Onderwijs Scholingen Blijven werken

Over de scholing

Het hebben van een progressieve aandoening kan veel impact hebben, zowel op het privé als op het werkende leven. Op basis van ervaringen van patiënten en behandelaars is de groepstraining voor cliënten ‘Blijven werken’ ontwikkeld. lees meer

Over de scholing

Het hebben van een progressieve aandoening kan veel impact hebben, zowel op het privé als op het werkende leven. Op basis van ervaringen van patiënten en behandelaars is de groepstraining voor cliënten ‘Blijven werken’ ontwikkeld. Het doel van de training is het zo lang mogelijk behouden van werk en het vergroten van de tevredenheid op het werk of wanneer dit niet haalbaar is, naar tevredenheid afbouwen van werkzaamheden.
 
De cursus ‘Blijven werken’ voor ergotherapeuten bestaat uit twee delen:
 1. Eendaagse studiedag. Op de studiedag wordt stilgestaan bij de mogelijke interventies die je als ergotherapeut kan inzetten om werknemers (individueel of in groepsverband) met een progressieve aandoening te begeleiden in het zo lang blijven werken en/of op een goede manier afbouwen van werk. Onderwerpen die o.a. besproken worden zijn: het aanpassen van werk aan de mogelijkheden van de werknemer, basiskennis van wet- en regelgeving, balans privé/werk, communicatie tijdens traject van blijven werken, gebruik van een werkbehoudsplan, samenwerken met andere professionals op het gebied van werk.
 2. Indien gewenst een vervolgcursus (10 en 11 oktober 2019) van twee dagen waarna de training “Blijven werken” kan worden aangeboden vanuit uw setting. Aanmelden voor de vervolgcursus kan samen met de aanmelding van de studiedag waarbij u korting krijgt op het totaal bedrag. Tevens is het mogelijk om u na de studiedag aan te melden voor de vervolgcursus. Tijdens de vervolgcursus gaan we middels gebruik van casuïstiek dieper in op wet- en regelgeving en het gebruik van meetinstrument en vragenlijsten. De tweede dag zal in het teken staan van groepsdynamica, netwerken en multidisciplinair samenwerken.

Wat leert u?

Na deelname aan de studiedag:
 • Weet u hoe je aandacht kan geven aan werk tijdens de ergotherapeutische behandeling
 • Heeft u handreiking gekregen rondom mogelijke interventies die je als ergotherapeut kunt inzetten om een werknemer te begeleiden bij arbeidsgerelateerde vragen
 • Weet u hoe u kunt samenwerken met andere professionals op het gebied van werk
 • Heeft u basiskennis over wet- en regelgeving rondom werk en kan u dit plaatsen binnen de ergotherapeutische behandeling
 
Na deelname aan de volledige driedaagse cursus:
 • Krijg je toegang tot het handboek voor de groepstraining Blijven werken
 • Mag u de groepstraining Blijven werken integreren binnen uw eigen werkplek
 • Heeft u handreikingen gekregen rondom de onderwerpen groepsdynamica, wet- en regelgeving voor gevorderden en meetinstrumenten toepasbaar bij de groepstraining Blijven werken
Weet u hoe u een netwerk kunt opbouwen en hoe u kunt samenwerken met andere professionals in het kader van de training Blijven werken

Trainers

De training wordt begeleidt door Nanette Nab, ontwikkelaar van de groepstraining Blijven Werken en Yvonne Veenhuizen. Beiden zijn werkzaam als ergotherapeut bij Radboudumc. En Gera Hakkesteegt en Lineke Verhoef, werkzaam als ergotherapeut bij Rijndam Revalidatie locatie Erasmus MC.

In het kort

 • Deze scholing is voor ergotherapeuten.


Locatie

Honigcomplex, Waalbandijk 20-22, 6541 AJ Nijmegen Komt u met de auto naar het Honigcomplex, parkeer dan op de grote parkeerplaats. Deze ligt aan de Laan van Oost-Indië, tegenover de Albert Trouwborststraat.

Aanmelden

Inschrijving gaat via onderstaand formulier. naar het formulier

Programma Studiedag 23 mei

Op deze eendaagse studiedag staan we stil bij interventies die je als ergotherapeut kunt inzetten om werknemers (individueel of in groepsverband) met een progressieve aandoening te begeleiden in het zo lang mogelijk blijven werken en/of op een goede manier afbouwen van werk. lees meer

Programma Studiedag 23 mei

09:00-09:30 Aanmelden en ontvangst
09:30-10:00 Welkom en inleiding door ervaringsdeskundige
Een voorbeeld van hoe je zo lang mogelijk kan blijven werken en tegelijk kunt afbouwen met werk
10:00-11:00 Scenario’s van blijven werken en afbouwen van werk
Mogelijkheden binnen de wet-regelgeving( IVA, WIA, participatiewet,Wajong) en verschillende dienstverbanden (loondienst, ZZP)
11:00-11:15 Pauze
11:15-11:45 Ergotherapie en arbeid, wat zijn de mogelijkheden?
Visie op ergotherapie en arbeid. Brainstorm over de mogelijkheden die ergotherapeuten hebben in preventie van onnodig vroege uitval van mensen met een progressief neurologische aandoening
11:45-13:00 Onderwerpen over behoud van werk
Gebruik van regelmogelijkheden | Occupational balance: evenwicht tussen werk en vrije tijd | Communicatie vanuit de werknemer met verschillende professionals (zoals bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, werkgever) | Cognitie in relatie tot werk
13:00-14:00 Lunch
14:00-14:30 Hoe breng je de arbeidssituatie van een werknemer in kaart?
Welke informatie heb je nodig? Wat gebruik je hiervoor?
14:30-15:15 Het maken van een werkbehoudsplan, hoe doe je dat?
15:15-16:00 Netwerken in praktijk
Vragen op het gebied van arbeid zijn altijd anders binnen de context van sociale
zekerheid en de wet- en regelgeving. Onmogelijk om alles te weten. Vind elkaar!
16:00-16:15 Afsluiting en vooruitblik op de verdiepende cursusdagen

Programma Vervolgcursus 10 en 11 oktober

Indien gewenst kan een vervolgcursus van twee dagen gevolgd worden. Wanneer u zich voor deze cursus aanmeldt, alsook voor de eendaagse studiedag, ontvangt u korting op het totaalbedrag. Het is ook mogelijk om u na de studiedag aan te melden voor de vervolgcursus. lees meer

Programma Vervolgcursus 10 en 11 oktober

Donderdag 10 oktober

09:00-09:30 Ontvangst met koffie of thee en iets lekkers
09:30-10:00 Achtergrond en inhoud van de  training blijven werken
Onderwerpen die besproken worden zijn: het doel, de opzet en de werkvormen van de training. Voor wie is de training bedoeld en wat zijn de onderwerpen die behandeld worden in deze training.
10:00-11:00 De Intake en vragenlijsten die gebruikt worden bij de training
We bespreken de verschillende vragenlijsten/meetinstrumenten die voor de training gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in de verwachtingen die deelnemers hebben en het effect van de training. o.a. COPM, self-efficacy op werk, presenteïsme. Tevens willen we graag gebruikmaken van de ervaring van de deelnemers aan deze cursus en  in gesprek gaan over het gebruik van andere mogelijkheden van vragenlijsten/meetinstrumenten.
11:00-11:30 Pauze
11:30-13:00 Wet- en regelgeving
Aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek bespreken we verschillende scenario's en begrippen die je kan tegenkomen binnen de wet- en regelgeving, mede afhankelijk van de context van de werknemer met een chronische neurologische beperking. Te denken valt aan: participatiewet, zelfstandige ondernemer, deskundigenoordeel, FML, medische afzakker, reorganisatie, tijdelijke contracten, vakbond en rechtsbijstand, Wajong. We bespreken hierbij ook de samenwerkingsmogelijkheden met ander professionals.
13:00-14:00 Lunch
14:00-15.15 Hoe kan de werknemer zelf regie nemen en welke rol kan de groep spelen?
Aan de hand van bovenstaande casuïstiek en kennis over wet- en regelgeving gaan we verder met het nemen van eigen regie en hoe dit te versterken. We maken o.a. gebruik van actieplannen, en een werkbehoudsplan.
15:15-16:30 Wat komt er kijken bij het opzetten van de training blijven werken
We geven een praktisch overzicht waar je aan moet denken voor het opzetten van de eerste groep o.a. ruimte, werving, lesmateriaal, gastsprekers.

Vrijdag 11 oktober

09:00-09:30 Ontvangst met koffie of thee en iets lekkers
09:30-11:00 Gedragsverandering en benaderingswijzen
Aan de hand van de casuïstiek die behandeld is op dag 1 gaan we oefenen met het toepassen van technieken gericht op gedragsverandering. We behandelen de sterke kanten benadering, ACT en Motiverende gespreksvoering. Cursisten worden uitgenodigd om ook hun praktijkervaringen in te brengen.
11:00-11:30 Pauze
11:30-13:00 Groepsdynamica
Aan de hand van theorie over groepsdynamica behandelen we onze ervaringen met groepswerk en geven praktische handvaten.
13:00-14:00 Lunch
14:00-16:30 Praktisch aan de slag met groepsdynamica
We gaan oefenen in het behandelen van verschillende onderwerpen uit de training blijven werken in groepsverband. Iedereen krijgt de ruimte om  de rol van trainer in te vullen en eigen ervaring te gebruiken in het versterken van het groepsproces.
 • Medewerkers
 • Intranet