Onderwijs Alle scholingen Een kwetsbare sociaaleconomische positie: impact in de spreekkamer - bava

Over de cursus

Mensen met een kwetsbare sociaaleconomische positie kampen geregeld met problemen op verschillende levensgebieden. Denk aan stress door financiële problemen, een slechte woonsituatie of relatieproblemen. 

lees meer

Over de cursus

Het ene probleem versterkt het andere of lokt nog weer nieuwe moeilijkheden uit. We zien dit relatief veel bij mensen met een migratieachtergrond. Zij kunnen ook te maken hebben met discriminatie en racisme. Hun arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden zijn soms ver onder de maat. Ook dit vergroot het risico op gezondheidsproblemen, wat weer kan leiden tot verzuim. We zien deze groep dus relatief vaak op het spreekuur van de bedrijfs- of verzekeringsarts. Maar herkennen we dan ook wat er speelt? En lukt het dan om dit bespreekbaar te maken?

Tijdens deze nascholingsdag bespreken we de impact van multiproblematiek op gezondheid en (arbeids)participatie. Er wordt ingezoomd op het probleem van racisme op de werkvloer. In workshops en casusbesprekingen wordt dit nader uitgewerkt. Er is daarbij ruim aandacht voor de vraag wat we als bedrijfsarts of verzekeringsarts kunnen betekenen voor deze kwetsbare doelgroep. We hopen die vraag met elkaar te kunnen beantwoorden. 


In het kort

  • Verzekerings- en bedrijfsartsen en overige beroepsgroepen.Locatie

Experience Center Radboudumc

Geert Grooteplein 15 Nijmegen


Meer weten? Neem contact op

Yvonne Savelkoul-Broekman
Projectmedewerker

(024) 309 34 37
contactformulier
  • Medewerkers
  • Intranet