Onderwijs Alle scholingen COPD voor praktijkondersteuners huisartsen

Wat is het COPD voor praktijkondersteuners huisartsen?

Ben je praktijkondersteuner en wil je patiënten met COPD optimaal begeleiden? Tijdens de praktijkdagen COPD leer je om de diagnostiek, behandeling en verwijzing af te stemmen op de individuele patiënt met COPD. lees meer

Wat is het COPD voor praktijkondersteuners huisartsen?

Ben je praktijkondersteuner en wil je patiënten met COPD optimaal begeleiden? Tijdens de praktijkdagen COPD leer je om de diagnostiek, behandeling en verwijzing af te stemmen op de individuele patiënt met COPD.

Wat leer je tijdens de praktijkdagen?

In combinatie met alle multidisciplinaire facetten kun je de behandeling op maat binnen de ketenzorg van de patiënt optimaliseren. Je verdiept je aan de hand van casuïstieken, in de multidisciplinaire samenwerking van de zorg, in de begeleidingsaspecten en in de leefstijlveranderingen van de patiënt. Deze dagen worden gezien als een praktijktraining in een gespecialiseerd centrum en hebben een meerwaarde om een behandeling op maat te bieden binnen de ketenzorg voor de patiënt met COPD.

Wat is het doel van de praktijkdagen?

Na het volgen van deze training kan de praktijkondersteuner:
 • de geboden zorg in de eerste en tweede lijn integreren in de dagelijkse praktijk.
 • beter het gesprek aangaan met de patiënt over behandeldoelen en hoe deze te bereiken.
 • de patiënt zorg op maat bieden vanuit een multidisciplinaire benadering.
Het is een unieke, praktijkgerichte scholing in een kleine groep (maximaal 15 cursisten). Er is veel ruimte voor het inbrengen van eigen leervragen. Deze scholing omvat elementen uit de eerste-, tweede- en derdelijnszorg van de ketenzorg COPD. Daarnaast bieden we een kijkje in de keuken van een derdelijns longrevalidatiecentrum.

Partners

Deze training is ontwikkeld door medewerkers van het Radboudumc Dekkerswald, organisatie voor chronische eerstelijnszorg Nijmegen (OCE) en HAN VDO/Instituut Zakelijke Dienstverlening, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Aanmelden

Je meldt je aan voor de COPD praktijktraining via de website van de HAN-VDO. naar de website

Toelatingseisen voor de training

 • Je hebt een afgeronde opleiding tot praktijkondersteuner
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met patiënten met COPD
 • Je werkt en denkt op hbo-niveau

Wanneer is de training?

De COPD praktijktraining duurt twee dagen. De praktijkdagen vinden plaats op 31 oktober en 1 november 2019.

Kosten

Deelname aan deze tweedaagse training kost 580 euro.

Programma

In de training behandelen we verschillende onderwerpen, zoals de integrale gezondheidstoestand, en is er ruimte voor eigen inbreng. bekijk het programma

Programma

Het accent van deze training ligt op:

Integrale gezondheidstoestand & adaptatie

De diagnostiek en behandeling is gericht op het verbeteren van de integrale gezondheidstoestand. Dit houdt in dat we er niet alleen naar streven om het lichamelijk functioneren te verbeteren, maar ook klachten en beperkingen in het dagelijks leven te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.
Klachten, beperkingen en kwaliteit van leven worden niet alleen bepaald door de ernst van de lichamelijke stoornissen, maar ook (en soms vooral) door de mate waarin de patiënt zich optimaal heeft aangepast aan de lichamelijke stoornis (=adaptatie). Goede adaptatie komt tot stand door adequaat zelfmanagement gedrag (waaronder leefstijl). Daarom staat in de behandeling van de patiënt het gedrag van de patiënt zelf centraal.

Klinimetrie

Het Radboudumc Dekkerswald heeft een unieke manier om de integrale gezondheidstoestand te meten en te visualiseren middels een zogenoemde PatiëntenProfielKaart. Op de afdeling klinimetrie wordt het profiel van de patiënt op het gebied van klachten, beperkingen en kwaliteit van leven in kaart gebracht. Het meten van het activiteiten patroon middels een activiteitenmeter (movemonitor) is hiervan een onderdeel. In een sessie met de klinisch psycholoog zal dit meetinstrument toegelicht worden en de vertaalslag gemaakt worden naar de klinische praktijk van de praktijkondersteuner huisarts.

Longfunctiemetingen

De diverse longfunctiemetingen in de tweede lijn worden toegelicht en de bruikbaarheid van de diverse waarden worden vertaald naar de praktijk van de POH.

Casuïstiek

In de casuïstiek staan twee 'live' COPD patiënten centraal. Aan de hand van gesprekken met deze twee patiënten en een vooraf voorbereide casus, komt zowel de theorie als praktijk uitgebreid aan bod. De cursisten zullen de metingen, zoals longfunctie; spirometrieben VVMi bijwonen en zelf bij de 'live' patiënten de anamnese afnemen. Vervolgens gaan de cursisten aan de slag om de verkregen informatie te verwerken in een behandelplan, welke plenair wordt besproken.
Rondom de casuïstiek worden in het programma, naast de anatomie en pathologie bij COPD, uiteraard ook de nieuwste inzichten bij COPD besproken. Ook de samenwerking tussen eerste, tweede- en derdelijns zorgverleners binnen de ketenzorg COPD krijgt hierbij extra aandacht, met medewerking van een POH uit regio Nijmegen.

Het multidisciplinair werken

Voor het opzetten van een integraal behandelplan voor een COPD patiënt is inzicht hebben in het werk van en samenwerking met andere disciplines noodzakelijk. Tijdens de praktijkdagen zijn verschillende disciplines betrokken, zoals een fysiotherapeut, diëtist en psycholoog. Het multi- en interdisciplinair werken komt tijdens de praktijkdagen aan bod met de volgende disciplines:

 • fysiotherapeut
 • psycholoog
 • longverpleegkundige
 • bewegingstherapeut
 • longarts
 • dietist

Tijdens een rondetafelgesprek met een deel van het multidisciplinair behandelteam wordt uitgebreid ingegaan op de onderlinge afstemming en ondersteuning van de patiënt in de totale behandeling.

Ook de casuïstiek van de 'live' casuspatiënten komt hierbij aan bod. Tijdens deze sessie is er veel ruimte voor eigen inbreng, vragen en discussie.

Onderwerpen voor discussie

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • huidige ontwikkelingen/stand van zaken bij COPD
 • vertalen van longfunctie waarden, perifere spierkracht en VVMI naar de praktijk
 • invullen NCSI (vragenlijst klinimetrie / NCSI en consultvoering COPD patiënt
 • afnemen anamnese, opstellen behandelplan bij 'live'patiënten
 • multi- en interdisciplinaire samenwerking, terugkoppeling 'live' patiënten
 • in kaart brengen integrale gezondheidstoestand van de patiënt
 • afstemming verkrijgen met de eerste, tweede en derde lijn
 • vervolgen van de COPD-patiënt na ontslag uit de tweede of derde lijn

Toetsing en resultaten

Bij volledige participatie en een voldoende voor de toetsopdracht ontvang je een certificaat met accreditatiepunten. In andere gevallen krijg je een bewijs van deelname. lees meer

Toetsing en resultaten

 • Certificaat met vermelding van accreditatiepunten, bij volledige participatie en minimaal een voldoende voor de toetsopdracht.
 • Bewijs van deelname met vermelding van het aantal gevolgde contacturen (niet geaccrediteerd), bij onvoldoende participatie en/of een onvoldoende voor de toetsopdracht.


Locatie

 • Locatie: Radboudumc Dekkerswald
 • Adres: Nijmeegsebaan 31
 • Postcode: 6561 KE, Groesbeek

Routebeschrijving

 • Medewerkers
 • Intranet