem. Hij promoveerde in 2006 op het gebied van biokeramische coatings voor tandheelkundige en orthopedische toepassingen aan het Radboudumc. Sinds 2018 is hij hoogleraar Regeneratieve Biomaterialen aan de Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen. Zijn onderzoeksgroep heeft als doel te ontrafelen hoe biomaterialen in staat zijn om de natuurlijke zelfhelende capaciteit van weefsels te activeren. Zijn onderzoek heeft geleid tot diverse octrooien, licenties met de industrie en de oprichting van spin-off bedrijven. Hij is actief in verschillende beoordelingspanels voor subsidies en wetenschappelijke adviesraden.

  Dr. Frank Walboomers studeerde medische biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en promoveerde in 2000 aan het Radboudumc. Zijn onderzoeksproject ging over microstructuur van implantaat materiaaloppervlakken. Dr. Walboomers is werkzaam als universitair hoofddocent, met als leeropdracht regeneratieve tandheelkunde. Daarnaast is hij hoofd van het onderzoekslaboratorium van het department tandheelkunde; een modern en volledig uitgerust lab voor experimenteel onderzoek, variërend van fundamenteel onderzoek op het gebied van orale biologie en materiaalkunde tot (pre)klinische vertaling van medische therapieën en hulpmiddelen. Walboomers is tevens medeoprichter van een spin-off bedrijf dat zich richt op het testen van medische hulpmiddelen, zoals dat noodzakelijk is voorafgaand aan introductie in de kliniek en op de markt.

  Dr. Bart van Oirschot studeerde Tandheelkunde aan het Radboudumc te Nijmegen. In 2011 voltooide hij de vierjarige post-graduale opleiding orale implantologie. In hetzelfde jaar volgde de registratie tot gedifferentieerd tandartsimplantoloog bij de Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI). In 2015 verdedigde hij met succes zijn proefschrift: oppervlaktemodificaties voor botimplantaten. Dr. van Oirschot is momenteel verbonden als klinisch onderzoeker aan de Afdeling Tandheelkunde, binnen de leerstoel Regeneratieve Biomaterialen van prof. Sander Leeuwenburgh. Daarnaast is hij werkzaam als Tandarts-Implantoloog op het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde en aan de afdeling Mond, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Amphia Ziekenhuis te Breda. Naast zijn klinisch werkzaamheden is hij programma-directeur van het 3D Lab Amphia dat ondersteuning biedt op het gebied van 3D technologie aan diverse vakgroepen binnen het Amphia Ziekenhuis. Zijn onderzoeksinteresses betreffen de translatie van regeneratieve geneeskunde (biomaterialen) en 3D-ontwikkelingen binnen de orale implantologie. Hij publiceert regelmatig artikelen over deze onderwerpen en verzorgt voordrachten en workshops in binnen- en buitenland.

  Dr. Stijn Vervaeke, Associate Professor Department of Periodontology and Oral Implantology, studeerde in 2007 af als tandarts aan de Katholieke Universiteit Leuven en bekwaamde zich verder in de parodontologie en orale implantologie aan de Universiteit Gent, waar hij in 2010 afstudeerde. Na zijn studies werd hij staflid van de dienst parodontologie aan de universiteit Gent en werkt hij er aan een doctoraatsthesis over factoren die het succes van implantaatbehandelingen beïnvloeden. Tevens is hij werkzaam in het centrum voor parodontologie en implantologie Leuven van Dr. Bruno Collaert. Op nationale en internationale congressen en symposia fungeert hij regelmatig als spreker over zijn wetenschappelijk onderzoek.

  Prof. dr. Hugo de Bruyn, hoogleraar parodontologie en van 2017 tot augustus 2023 hoofd van de afdeling Tandheelkunde aan het Radboudumc. In 1983 studeerde hij af als tandarts aan de Universiteit van Leuven, behaalde zijn PhD aan de Universiteit van Groningen in 1987 en behaalde in 1988 zijn masterdiploma aan de Lund University in Zweden. Van 1988 tot 2004 runde hij een privékliniek in Brussel. In 2004 werd hij hoogleraar en afdelingshoofd van de vakgroep Parodontologie & Orale Implantologie aan de Universiteit van Gent. Hij was opleider van de specialistenopleiding Parodontologie tot 2018. Hij heeft meer dan 500 (inter)nationale colleges gegeven op het gebied van parodontologie en implantologie, meer dan 150 internationale peer reviewed papers gepubliceerd en 18 promoties begeleid in het vakgebied.


Meer weten? Neem contact op

Merel Nas
Projectmedewerker

contactformulier

Locatie

Van der Valk, Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4, 
6663 AN Nijmegen
 


Programma

De alumnidag start vanaf 8.30 uur met de inloop en vanaf 9.00 uur met het inhoudelijk programma. Koffiepauzes en lunchpauze zijn inbegrepen. Het inhoudelijk programma duurt tot 16.30 uur.

lees meer

Programma

Programma

08.30    Inloop met koffie en thee

09.00    Welkom en introductie

Prof. dr. Marie-Charlotte Huysmans,

ad interim afdelingshoofd afdeling Tandheelkunde

09.15    Botresorptie en weefselregeneratie

Prof. dr. Sander Leeuwenburgh, dr. Bart van Oirschot & dr. Frank Walboomers

10.00    Koffiepauze

10.30    Biomaterialen en 3D-technieken in de implantologie

Prof. dr. Sandern Leeuwenburgh, dr. Bart van Oirschot & dr. Frank Walboomers

12.00    Lunchpauze

13.00    Management van harde en zachte weefsels: timing en indicaties

Dr. Stijn Vervaeke

14.30    Koffiepauze

15.00    Management van harde en zachte weefsels: timing en indicaties (vervolg)

Dr. Stijn Vervaeke

15.30    Als het bot niet zit waar je wilt

Prof. dr. Hugo de Bruyn

16.30    Afsluiting

 

Toelichting ochtendprogramma:

Botresorptie, weefselregeneratie, biomaterialen en 3D-technieken

In de afgelopen decennia heeft de ontwikkeling van nieuwe biomaterialen, regeneratieve geneeskunde en 3D-technologieën een hoge vlucht genomen. Deze ontwikkelingen hebben steeds meer impact op de tandheelkunde in het algemeen, en in de tandheelkundige chirurgie en implantologie in het bijzonder. Biomaterialen worden steeds geavanceerder en kunnen in toenemende mate worden ontwikkeld om te voorzien in de specifieke behoeften van de patiënt, mede dankzij geavanceerde 3D-technologieën zoals 3D-printen en computergestuurde ontwerp- en productiemethoden. Dankzij basale inzichten vanuit de regeneratieve geneeskunde kunnen deze biomaterialen steeds gerichter gebruik maken van natuurlijke genezingsprocessen in het menselijk lichaam om zodoende beschadigd harde en zachte weefsels te vervangen of te herstellen. Hierdoor kunnen tandheelkundige implantaten beter worden geïntegreerd in de weefsels van de mondholte, waardoor klinische complicaties op de lange termijn worden verminderd.

Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot verbeterde tandheelkundige implantaten met een hogere slagingskans en een betere functionaliteit. Tijdens deze cursusdag zullen historische ontwikkelingen en opkomende trends in bovenstaande vakgebieden worden gepresenteerd door experts op het gebied van biomaterialen (Prof. Dr. Sander Leeuwenburgh), weefselregeneratie (Dr. Frank Walboomers) en 3D-technieken in de implantologie (Dr. Bart van Oirschot).

Toelichting middagprogramma:

Management van Harde en zachte weefsels: timing en indicaties

De orale implantologie biedt een hele reeks mogelijkheden om voorspelbare langetermijn resultaten te bieden voor quasi alle indicaties. Vandaag is de implantologie echter veel meer geworden dan een 'vijs in het bot schroeven’. Patiënten willen niet alleen een voorspelbare functionele oplossing maar verwachten ook een optimaal esthetisch resultaat. Dit stelt de clinicus soms voor uitdagingen want bot en zachte weefsels zijn na tandextractie veranderd qua volume en uitzicht. Augmentaties van harde en zachte weefsels zijn vaak onontbeerlijk om de esthetische balans te garanderen. Deze technieken kunnen ingezet worden op verschillende tijdstippen in het behandeltraject. Deze voordracht heeft als doel de pro en contra’s en de verschillende mogelijkheden evidence-based te bespreken aan de hand van klinische casussen.

Als bot niet zit waar je wilt

De orale implantologie heeft de laatste decennia een enorme vlucht genomen. De evolutie in het design, de oppervlaktestructuur, de biomechanische eigenschappen en de ruime toepassing van biomaterialen hebben de indicatiestelling sterk verruimd. Soms is het bot echter niet waar het idealiter zit en is kunst-en vliegwerk nodig. De clinicus wordt dan geconfronteerd met het maken van keuzes die vaak dogmatisch in plaats van evidence-ondersteund zijn. In deze voordracht wordt besproken welke andere opties mogelijk zijn als het bot niet zit waar je het wilt. De alternatieven en resultaten van niet-conventionele implantaten/behandelprotocollen/belastingsprotocollen worden besproken aan de hand van klinische casuïstiek en met wetenschappelijke onderbouwing.


Cursusaanbod PAOT alle cursussen

Bekijk hier het volledige cursusaanbod van PAOT (post-academisch onderwijs tandheelkunde). lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet