Onderwijs Scholingen COCOM Allergologie en toxicodermie Eczemateuze dermatosen

Over de cursus

De Radboudumc Health Academy organiseert in opdracht van de Cursorisch Onderwijs Commissie (COCOM) van de NVDV de tweedaagse cursus Allergologie, Toxicodermie en Eczemateuze dermatosen.

lees meer

Over de cursus

De eerste cursusdag ‘Allergologie en Toxicodermie’ gaat als eerste in op voedselallergie bij volwassen en kinderen. Aan bod komen voorkomende vormen van voedselallergie, adequate diagnostiek en passende behandeladviezen. Daarna zal worden ingegaan op type 1 en type 4 geneesmiddelenallergie: hoe zijn ze te herkennen? Wat zijn de diagnostische (on)mogelijkheden? Welke adviezen  moeten worden gegeven? In de middag zijn er clinical rounds, waarbij op interactieve wijze in kleine groepen casuïstiek wordt doorgesproken. Aan bod komen voedselallergie, mastocytose en insectengifallergie en diagnostiek bij geneesmiddelenallergie.
 
Na afloop van de eerste cursusdag is er een sociaal programma.
 
De tweede dag ‘Eczemateuze dermatosen’ start met een onderdeel over contactallergie: epidemiologie, risicofactoren, kliniek, diagnostiek en behandeling van veel voorkomende contactallergieën. Daarna start het onderdeel over handeczeem, waarbij de therapeutische opties worden behandeld, met name de hiërarchie van deze opties en de afweging van topicale versus systemische behandeling. Het derde onderwerp van de dag is constitutioneel eczeem. Hierbij komt aan bod de relevantie van allergie diagnostiek en de behandeling en follow-up van kinderen en volwassenen met constitutioneel eczeem.
Ook op de tweede dag zijn er in de middag clinical rounds.

Aanmelden

Inschrijven kan tot uiterlijk 19 september! Dit i.v.m. de pretoets en het aanmelden voor sociaal programma en evt. hotel. inschrijven


Locatie The Green Meeting Center, Arnhem

The Green Meeting Center

Nieuwe Stationsstraat 10, 6811 KS te Arnhem.

Te bereiken vanaf de Stationshal Arnhem CS.


 

In het kort

  • Deze tweedaagse COCOM cursus is verplicht voor 1e, 2e en 3e jaars aios Dermatologie.Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt gepubliceerd op http://www.nvdv.nl/cursorisch-onderwijs/cursorisch-onderwijs-aios-jaar-1-3/
Een tweetal weken vóór de cursus ontvang je een prétoets. Dit om beter in te schatten welke vragen er kunnen zijn. Beide dagen worden afgesloten met een posttoets  en nabespreking.
 

Meer weten? Neem contact op

Geertje van Duijnhoven
Projectmedewerker

(06) 27 20 95 69
contact