Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch Onderzoekers BROK

E-learning voor het verkrijgen van een BROK-certificaat en voor verlenging van de geldigheid. lees meer

Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch Onderzoekers BROK

De Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers (BROK) behandelt wet en regelgeving bij het doen van klinisch onderzoek en is verplicht voor alle onderzoekers die betrokken zijn bij mensgebonden wetenschappelijk onderzoek. 

De nadruk van de cursus ligt op de relevantie van wet- en regelgeving voor de eigen praktijk, met veel interactie, praktijkvoorbeelden en casuïstiek. Cursisten kunnen naast de verplichte basismodules kiezen tussen een aantal verdiepingsmodules, zoals een module over geneesmiddelenonderzoek of niet-WMO onderzoek. Voor meer informatie, zie de landelijke NFU-pagina en de NFU-ebrok-pagina.

De eBROK©-cursus omvat online oefenmateriaal, video's, animaties en interactieve leerstof. Naast het doorlopen van de modules volgt u een Centrum Specifieke Bijeenkomst (CSB) in het Radboudumc en voltooit u een landelijk examen.

Direct aan de slag!

Vind alle informatie over de BROK cursus op één plek.

klik hier

Onderzoekers dienen BROK-gecertificeerd te zijn bij aanvang van de studie

Sinds april 2022 is het scholingsbeleid omtrent de Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers (BROK) door de NFU verscherpt. Men dient nu bij aanvang van de studie BROK-gecertificeerd te zijn.

lees meer

Onderzoekers dienen BROK-gecertificeerd te zijn bij aanvang van de studie

Sinds april 2022 is het scholingsbeleid omtrent de Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers (BROK) door de NFU verscherpt. Men dient nu bij aanvang van de studie BROK-gecertificeerd te zijn. Het eerdere beleid waar onderzoekers na aanvang van de studie nog 6 maanden de tijd kregen om het BROK-certificaat te halen, is niet meer van toepassing. Daarnaast geldt er géén uitzondering meer met betrekking tot scholingsvereisten voor personeel dat minder dan 6 maanden betrokken wordt bij onderzoek. Deze aanpassingen zijn het gevolg van het verscherpte Onderwijs- en Examenreglement (OER) dat landelijk door de decanen van de UMC’s is vastgesteld. Ga naar de Beleidslijn scholing mensgebonden wetenschappelijk onderzoek voor het huidige beleid in het Radboudumc.

Het huidige beleid onderstreept het belang voor startende promovendi om de BROK-cursus in een vroeg stadium te volgen. De BROK-cursus behandelt namelijk uitgebreid het opzetten en indienen van mensgebonden onderzoek. Daarnaast wordt in de cursus het specifieke beleid en support in het Radboudumc behandeld.  

Onderzoekers in het bezit van een BROK-certificaat kunnen hun geldigheid controleren in het BROK-register.


Hercertificering

Voor huidige cursisten, voor 'oude stijl' eBROK cursisten met een geldig certificaat én voor cursisten wiens certificaat verlopen is...

lees meer

Hercertificering

Hercertificering voor huidige cursisten

Als u reeds een eBROK©-account hebt, dan biedt de e-learning de mogelijkheid om een abonnement aan te schaffen na het behalen van uw certificaat. U ontvangt dan reminders wanneer er aanpassingen zijn in wet- en regelgeving, zodat u up-to-date blijft. Hebt u tijdig deze veranderingen doorgenomen, dan wordt uw certificaat automatisch verlengd: hercertificering wordt vanaf nu continu leren.

Meer informatie op https://nfu-ebrok.nl/ onder het kopje: ‘Continue registratie verlengen’.

Voor 'oude stijl' eBROK cursisten met een nog geldig certificaat

Cursisten die hun BROK®-certificaat hebben behaald middels de oude eBROK©-cursus kunnen hun BROK©-certificering verlengen door de module Continue Registratie te volgen. Na het volledig voltooien van deze module behoudt u de BROK®-certificering opnieuw voor drie jaar. Tevens bent u dan volledig ingestroomd in de eBROK®-leeromgeving om daarin continu te blijven leren. U dient voor het behoud uw BROK®-certificering regelmatig in te loggen en vóórdat de BROK®-certificering verloopt.

Raadpleeg uw certificaat of het online BROK© register om de geldigheid van uw certificaat te controleren. Meer informatie op https://nfu-ebrok.nl/ onder het kopje: ‘Ik heb de oude eBROK cursus gevolgd’.

Wanneer uw certificaat verlopen is...

Wanneer uw huidig BROK-certificaat is verlopen dan dient u de volledige eBROK-cursus opnieuw te volgens inclusief het examen. U komt wel in aanmerking voor een gereduceerd tarief omdat u de Centrum Specifieke Bijeenkomst niet opnieuw hoeft te volgen.

Raadpleeg uw certificaat of het online BROK register om de geldigheid van uw certificaat te controleren. Meer informatie op https://nfu-ebrok.nl/ onder het kopje: ‘Ik heb de oude eBROK cursus gevolgd’.

In het kort

 • Alle data voor de Centrum Specifieke Bijeenkomsten en examendata zijn te vinden in de eBROK-omgeving. Inschrijven voor een bijeenkomst en het examen is alleen mogelijk in de eBROK-omgeving.


 • Voor wie?

  De e-learning is niet alleen voor onderzoekers die hun BROK®-certificaat (opnieuw) willen halen, maar ook voor onderzoekers die al een BROK®-certificaat bezitten en hun certificering willen blijven behouden (hercertificering).
   

 • Accreditatie en certificering

  De eBROK is ABAN/ABFE geaccrediteerd voor 15 studiepunten. Voor studenten en promovendi geldt de eBROK cursus (mits tevens met goed gevolg het examen is afgelegd) voor 1,5 EC (ECTS) punten. Het certificaat wordt afgegeven door het examenbureau EMWO na het bijwonen van een Centrum Specifieke Bijeenkomst en het succesvol volbrengen van het examen .

 • Hercertificering

  De geldigheidsduur van het certificaat is na het volgen van de NFU eBROK cursus vastgesteld op 3 jaar. In plaats van het oorspronkelijke termijn van 4 jaar, sluit dit beter aan bij de geldigheidsduur die in het algemeen gehanteerd wordt voor vergelijkbare trainingen. Deze geldigheid zorgt ervoor dat het hebben van een certificaat beter weergeeft dat u over actuele kennis beschikt.

The English BROK course

The BROK course is also available in English. go to English page

Vragen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw vragen over BROK beantwoord te krijgen, afhankelijk van uw vraag. lees meer

Vragen?

Alle vragen die betrekking hebben op uw inschrijving, het volgen van de online cursus, het gebruik van de modules en betalingen kunt u sturen naar eBROK® Servicedesk via servicedesk@elevatehealth.eu.

Voor het examen is het examenbureau EMWO verantwoordelijk. Met specifieke vragen over het examen, het maken van bezwaar, aanvragen van verlenging en andere vragen over uw BROK®-certificaat, kunt u voor meer informatie terecht op de website van EMWO of via info@emwo.nl.


Hebt u een andere vraag over de BROK©  (zoals over de Centrum Specifieke Bijeenkomst van het Radboudumc)? Neem dan contact op met de BROK-coördinator via BROK@Radboudumc.nl.
 • Medewerkers
 • Intranet