Locatie

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat
Reinier Postlaan 4
6525 GC  Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 941
Onderwijs Scholingen Cursus Morele Counseling en Moreel Beraad

Over de cursus

De cursus morele counseling en moreel beraad biedt geestelijk verzorgers en andere zorgverleners een introductie in morele counseling en moreel beraad.

lees meer

Over de cursus

De cursus morele counseling en moreel beraad biedt geestelijk verzorgers en andere zorgverleners een introductie in twee methodes:
 • de Nijmeegse methode voor morele counseling
 • de Nijmeegse methode voor moreel beraad

Morele counseling

Morele counseling is begeleiding van en hulpverlening aan cliënten die in moeilijke omstandigheden belangrijke morele keuzes moeten maken. Deze begeleiding is erop gericht dat de cliënt in de toekomst vrede kan hebben met zijn of haar keuze of beslissing. De Nijmeegse methode geeft geestelijk verzorgers en andere zorgverleners een handvat om een dergelijk counselinggesprek te voeren. De methode staat beschreven in het artikel Contemplative Listening in Moral Issues: Moral Counseling Redefined in Principles and Method, Journal of Pastoral Care & Counseling (2017 De Groot, Van Hoek). Eerder verschenen ook artikelen in Handelingen (2011 en 2013)Praktische Theologie (2007/3) en in Journal of Pastoral Care& Counseling (2011/1 De Groot en Leget). Deelnemers ontvangen de artikelen digitaal ter voorbereiding op de cursus. De cursus wordt gegeven door Hans Evers (LUMC) en Marline van Hoek (Radboudumc).

Moreel beraad

Moreel beraad is het multidisciplinair gesprek tussen zorgverleners over een concrete casus, waarbij een beslissing genomen moet worden in een moreel beladen situatie. De Nijmeegse methode is op verschillende plaatsen beschreven (o.a. door Manschot en van Dartel, In gesprek over goede zorg. Amsterdam 2003). Deelnemers krijgen deze publicatie eveneens digitaal toegestuurd. De cursus beoogt deelnemers toe te rusten om de rol van moderator van een moreel beraad op zich te kunnen nemen. De cursus omvat een driedaagse introductie en training (basiscursus) in morele counseling en moreel beraad met aansluitend een jaar later een verdiepingsdag. De verdiepingsdag heeft als doel deelnemers verder te bekwamen op grond van opgedane ervaringen met beide werkvormen; de nadruk ligt op het oefenen van vaardigheden als logisch vervolg op de introductie tijdens de basiscursus.

Docent

 • Drs. Hans Evers, geestelijk verzorger DGV LUMC

Methodische aanpak van vragen uit contact met patiënten

Wie de volgende vragen herkent vanuit contacten met patiënten en wie behoefte heeft aan een methodische aanpak om met dit soort vragen om te gaan, vindt wellicht een passend antwoord binnen de basiscursus morele counseling en moreel beraad:
 • Pastor, wat moet ik doen?
 • Raadsvrouw, mag ik dit wel vragen aan de dokter?
 • Dominee, eigenlijk wil ik dit en dat, maar kan dat wel vanuit de kerk gezien?
 • Ik ben de baas over mijn eigen leven, maar om zomaar de hand aan mezelf te slaan…
 • Mevrouw, hoe moet ik dit verantwoorden tegenover mijn moeder?
 • Rabbi, moet ik maar afwachten of mag ik zelf iets daarin doen?
 • Wat weet die paus nou van IVF?
 • Broeder, de wet zegt dat ik euthanasie mag, maar ik heb er toch geen goed gevoel bij…

Meer weten? Neem contact op

Sylvia Ebbeng
Managementassistente

(024) 361 33 20

neem contact op

Aanmelden

Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier te mailen aan sylvia.ebbeng@radboudumc.nl. download het formulier

In het kort

 • De cursus heeft een aantal leerdoelen. lees meer


  Dit leer je

  Na het volgen van de cursus:
  • weet de cursist welke interventies hij of zij moet inzetten en vermijden om de gesprekspartner de kans te geven zich uit te spreken (thematisch, invalshoek en referentiekader). 
  • herkent de cursist morele uitspraken in allerlei ethische taalvelden (als deugd, waarde, norm, plicht, belang, nut, enz.) 
  • weet de cursist een cliënt tot diens eigen afwegingen te brengen
  • kan de cursist een gesprek tussen zorgprofessionals over een moreel beladen casus leiden volgens een van de aangeleerde methodes van moreel beraad (Nijmeegse methode, hermeneutische methode, Leids model zorgvisieberaad)

Locatie

Ingang: Ingang Oost
Route: 941

bekijk route

De cursus in beeld


Onderzoek en onderwijs

In ons KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat is al ons onderzoek en onderwijs ondergebracht en het aanbod aan nascholing voor geestelijk verzorgers.

lees meer
 • Snel naar