Onderwijs Scholingen Introductie--cursus geestelijke verzorging en organisatie

Over de studieweek

Deze studieweek, opgesplitst in twee gedeelten, is bedoeld als een inleiding op het werkveld van de geestelijk verzorger aan de hand van een sociografische verkenning van je eigen werksituatie.

lees meer

Over de studieweek

Deze studieweek (2020: 2 dagen in november 2020 en 3 dagen in februari 2021) is bedoeld als een inleiding op het werkveld van de geestelijk verzorger aan de hand van een sociografische verkenning van je eigen werksituatie. De deelnemers krijgen inzicht in organisatiekunde, de structuur van het werk, geïntegreerd werken en interdisciplinaire samenwerking.

Specifieke aandacht krijgt de zogenaamde ‘bipolaire grondstructuur’ van de geestelijke verzorging: aan de ene kant de professionele integratie in de instelling en aan de andere kant de ambtelijke vrijplaatspositie. Daarnaast bestaan er trainingssessies voor de organisatie van uw eigen werk en het starten van een persoonlijke leerroute op basis van de aanwezige kennis en ervaring.

Werkvormen in deze week zijn:

 • literatuurstudie en refereren
 • instructie
 • werkanalyse op basis van eigen rapportage
 • groepsbesprekingen
 • leerprocesnota’s

De voorbereidingen voor de studieweek beginnen in uw eigen werksituatie met:

 • het bestuderen van literatuur
 • het maken van een organogram van uw eigen organisatie
 • het schrijven van een rapport over de tijdsbesteding van twee weken

Meer weten? Neem contact op

Sylvia Ebbeng
Managementassistente

(024) 361 33 20
contact

Aanmelden

Aanmelden kan tot 1 mei 2021 door het aanmeldformulier te mailen naar sylvia.ebbeng@radboudumc.nl. download het formulier

In het kort

 • Deze cursus heeft een aantal leerdoelen.

  lees meer


  Dit leer je

  • Cursisten hebben inzicht in de organisatie van de instelling voor zorg en welzijn in hun instelling, mede in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Cursisten hebben inzicht in de positie en de identiteit van de geestelijke verzorging in de instelling.
  • Cursisten hebben inzicht in het eigene van de taak van de  geestelijke verzorging in de instelling en in de ontwikkeling daarvan.
  • Cursisten hebben inzicht in het beleid van de geestelijke verzorging nu en in de toekomst.
  • Cursisten hebben inzicht in modellen van geïntegreerd werken als geestelijk verzorger in een instelling voor zorg en welzijn.
  • Cursisten zijn in staat hun (werk)ervaring te ordenen als aanzet tot de ontwikkeling van een persoonlijke leerroute.

Locatie

Ingang: Ingang Oost
Route: 941

bekijk route

Locatie

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 941

Korte impressie

Aan de introductieweek nam een manager in de gezondheidszorg deel. Na de interactie van een week met geestelijk verzorgers, vertelde hij aan het einde.

lees meer

Korte impressie

Aan de introductieweek nam een manager in de gezondheidszorg deel. Na de interactie van een week met geestelijk verzorgers, vertelde hij aan het einde:

“Ik kwam onder andere met deze vragen: hoe kan een organisatie structureel aandacht besteden aan levensvragen van cliënten en zorgverleners? En hoe kunnen geestelijk verzorgers daaraan bijdragen, over welke competentie moeten zij dan beschikken? Ik heb meer respect leren opbrengen voor de complexiteit van het werk van de geestelijk verzorger.

Het is van belang dat het werk van de geestelijk verzorgers door heel de organisatie gedragen wordt. Daarom moet ook een manager werken vanuit het perspectief van wat je de ‘ziel en zaligheid’ van mensen zou kunnen noemen. Zij of hij moet de groei van de talenten in mensen stimuleren.

Voor geestelijk verzorgers vind ik vier zaken van essentieel belang. Ten eerste moeten zij zich concentreren op de inhoudelijke bijdrage die zij kunnen leveren aan de beleidscyclus van de zorginstelling. Ten tweede moeten zij kennis hebben en gebruikmaken van het opleidingsbeleid van de instelling. Ten derde is het belangrijk veel aandacht te besteden aan het proces van teamvorming, waartoe communicatie over het persoonlijk verhaal naast het gezamenlijk verhaal erg belangrijk is. Tenslotte heeft een team een goede leiding nodig, die de individuele teamleden voldoende uitdaagt en helder communiceert met het instellingsmanagement.”
 

De cursus in beeld


Onderzoek en onderwijs

In ons KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat is al ons onderzoek en onderwijs ondergebracht en het aanbod aan nascholing voor geestelijk verzorgers.

lees meer