Onderwijs Scholingen Acute postoperatieve pijnbehandeling

Over de cursus

Uit onderzoek blijkt dat acute pijn te weinig herkend en behandeld wordt. Slecht behandelde acute pijn kan ernstige medische complicaties geven en het herstel, na een chirurgische ingreep, vertragen.

lees meer

Over de cursus

De scholing bestaat uit vier (avond) bijeenkomsten van elk 3 uur en een vijfde (afsluitende) avond van 1 ½ uur.

Aan iedere scholingsavond is een voorbereidende opdracht verbonden. Gemiddeld bedraagt de voorbereidingstijd per avond 1 ½ uur.

De onderwerpen die behandeld zullen worden zijn:
- Anatomie en fysiologie van pijn -Farmacologie
- Pijndiagnostiek
- Pijnbehandeling

De theorie wordt afgewisseld met casuïstiek (voor zover mogelijk uit uw eigen dagelijkse praktijk) en praktische tips die direct toepasbaar zijn in uw werk. Tijdens de laatste afsluitende avond presenteert de deelnemer eigen casuïstiek t.a.v. acute (postoperatieve) pijnbehandeling, uitgewerkt aan de hand van de lesstof  van de voorgaande lesavonden.

Interesse? Neem contact op. Bij voldoende belangstelling wordt er een lesgroep gevormd.

Bianca Gremmen-van Bergen
Projectmedewerker

(06) 27 20 96 01
contact

In het kort

 • De scholing is geschikt voor verpleegkundigen met aandachtsveld ‘Pijn’


 • Dit leer je

  Na deze cursus heb je parate kennis van de onderwerpen:
  • anatomie en fysiologie van pijn
  • farmacologie
  • pijndiagnostiek
  • pijnbehandeling

Maatwerk­training

Deze cursus kan ook als maatwerktraject voor jouw afdeling worden aangeboden. Neem contact met ons op voor meer informatie. neem contact op