Onderwijs Alle scholingen Generieke Module Intensief (GMI)

Over de opleiding

Ben je verpleegkundige en wil je je medische en verpleegkundige kennis en inzicht verder ontwikkelen en verdiepen? Dan is deze module iets voor jou. Je kunt de module met of zonder praktijkleerperiode volgen. lees meer

Over de opleiding

In deze module bieden wij je verdieping aan in jouw kennis over de verschillende orgaansystemen. Je gebruikt klinisch redeneren om systematisch je klinische blik verder te ontwikkelen en je observatie en interpretatie van de vitale functies te onderbouwen.
De GMI volg je met verpleegkundigen uit verschillende vervolgopleidingen.

De GMI kan als losse module gevolgd worden en is de eerste module van de volgende vervolgopleidingen:

 • Verpleegkunde Inwendige Aandoeningen
 • Verpleegkunde Acute Opname Afdeling
 • Dialyse Verpleegkundige
 • Geriatrie Verpleegkundige
 • Neuro Verpleegkundige
 • Ziekenhuispsychiatrie Verpleegkundige
 • Verpleegkunde Nefrologie

Wat leer je?

De lessen staan vooral in het teken van observatie en verpleegkundige zorg.
Je verdiept, verbetert en vernieuwt je verpleegkundige en medische kennis op het gebied van:

 • respiratie
 • circulatie
 • neurologie & gedrag
 • milieu interne
 • ondersteuning vakinhoudelijk handelen
 • toekomstgerichte zorg 


Ondersteuning en verdieping vinden onder andere plaats tijdens de lessen de oudere patiënt, infectiepreventie en farmacologie.

Behalve aan de vakspecifieke kennis en vaardigheden besteden we ook aandacht aan vakoverstijgende vaardigheden als EPB, verpleegkundig leiderschap, Crew Resource Management (CRM), extramurale zorg en klinisch redeneren, zodat jij als verpleegkundige in staat bent om je rol als gelijkwaardig gesprekspartner te vervullen binnen het team van zorgverleners.

Ter overweging

De ervaring leert dat de GMI module zeer wisselend wordt ervaren. De reden hiervoor is in bijna alle gevallen te wijten aan de achtergrond van de deelnemende studenten. Veranderingen in het zorglandschap zijn de aanleiding dat de instroom van BIG-geregistreerde verpleegkundigen zeer divers is (bv. instroom vanuit thuis- of verpleeghuiszorg). Ook studenten zonder ziekenhuiservaring stromen dus in en hebben hierdoor minder klinische ervaring. Daarom adviseren wij voor deze groep verpleegkundigen de GMI als losse module te volgen. Pas als de GMI positief is afgesloten, kan vervolgens ingeschreven worden voor het vervolgtraject. Het traject kan hierdoor langer worden, maar hiermee worden teleurstelling en  personele/financiële gevolgen substantieel verkleind.

Toetsing en afronding

Je sluit de module af met een digitale toets. Als je de GMI volgt als losse module, ontvang je bij succesvolle afronding van zowel de theorie als de praktijk een certificaat. Wanneer je alleen het theoretisch gedeelte volgt, ontvang je een modulebewijs.

Theorie en praktijk
Deze module is ontwikkeld op basis van een analyse van de verpleegkundige beroepspraktijk. Het praktijkgedeelte volg je bij je eigen zorginstelling.

Aanmelden / Vragen

Belangstelling? Neem contact op met ons en/of je leidinggevende over de mogelijkheden. neem contact op

Student­informatie

Ben je al ingeschreven als student bij een van onze verpleegkundige vervolgopleidingen? Hier vind je praktische informatie en een checklist vóór je eerste opleidingsdag. lees meer

In het kort

 • Verpleegkundigen.


 • Zoveel tijd kost het

  Theorie

  Aantal lesdagen bij de Radboudumc Health Academy: 8. 
  Een lesdag bestaat uit 7-8 lesuren.
  Uren zelfstudie: gemiddeld 2 per lesuur.

  Praktijk

  500 praktijkleeruren bij een dienstverband van 30 tot en met 36 uur.
  Duur van de opleiding: afhankelijk van je dienstverband tijdens de opleiding.
   
  Reken ook in de praktijk op zelfstudie-uren voor onder andere voorbereiding van opdrachten en verslaglegging van je leerproces in de praktijk.

 • Accreditatie

  V&VN

  Voor deze opleiding kun je bij ons de accreditatiepunten aanvragen voor het kwaliteitsregister V&V.

Inhoudelijke vragen? Neem contact op

Jeannette Timmermans
Opleider

contactformulier

Vrijstelling

Heb je eerder de GMI gevolgd en wil je een vervolgopleiding gaan doen ? Mogelijk kom je in aanmerking voor vrijstelling. lees meer

Vrijstelling

Neem voor meer informatie over vrijstellingen, de procedure en de voorwaarden contact met ons op.

De GMI maakt deel uit van:

 • Vervolgopleiding Inwendige Aandoeningen (VIA)
 • Vervolgopleiding Acute Opname Afdeling (AOA)
 • Vervolgopleiding Ziekenhuispsychiatrie Verpleegkundige (VZV)
 • Vervolgopleiding Dialyse Verpleegkundige (DIA)
 • Vervolgopleiding Verpleegkunde Nefrologie (VVN)
 • Vervolgopleiding Geriatrie Verpleegkundige (VGV)
 • Vervolgopleiding Neuro Verpleegkundige (VNV)
 • Medewerkers
 • Intranet