Onderwijs Scholingen Beter samen beslissen

Over de cursus

Deze module is een combinatie van individuele observaties en analyse en een gezamenlijke intervisie. Op die manier kunnen we in korte tijd voor een groot leereffect zorgen.

Contact

Senior adviseur en coach Persoonsgerichte zorg

contact

Inhoud van de cursus

Hier vind je de mogelijke invulling van de cursus, afgestemd op jouw specifieke wensen en doelgroep.

lees meer

Inhoud van de cursus

De module is opgebouwd uit de volgende stappen: 
 • Verkennen van specifieke wensen en doelgroep, resulterend in een offerte.
 • Observeren en/of maken van video-opnames in de spreekkamer van 2 tot 3 gesprekken.
 • Interviewen van patiënten en naasten aansluitend aan het gesprek.
 • Analyseren van de bevindingen.
 • Bijeenkomst(en) van 1½ uur met max 6 collega’s om te reflecteren op de generieke en individuele bevindingen. Elke deelnemer ontvangt een individuele ingevulde observatielijst. 
De module is uit te breiden met:
 • Een theoretisch deel over SDM (Shared Decision Making): 1 tot 1½ uur (max 10 personen). Daarbij gaan we dieper in op de systematiek van SDM (gebruikte methodiek: Glyn Elwyn) om kennis te vergroten. 
 • Herhaling van de methode na bepaalde tijd om vorderingen en/of nieuwe doelen vast te stellen. 

In het kort

 • Artsen (in opleiding), specialisten (in opleiding), verpleegkundig specialisten (in opleiding), casemanagers (in opleiding).


 • Dit leer je

  Er zijn zowel individuele leerdoelen, als leerdoelen die ten goede komen van de afdeling. 

  Individuele zorgprofessional: 

  • Bewustwording van eigen communicatiestijl.
  • Verbeteren gezamenlijke besluitvorming. 
  • Direct in de praktijk toepasbare tips en adviezen.

  Afdeling / team:

  • Inzicht in de variëteit in werkwijzen en kwaliteiten.
  • Open leercultuur, leren van elkaar en van patiënten. 
  • Uniformeren van werkwijzen of normen, met respect voor verschillen tussen individuen.
  • Verbetering van gezamenlijke besluitvorming team- of afdelingsbreed.

  Enkele resultaten voor patiënten en de zorg als geheel:

  • Tot besluiten komen die het beste passen bij de wensen en de situatie van de patiënt.
  • Beter geïnformeerd zijn en het aannemen van een actievere rol.
  • Meer differentiatie (keuzes) in de zorg.
  • Hogere compliance.
  • Minder controlebezoeken.
  • Patiënten wegen behandelingen af tegen kwaliteit leven.