Meer over de bachelor Biomedische Wetenschappen

Kijk voor meer informatie over de bachelor Biomedische Wetenschappen op de opleidingspagina van Biomedische Wetenschappen bij de Radboud Universiteit.
Meer over de bachelor Biomedische Wetenschappen

Meer informatie over onderwijs, organisatie, toetsing, examens, begeleiding en administratie vind je in de studiegids.
Bekijk de Studiegids 2020-2021
Onderwijs Alle scholingen Bachelor Biomedische Wetenschappen

Over de bachelor

Ben je nieuwsgierig hoe het menselijk lichaam werkt? Wil je weten hoe ziektes ontstaan en welke factoren er voor zorgen dat je gezond blijft? lees meer

Over de bachelor

Ben je nieuwsgierig hoe het menselijk lichaam werkt? Wil je weten hoe ziektes ontstaan en welke factoren er juist voor zorgen dat je gezond blijft? Vind je het leuk om uit te zoeken welke behandeling voor een bepaalde ziekte het best werkt? Wil je als onderzoeker of adviseur werken in de gezondheidszorg? Dan is de opleiding Biomedische wetenschappen iets voor jou!

35 jaar Biomedische Wetenschappen

In 2020 bestond de opleiding Biomedische Wetenschappen 35 jaar. Om het te vieren is er aan diverse alumni gevraagd hoe hun carrière na de opleiding verlopen is. Zie de alumni profielen op deze pagina (onder). Dit biedt een mooie inkijk in het brede spectrum aan mogelijkheden na de opleiding BMW.

lees meer

Meer over de bachelor Biomedische Wetenschappen

Wil je meer weten over het onderwijsprogramma van de bachelor Biomedische Wetenschappen? lees meer

Selectie­procedure

Kijk voor meer informatie over de selectieprocedure op de site van de Radboud Universiteit. naar www.ru.nl

Voor alle studenten van de bachelor


Algemene informatie voor studenten van het Radboudumc

Roosters, indelingen, vacatures, stages, onderwijsruimtes en meer. lees meer

Open Dag Cognitieve Neuroscience

Kom naar de open dag van de Master Cognitieve Neuroscience op vrijdag 29 maart. lees meer

Informatie minoren

In het derde jaar van de bachelor Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde volgen studenten minoren. lees meer

Radboud Honours Academy

Gaat studeren je gemakkelijk af en wil je graag nóg meer uit jezelf halen? Bij de Radboud Honours Academy krijg je alle kans om je verder te ontwikkelen, te verbreden of verdiepen. lees meer op ru.nl

Stage­plan en beoordelings­formulier bachelor

Voorafgaand aan de bacheloronderzoeksstage schrijf je in overleg met je begeleider een bachelorstageplan. lees meer

Adviesraad Opleiding Biomedische Wetenschappen

De Raad brengt op hoofdlijnen advies uit over inhoud en kwaliteit van de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen en de masteropleiding Biomedical Sciences. lees meer

Adviesraad Opleiding Biomedische Wetenschappen

Adviesraad Opleiding Biomedische Wetenschappen

De Raad brengt op hoofdlijnen advies uit over inhoud en kwaliteit van de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen en de masteropleiding Biomedical Sciences, in het bijzonder met het oog op de aansluiting met het werkveld en het beroepsperspectief van afgestudeerden buiten de academie en wetenschap. De Raad staat desgevraagd en uit eigen beweging het opleidingsmanagement met advies bij.

Leden van de Adviesraad zijn alumni van de opleiding die buiten de academie een prominente positie in de maatschappij hebben verworven in de private of publieke sector.

Leden worden door de decaan benoemd voor een periode van 3 jaar met mogelijkheid tot herbenoeming eveneens voor 3 jaar.

De Adviesraad vergadert tenminste eenmaal per jaar en zoveel vaker als de opleidingsdirecteur of voorzitter van de Raad noodzakelijk achten.

Huidige samenstelling van de Raad is:


Studie­begeleiding en advies

Kijk wat de studieadviseur voor je kan betekenen tijdens je studie Biomedische Wetenschappen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet