Over de cursus

Intervisie is een manier van leren waarbij kennis en ervaring met collega’s wordt gedeeld, maar waarbij vooral de professionele opvattingen en het gedrag van de beroepsbeoefenaar centraal staan.

lees meer

Over de cursus

Binnen de medische beroepsgroep wordt intervisie gebruikt als middel om gezamenlijk te reflecteren op en te leren van casuïstiek en dilemma’s die een van de deelnemers inbrengt. Voor een goed resultaat is van belang
om intervisie sessies zodanig vorm te geven dat de inbrenger van een casus goed gehoord wordt en dat hierbij de juiste diepgang wordt bereikt.Het begeleiden van intervisie vergt daarom specifieke deskundigheid. Je
oefent met intervisiebegeleiding, verschillende intervisiemethodieken, leert verschillen te onderkennen met intercollegiale toetsing (ICT) en kunt na afloop zelfstandig intervisiegroepen begeleiden.

Wat is intervisie?

Intervisie is een manier van leren waarbij kennis en ervaring met collega’s wordt gedeeld, maar waarbij vooral de professionele opvattingen en het gedrag van de beroepsbeoefenaar centraal staan. Bij intervisie
brengen deelnemers in een (vaste) groep om de beurt een vraagstuk in. In overleg met de inbrenger kiest de begeleider (of facilitator) vooraf een gespreksmethode die goed aansluit bij het vraagstuk. Door de vragen die
de groep aan de inbrenger van een casus stelt, wordt deze tot nadenken aangezet. De groep levert geen oordeel of oplossing. De onderzoekende vragen dienen vooral de reflectie van de casusinbrenger zodat deze
hiervan leert en zijn of haar handelswijze kan verbeteren. Omdat het doorgaans om herkenbare casus gaat, leren ook de overige deelnemers hiervan.

Praktijkervaring opdoen

Deelnemers begeleiden -bij voorkeur- een intervisie-groep of ICT-groep van collega’s. Indien deelnemers geen groep begeleiden, wordt gezocht naar een alternatieve mogelijkheid om het geleerde in de praktijk te
kunnen brengen.

Meer weten? Neem contact op

drs. Janine Nagengast
Projectmedewerker

(06) 27 20 96 01
contact

In het kort

 • De cursus is bestemd voor professionals die intervisie en/of ICT-bijeenkomsten met vakgenoten (gaan) begeleiden als facilitator.

  lees meer


  Voor wie

  De cursus is bestemd voor professionals die intervisie en/of ICT-bijeenkomsten met vakgenoten (gaan) begeleiden als facilitator. Het verdient de voorkeur als je ervaring hebt met het deelnemen aan intervisiesessies.

  Professionals als klinisch specialisten, bedrijfs- en verzekeringsartsen, en huisartsen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. Van al deze professionals nodigen we zowel artsen in-opleiding uit, als geregistreerde artsen.

  Om de cursus op maat te snijden stellen we bij inschrijving een aantal vragen over uw ervaring met intervisie en ICT.

Locatie

De cursus vindt plaats in Vergader- en Conferentiecentrum Soeterbeeck, Ravenstein. lees meer