Onderwijs Alle scholingen Master Biomedische Wetenschappen 35 jaar Biomedische Wetenschappen

35 jaar Biomedische Wetenschappen

In 2020 bestond de opleiding Biomedische Wetenschappen 35 jaar. Om het te vieren is er aan diverse alumni gevraagd hoe hun carrière na de opleiding verlopen is. Zie de alumni profielen op deze pagina (onder). Dit biedt een mooie inkijk in het brede spectrum aan mogelijkheden na de opleiding BMW.

Frans Russel, opleidings­directeur "Nieuwsgierige wereld­verbeteraars"

De opleiding Biomedische Wetenschappen is trots op haar afgestudeerden. In 35 jaar zijn dat er meer dan 2000. Nieuwsgierige verbeteraars, innovatief en mensgericht, die hun dromen en ambities naleven voor een betere gezondheidszorg van molecuul tot wereldbevolking.

Blijf in contact!

Via deze kanalen wordt relevante informatie over loopbaanmogelijkheden en alumni-activiteiten gedeeld. Neem eens een kijkje en kom met elkaar in contact!


Career Service Maakt werk van jouw toekomst!

De Career Service Radboudumc Health Academy is er speciaal voor studenten van biomedische wetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde.

lees meer

Wist je dat..

 • De opleiding in het academische jaar 1984-1985 is gestart?
 • De opleiding begon als studierichting met de naam Algemene Geneeskunde, die al snel de naam Gezondheidswetenschappen kreeg? In 1995 werd de opleiding hernoemd tot Biomedische Gezondheidswetenschapp
 • In 2019-2020 het zevende lustrum van de opleiding is gevierd?
 • Er al meer dan 2000 alumni zijn?
 • Een deel van hen op deze pagina vertelt over hun carrière na de opleiding (zie onder)?

Onze alumni aan het woord


Alma Tostmann

Epidemioloog en plaatsvervangend hoofd Afdeling Infectiepreventie van het Radboudumc. lees meer

Alma Tostmann

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd in 2004: Biomedische Wetenschappen, richting Epidemiologie, profiel: infectieziekten en global health.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 2004:                   project assistent internationale onderzoekssamenwerking Radboudumc met verschillende academische centra in Tanzania en Indonesië
 • 2005-2009:        promovendus op onderzoek naar bijwerkingen van tuberculosebehandeling en transmissie van tuberculose in Nederland en Tanzania.
 • 2009-2011:        Fellow in de European Program for Intervention Epidemiology Training van het European Centre for Disease Prevention and Control. Ofwel: opleiding tot ‘infectious diseases outbreak epidemiologist’  gestationeerd bij Public Health England.
 • 2012-2019:         Epidemioloog bij de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Infectieziektenbestrijding, ofwel het begeleiden van toegepast onderzoek naar allerlei infectieziekten die uitgevoerd werden op GGD-en in de regio en waarbij hun academic life line was.
 • 2013-2015:         daarnaast: eigen bedrijf (Tostmann Science), epidemiology consultancies voor verschillende public health instituten
 • 2018:                   Mei/juni: naar Cox’s Bazar met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar Bangladesh om epidemiologische ondersteuning te bieden aan de WHO Emergency Office bij het detecteren en bestrijden van infectieziektenuitbraken in de Rohingya vluchtelingenkampen in zuidoost Bangladesh.
 • 2019-heden:      Epidemioloog en plaatsvervangend hoofd Afdeling Infectiepreventie van het Radboudumc. Ik ben verantwoordelijk voor de monitoring van ziekenhuisinfecties en het detecteren van ziekte-uitbraken in het ziekenhuis

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Op een standaard dag kan het zijn dat ik begin met een onderzoek naar een uitbraak op een afdeling in het ziekenhuis waarvan de vraag  is: “zit er een persisterende bron op de afdeling waardoor steeds nieuwe patiënten besmet raken”. Met de arts-microbioloog en een deskundige infectiepreventie gaan we na wat er mogelijk aan de hand kan zijn, en gaan we in overleg met de afdeling beslissen of we data willen verzamelen of nog microbiologische kweken willen afnemen om het plaatje compleet te krijgen. In de middag geef ik onderwijs aan geneeskunde en biomedische wetenschappen studenten over toegepast onderzoek in infectieziekten en global health. En aan het einde van de dag buig ik me met een collega over de vraag via welke epidemiologische analyse we onze monitoring van ziekenhuisinfecties nog efficiënter kunnen maken.

Ik ben twee jaar geleden naar Bangladesh geweest om met de WHO in de Rohingya vluchtelingenkampen voorbereidingen te treffen om een potentiële uitbraak van cholera af te wenden. En momenteel ben ik met collega’s (weer via de WHO) aan het adviseren om de infectiepreventie op de Nederlands-Caribisch eilanden te verbeteren. Dat zijn voor mij de krenten uit de pap.

Wat ik niet leuk vind is het overzicht moeten bewaken over de verschillende taken binnen mijn werkpakket (soms wat veel) en het afhandelen van administratie (bv declaraties indienen).

4 Waarom voor deze baan gekozen?

Ik ben geïnteresseerd in de praktijk van infectieziektenbestrijding vanuit een public health perspectief: dus het detecteren en bestrijden van ziekte-uitbraken door snel en simpel met epidemiologische tools aan de slag te gaan. Toegepast onderzoek vind ik leuk om de praktijk te verbeteren. Vaak kunnen kleine simpele dingen al een groot verschil maken. In mijn huidige werk komen al deze dingen samen. Dus ja: ik heb een leuke en veelzijdige baan.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Bedenk wat je echt interesseert en waar je hart sneller van gaat kloppen. Dat kan een ziekte zijn, maar ook een groter thema (bv armoede of ongelijkheid in de wereld). Focus je daarop. Denk bij keuzes na over de eerst volgende stap in je carrière, en plan niet te ver vooruit. Je weet nooit wat er op je pad komt en met welk voortschrijdend inzicht je te maken krijgt, of welke nieuwe wegen je gaat ontdekken. Voor alles is een juist moment, en soms kunnen omstandigheden je beperken in bepaalde mogelijkheden, maar ook dan kan je er altijd iets van maken waar je op een bepaalde manier van groeit. Til er vervolgens niet te zwaar aan en vertrouw erop dat er meerdere wegen naar Rome leiden en dat je van meerdere carrièrepaden gelukkig kunt worden. En tot slot: er is meer in het leven dan alleen je werk.


Anita Dankers

Werkzaam bij Charles River Laboratories. lees meer

Anita Dankers

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd met Pathobiologie en Toxicologie als hoofdvakken.

Mijn keuze om biomedische wetenschappen in Nijmegen te gaan doen was de juiste keuze en ik heb er nog geen minuut spijt van gehad. Ik ben in 2008 afgestudeerd en koos de hoofdvakken pathobiologie en toxicologie gecombineerd met het onderzoeksprofiel.

Zowel tijdens mijn onderzoekstages als mijn promotieonderzoek, dat ik aansluitend aan mijn afstuderen ben gaan doen, heb ik met veel verschillende laboratoriumtechnieken gewerkt en heb ik geleerd hoe je wetenschappelijke vragen kan beantwoorden m.b.v. bepaalde laboratoriumexperimenten.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

Mijn passie is preklinisch geneesmiddelonderzoek en ik ben gespecialiseerd in het onderzoeken (in vitro) van de veiligheid van nieuwe geneesmiddelen (toxicologie) en farmacokinetiek. Na afloop van mijn promotieonderzoek ben ik gaan werken bij Janssen Pharmaceutica (2013) en vervolgens bij TNO (2016). Momenteel werk ik bij Charles River Laboratories (2020).

3 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Het aan de hand van preklinisch onderzoek voorspellen hoe een medicijn zich in het menselijk lichaam gedraagt en hoe het wordt beïnvloed is een heel leuke, uitdagende puzzel. En het is voor iedere stof weer anders.

De basis voor dit soort onderzoek wordt uitgebreid behandeld tijdens de opleiding BMW en van die basis heb ik nog elke dag profijt. Vervolgens blijf je in dit werkveld altijd bij leren en je verder specialiseren. BMW is een ideale studie voor leergierige en nieuwsgierige mensen dus!
 

4 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Mijn tip voor huidige en toekomstige studenten: Ga doen wat je leuk vindt! Dat klinkt logisch maar het is niet altijd de doorslaggevende reden en dat zou het wel moeten zijn.


Anne Sinke

Medical Therapeutic Area Lead – Benelux - Infectious Diseases & Immunology, Janssen, Cilag B.V. lees meer

Anne Sinke

1 Wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd met Pathobiologie als hoofdvak en Neurowetenschappen als bijvak.

Ik begon met de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen in 2001. Tijdens mijn Bachelor heb ik eerst een onderzoeksstagestage gedaan bij de afdeling Nephrologie in Nijmegen. Tijdens mijn Master heb ik gekozen voor de richting Pathobiologie. Ik heb toen twee onderzoeksstages gedaan waarvan een in het buitenland (Miami). Van 2006 tot 2011 heb ik mijn promotieonderzoek gedaan aan het Nijmegen Centre of Molecular Life Sciences (NCMLS) naar mechanismen en afwijkingen in osmoregulatie en potentiele behandelstrategieën. Hierna wilde ik liever niet verder met de praktische kant van het onderzoek. 

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 2001 - 2006     Biomedische Wetenschappen 
 • 2006 – 2011    Promotieonderzoek bij het RIMLS (voorheen NCMLS)
 • 2011 – 2013    Medical Officer, Mundipharma
 • 2013 – 2014    Medical manager, Mundipharma
 • 2014 - 2018    Medical project manager oncology, Gilead Sciences
 • 2018 - heden    Medical Therapeutic Area Lead – Benelux - Infectious Diseases & Immunology, Janssen, Cilag B.V.
 • 2020 – heden    Medical Therapeutic Area Lead – Benelux - Infectious Diseases & Immunology, Janssen, Cilag B.V.
Sinds 2011 ben ik werkzaam geweest bij een drietal pharmaceutische bedrijven. Eerst bij Mundipharma Pharmaceuticals als Medical Officer en Medical Manager daarna als Medical Project Manager Oncology bij Gilead Sciences en in mijn huidige functie stuur ik het Medical Affairs team aan.

Dit team bestaat uit de functies die vaak aangeduid worden met de titel “Medical Science Liaisons (MSL)” en/of “Medical Advisors (MA)”. De afdeling Medical Affairs afdeling omvat veel verschillende werkzaamheden die als doel hebben om (1) therapeutische innovaties beschikbaar te krijgen, (2) wetenschappelijk en klinisch onderzoek te ondersteunen en (3) de kennis met betrekking tot de therapeutische innovaties te vergroten.

Enkele concrete activiteiten om dit te bewerkstelligen zijn het bediscussiëren van recente wetenschappelijke data met de doelgroep (artsen), het organiseren van wetenschappelijke symposia en adviesraden, het begeleiden van (pre)klinische studievoorstellen en samenwerkingen tot stand te brengen waardoor innovaties beschikbaar komen in de Benelux.

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

In mijn huidige functie als Medical Therapeutic Area Lead – Benelux - Infectious Diseases & Immunology stuur ik een team aan die zich met name bezighoudt met het volgende:

 • Bediscussiëren van de meest recente wetenschappelijke data met betreffende doelgroep
 • Beantwoorden van medische vragen
 • Begeleiden van preklinische studievoorstellen
 • Begeleiden van klinische studievoorstellen
 • Organiseren van wetenschappelijke symposia
 • Organiseren van adviesraden
 • Ondersteunen van andere afdelingen (Marketing/Sales/Market Acces) binnen het bedrijf met wetenschappelijke expertise
 • Opbouwen/onderhouden van een netwerk met betreffende doelgroep
Al deze werkzaamheden hebben als doel om: (1) therapeutische innovaties beschikbaar te krijgen in Belgie, Nederland en Luxemburg (dmv studies naar de regio te halen en/of dmv vergoeding te realiseren samen me collega’s van de market access afdeling) (2) wetenschappelijk en klinisch onderzoek te ondersteunen in de Benelux en (3) de kennis mbt de therapeutische innovaties te vergroten. Het leuke in deze functie is de verscheidenheid aan werkzaamheden, de verscheidenheid aan contacten (extern & intern; nationaal & internationaal), de inhoudelijke component, het projectmatige aspect m.b.t. het organiseren van een behoorlijk aantal activiteiten en het aansturen van een gemotiveerd team!

De eigenschappen die belangrijk zijn bij een functie als deze zijn het kritisch kunnen evalueren van wetenschappelijke data, het kunnen communiceren/bediscussiëren van wetenschappelijke data, het kunnen samenwerken met een verscheidenheid aan mensen en het kunnen meedenken met verschillende interne afdelingen. De BMW-component is zeker nog aanwezig in mijn huidige functie. Het begrijpen van verschillende nieuwe therapieën die ingrijpen op verschillende signalling pathways, het meedenken met onderzoekers die een (pre-)klinisch studievoorstel willen indienen (bij beide komen de Master Pathobiologie en mijn PhD traject zeer goed van pas), het kritisch meedenken met de verschillende afdelingen en een goed begrip van de gezondheidszorg in Nederland zijn allemaal aspecten die ik tijdens mijn studie BMW heb geleerd.

Een eigenschap die zeker nodig is in mijn huidige functie en die ik eigenlijk pas na mijn PhD traject echt eigen heb gemaakt is “communicatie”. Dat is in mijn ogen onderbelicht tijdens mijn studie BMW, maar het is een zeer belangrijk aspect van mijn huidige werkzaamheden.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen? Zijn je dromen uitgekomen?

Diepgang, wetenschap en je eigen onderzoek hebben waren de voornaamste redenen om het PhD traject in te gaan. Dit traject en vooral het finaliseren van mijn proefschrift was tevens een van de grootste uitdagingen in mijn carrière tot nu toe. Ik zou iedereen een PhD traject aanraden want naast het doen van onderzoek en het volledig opgaan in de wetenschap leer je jezelf goed kennen en leer je zeker met tegenslag om te gaan. 
In mijn laatste jaar als promovendus heb ik behoorlijk wat tijd besteed aan de vragen “wat nu?” en “hoe verder?”. Hoewel ik de theoretische kant altijd heel interessant heb gevonden, haalde ik minder plezier uit het daadwerkelijk uitvoeren van de experimenten. Dit, gecombineerd met het vooruitzicht van de onzekerheid van post-doc posities (elke 1-2 jaar op zoek naar een nieuwe plek?), het afhankelijk zijn van die ene ‘high-impact’paper (waarbij je ook mijns inziens een beetje geluk moet hebben) en het beperkt aantal mensen wat uiteindelijk een eigen onderzoeksgroep kan bewerkstelligen maakte het voor mij duidelijk om te kiezen voor een andere weg dan het onderzoek. 

In diezelfde tijd hoorde ik van een collega op het lab over de functie “Medical Science Liaison”(MSL) bij een pharmaceutisch bedrijf. Ik had daar nog nooit van gehoord. De collega beschreef het als een functie waarbij je wetenschappelijke data bespreekt met artsen en de artsen helpt deze data beter te begrijpen, en dat je daarnaast fungeert als een soort medische vraagbaak, studievoorstellen bespreekt en presentaties geeft waarbij je studieresultaten bediscussieert. Deze omschrijving vond ik erg interessant. Daarom heb ik zelf contact gezocht met mensen die op medische afdelingen werken bij farmaceutische bedrijven om hier meer over te leren. 

Vanaf 2011 ben ik werkzaam op de Medical Affairs afdelingen bij verschillende farmaceutische bedrijven. De wetenschappelijke achtergrond is nog steeds hetgeen mij altijd motiveert, daarnaast blijft het fantastisch om de innovaties die door farmaceutische bedrijven ontwikkeld worden in de Benelux beschikbaar te maken. Uiteraard voor de patiënten die het nodig hebben maar ook voor de onderzoekers die hiermee onderzoek willen doen! Om dit samen te doen met een fantastisch team maakt het alleen maar mooier!

Er zijn heel veel mooie en interessante diagnostische/therapeutische ontwikkelingen gaande binnen de gezondheidszorg en daarin ben ik dus zeker nog lang niet uitgeleerd. Daarnaast zou ik het mooi vinden als ik in de toekomst kan blijven bijdragen aan het beschikbaar maken van huidige en toekomstige innovaties in Nederland.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Aan huidige studenten Biomedische Wetenschappen zou ik willen meegeven om mensen te benaderen waarvan jij denkt dat ze een interessante loopbaan hebben. Vergroot je netwerk en stel vragen. Je kan er veel van leren en wie weet kunnen ze ooit wat voor je betekenen. Je bepaalt zelf je loopbaan, creëer en pak je kansen!


Bart Kiemeney

Hoogleraar Epidemiologie bij het Radboudumc. lees meer

Bart Kiemeney

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd in 1988, een van de 5 eerste BMWers (toen nog algemene geneeskunde).
Hoofdvak Epidemiologie (ondanks dat ik al fysiotherapeut was en bewegingswetenschappen misschien meer voor de hand had gelegen)

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 1988-1992 Hoofd Kankerregistratie bij Integraal Kankercentrum Oost in Nijmegen. Van daaruit 0,5 fte gedetacheerd naar het Radboudumc voor een promotie op het terrein van blaaskanker.
 • 1992-1994 KWF-Fellow bij het Fred Hutchinson Cancer Center / University of Washington in Seattle, WA (verdere opleiding in klinische epidemiologie) en bij de Johns Hopkins University in Baltimore, MD (verdere opleiding in genetische epidemiologie)
 • 1994-nu UD, UHD (sinds 2000) en Hoogleraar Epidemiologie (sinds 2003) bij het Radboudumc.
 • Van 2012-2019 tevens directeur van het Radboud Institute for Health sciences
 • Van 2013-nu tevens hoofd van de afdeling Health Evidence
 • Sinds 1994 enkele keren parttime interim hoofd onderzoek bij Integraal Kankercentrum Oost (2007-2010) en Integraal Kankercentrum Nederland (2011-2012).

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Een standaard dag bestaat uit een fietstochtje naar het werk, een aantal vergaderingen, een onderwijsactiviteit, gesprekken met promovendi en het werken aan onderzoeksaanvragen. Zo hier en daar een presentatie, een congres in binnen- of buitenland en na een uurtje of 10-11 werk ’s avonds weer een fietstochtje naar huis.
Er is nog steeds een een-op-een relatie tussen mijn studie van destijds en mijn werk van nu. Ik geef les aan GNK en BMW studenten op het terrein van de epidemiologie en schrijf onderzoeksaanvragen op het gebied van (vooral) blaaskanker.  

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen? Zijn je dromen uitgekomen?

Mijn droom was om boswachter te worden. Een baan buiten dus, zonder bureau. Daar is weinig van terecht gekomen. Toch ben ik meer dan tevreden. Ik heb een fantastische functie met veel vrijheid en vaak momenten van voldoening (tevreden en gewilde studenten, mooie onderzoeksresultaten en onderzoekssubsidies en af en toe eens richtlijnaanpassingen op basis van die resultaten).

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Ik heb destijds op 32-jarige leeftijd mijn vaste baan opgezegd op met mijn vrouw en 3 kinderen tijdelijk naar Amerika te verhuizen, met onzekerheid daarna. Dat is een van de beste besluiten geweest die ik ooit heb genomen. Het heeft veel deuren geopend en ook na ruim 25 jaar ondervind ik er nog steeds de voordelen van. Staar je niet blind op zekerheid in het begin van je carrière en volg je hart. 


Esmeralda Blaney Davidson

Assistant Professor, junior Principal Lecturer bij het Radboudumc. lees meer

Esmeralda Blaney Davidson

1 Waarom ben je Biomedische Wetenschappen gaan studeren? Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Als klein kind zat de wetenschap er al in. Ik wilde weten hoe alles werkte, en vond het leuk om dingen die stuk waren te repareren. Ik wilde dolgraag een microscoop, en die heb ik destijds ook gekregen. Het was dan ook geen vreemde keuze om biomedische gezondheidswetenschappen te gaan studeren (1997-2002). Ik koos voor het hoofdvak pathobiologie. 

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

Na mijn afstuderen heb ik promotieonderzoek gedaan bij de afdeling reumatologie (2002-2006). Na mijn promotie ben ik op dezelfde afdeling aan de slag gegaan als postdoc. Ik ging subsidies aanvragen om mijn eigen onderzoek te financieren, en later ook dat van anderen. Als assistent professor, begeleid ik nu PhD-students in hun promotieonderzoek. Voor mijn onderzoek werk ik veel samen met andere onderzoeksgroepen in binnen en buitenland. Netwerken is voor dit vak dan ook een absolute must. Voor je het weet heb je vrienden over de hele wereld.
 
Als je werkt bij een universitair ziekenhuis geef je ook onderwijs over je eigen vakgebied. Zo kwam ik er achter dat ik onderwijs ook leuk vond. In 2013 ben ik daar meer in gaan investeren en ging ik onderwijs ontwikkelen voor de opleidingen Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Molecular Mechanisms of Disease. Ik werd junior Principal Lecturer wat betekent dat ik onderwijs ontwikkel, coördineer, veel in de collegezaal sta, maar ook in onderwijscommissies zit en als mentor en coach studenten begeleid.

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Mijn dagelijkse werkzaamheden variëren enorm. Een standaard dag heb ik niet. Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit: artikelen lezen, bedenken van nieuwe theorieën, de theorie omzetten in een onderzoeksproject voor het aanvragen van subsidie, opzetten en uitvoeren van onderzoek, begeleiden van anderen in hun onderzoek, maken van posters en presentaties voor congressen, congresbezoek, schrijven van wetenschappelijke artikelen, onderwijs geven, bedenken van nieuw onderwijs, of bestaand onderwijs verbeteren, tentamens maken, en nakijken natuurlijk, studenten begeleiden, en heel veel vergaderen met heel veel verschillende mensen over onderzoek en onderwijs. Heel af en toe, door het doen van populair wetenschappelijk onderzoek, kom ik in contact met de media voor interviews voor bladen/radio en incidenteel voor tv.
 
Het is wel erg druk, en de balans werk en privé is dan ook wel eens ver te zoeken geweest. Gelukkig vind ik mijn baan erg leuk en krijg ik er ook energie van. Het meest nog als ik een nieuw onderzoeksidee heb. Als je het uitvoert en je hebt iets nieuws ontdekt…. dat is toch nog steeds het gaafste van mijn vak. Op dit moment doe ik onderzoek naar pijn, hoe dit ontstaat, waarom dit bij mannen en vrouwen anders lijkt te werken, en waarom er bij sommige mensen chronische pijn ontstaat. Dit is een mysterie dat ik dolgraag zou willen oplossen.

4 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Mijn grootste tip bij keuzestress voor de huidige studenten is om dicht bij je hart te blijven. Dit is een behoorlijk pittig vak dus kan je wel een beetje passie gebruiken. Onderzoek waar je echt blij van wordt. Ga met mensen praten in het vakgebied die je bewondert en ontdek waar je de meeste energie van krijgt. Het is een vak waarin je tegenslagen te verwerken krijgt, maar de energieboost die je krijgt als het lukt is enorm! En of mijn dromen zijn uitgekomen? Ik kan je vertellen dat ik nog steeds met veel plezier achter de microscoop ga zitten…. en die op het laboratorium echt wel mooier dan die van vroeger!


Carin Lunenburg

Postdoctoral Researcher bij het Aarhus University Hospital, afdeling Psychiatry. lees meer

Carin Lunenburg

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd in 2014 met als specialistatie Toxicologie, binnen de research master.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

Tijdens mijn studie had ik een grote belangstelling voor ‘personalised medicine’, genetica, en toxicologie. Na mijn afstuderen heb ik open sollicitaties gestuurd voor een PhD-positie bij professoren waarvan ik wist dat ze zich bezig hielden met farmacogenetica, waarin bovengenoemde onderwerpen gezamelijk terugkomen. Ik ben ontzettend dankbaar dat één van die professoren mijn mail heeft bewaard en dat ik per december 2014 een PhD-positie ben gestart had in het veld waarin ik interesse had. Deze positie was in Leiden, dus ik ben vanuit Nijmegen daarheen verhuisd. Mijn PhD omvatte o.a. het opzetten en uitvoeren van een grote klinische studie, waarin vooral communicatie en managementskills erg nuttig waren. Tijdens mijn opleiding heb ik in diverse organisaties geholpen (o.a. LMSO, bestuur SOOS en MFVN) wat erg nuttig bleek te zijn tijdens mijn PhD. Aan het einde van mijn PhD-project (aug 2018-feb 2019) heb ik een project van een collega overgenomen i.v.m. haar zwangerschapsverlof en was ik even een ‘interim project-manager’. Dit deed ik parttime en zo kon ik mijn PhD beter afronden. Vanaf maart 2019 ben ik gestart als postdoc researcher in Aarhus, Denemarken. Het project gaat ook over farmacogenetica/personalized medicine, maar dit keer onderzoek ik de toepassingen voor geestesziekten (o.a. depressie, schizofrenie) en gebruik ik de bestaande databases van de Deense bevolking.

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Aangezien ik nog maar net gestart ben met de postdoc, beantwoord ik deze vraag nog even over mijn PhD. Binnen je PhD merk je verschillen tussen je ‘type dagen’, in het eerste jaar ben je onderzoeken aan het opstarten, aan het informeren, studie protocollen aan het schrijven en veel aan het lezen. Halverwege zit je echt in je onderzoeken en heb je allerlei verschillende taken. In mijn geval varieerde het van patiënten includeren in mijn studie, dossiers lezen, andere ziekenhuizen bellen en mailen, af en toe wat labwerk, tot het opschrijven van manuscripten, maken van posters en geven van presentaties. Aan het einde van de PhD moeten de lopende onderzoeken zoveel mogelijk afgerond worden en ga je extra veel schrijven.
 
Dingen die je leert tijdens je studie kunnen op verschillende manieren terugkomen in je baan. Dat kan bijvoorbeeld letterlijk, doordat je een bepaalde labtechniek hebt geleerd en je die uitvoert tijdens je PhD. Maar het kan ook verborgen zijn, doordat je een uitleg van anderen sneller oppakt omdat je achtergrondkennis hebt, of doordat je bepaalde persoonlijke vaardigheden hebt ontwikkeld tijdens je studie die je kunt gebruiken tijdens je baan (presenteren, begrijpend lezen, etc).
 
Ik vond het organiseren, communiceren, vertellen over je onderzoek en anderen enthousiasmeren over de mogelijkheden van farmacogenetica het leukste aan mijn PhD. Heel vroeger wilde ik wel eens docent worden, dus dat komt hier wel een beetje terug.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen? Heb je nog ambities? En hoe is de verdeling tussen werk en vrije tijd?

Mijn huidige baan is (nog maar net) een postdoc researcher zijn. Ik wist tijdens mijn PhD niet zo goed wat ik wilde erna, en ik twijfelde tussen de industrie opzoeken, een ondersteunende functie in een groot ziekenhuis (bijv. project management), of toch echt onderzoek blijven doen in de academische wereld. Ik ben sinds mijn 2e jaar van mijn PhD bezig geweest met rondkijken, observeren, oriënteren, en vooral veel informeren. Toch wist ik niet zo goed wat ik wilde, en ik denk dat je dit ook nooit écht zeker zult weten. Je moet gewoon wat proberen en bedenken waar je goed in bent en wat je leuk vindt om te doen. Ik wist van mezelf dat ik een intrinsieke nieuwsgierigheid heb naar personalize medicine en farmacogenetica, en dat ik wil blijven leren en ontwikkelen. Deze postdoc is geen verlengde van mijn PhD, maar voor mijn gevoel iets nieuws, terwijl ik wel met farmacogenetica bezig blijf. Dat is de reden dat ik voor deze baan heb ‘gekozen’. (De professor/baan heeft ook deels mij gekozen).

Ik denk dat het nog te vroeg is voor mij in mijn carriere om te zeggen of dromen zijn uitgekomen, maar mijn PhD was een geweldige ervaring en dat neemt niemand me meer van me af.

Ambities
Als het aan mij ligt ontvangt in de toekomst iedere patiënt voor wie een farmacogenetische toepassing beschikbaar is in zijn/haar medicatie een test. Of ik daar een rol in kan spelen, of hoe ik dat voor elkaar ga krijgen, daar ben ik nog niet helemaal over uit.

Balans werk/vrije tijd
Tijdens mijn PhD had ik een 36-uren contract, maar werkte ik gemiddeld 40-45 uur per week. Ik had aan het einde van mijn contract 6 weken vakantie over. Ik had verhalen gehoord van phd’s die altijd aan het werk waren en ook in het weekend, en ik zei altijd dat ik me netjes aan mijn betaalde uren ging houden, maar dat is niet gelukt. Waarschijnlijk omdat ik alles zelf wilde doen en ook altijd dingen af wilde maken. Toch heeft me dat niet belemmerd in mijn werk/privé balans. Ik had genoeg tijd om te sporten en af te spreken met vrienden/familie. Het aantal uren dat ik in het weekend of op vakantie aan werk heb besteed heb ik echt tot een minimum proberen te beperken. Inmiddels woon ik in Denemarken, hier schijnt de werk/privé balans uitmuntend te zijn, dus misschien ga ik me zelfs een beetje vervelen hier.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Het volgende klinkt cliché, maargoed, ik zeg het toch maar: 

Probeer te achterhalen waar je energie van krijgt, dat kan een bepaald onderwerp zijn, maar ook van het uitvoeren van bepaalde taken.

Twijfel bestaat, dat is niet erg. Wanneer weet je nou echt iets 100% zeker? Maar als je je echt zorgen maakt over je keuze, dan is het wellicht de verkeerde geweest. Je kunt altijd stoppen met je baan als je er niet gelukkig van wordt, dus ik zou zeggen; probeer het gewoon, anders kom je er ook niet achter of je wat voor jou is.


Cornelis van Loon

Medior consultant bij ChemRADE Software BV. lees meer

Cornelis van Loon

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd in 2013 met Toxicologie als hoofdvak, met het Human and Environmental Risk Assessment track en consultancy als profiel.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 2017 – 2018     Junior consultant bij ChemRADE Software BV
 • 2018 – heden   Medior consultant bij ChemRADE Software BV

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Op een ‘standaard’ dag adviseer ik bedrijven over hoe ze kunnen voldoen aan de Nederlandse- en Europese wetgeving over gevaarlijke stoffen. Beide wetgevingen worden gecombineerd in het 4-stappenplan gevaarlijke stoffen. Om bedrijven aan die wetgevingen te kunnen laten voldoen, bieden wij hiervoor ook een online software-applicatie aan: ChemRADE. De helft van de week ben ik op kantoor in Nijmegen en de andere helft van de week kom ik bij klanten op locatie, verspreid door heel Nederland.

Op de studie Biomedische Wetenschappen heb ik veel geleerd over diverse gezondheidswetenschappen en toepassingen hiervan (epidemiologie, statistiek, kosten-baten analyses), ziektebeelden en bijbehorende symptomen (die kunnen ontstaan na blootstelling aan gevaarlijke stoffen), maar kennis die ik heb opgedaan bij vakken van toxicologie (met name over carcinogene / kankerverwekkende-, mutagene- en reprotoxische stoffen (CMR-stoffen)) bieden soms veel inzicht bij het analyseren van bepaalde stofgegevens, maar ook om te begrijpen waarom stoffen soms als (zeer) giftig moeten worden gezien in het kader van de wetgeving.
Het meest interessant vind ik (arbeids)toxicologische onderzoeken, zoals het afleiden van grenswaarden. Dit zijn concentratielimieten voor inademing of huidopname van gevaarlijke stoffen, waarbij geen (schadelijke) gezondheidseffecten bij werknemers die worden blootgesteld worden verwacht. Daarnaast vind ik ‘biomonitoring’ ook interessant: in een dergelijke studie analyseer je bepaalde metabolieten (afbraakproducten) van stoffen in urine of bloed, om te bepalen wat iemands daadwerkelijke blootstelling is geweest (door inademing of huidopname) en om uiteindelijk een uitspraak te doen over of dit schadelijk is voor de gezondheid van die medewerkers.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Deze baan bood een mooie combinatie om mijn kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan in het hoofdvak Toxicologie, bij het Consultancy profiel en het HERA track in de praktijk te brengen. Werken bij ChemRADE Software BV was ontzettend leerzaam, omdat ik ook veel over software- en productontwikkeling heb geleerd en computervaardigheden (o.a. Excel) aanzienlijk heb verbeterd.

Het leuke aan adviesprojecten en -onderzoeken vind ik dat het praktisch gericht is, dat bedrijven adviezen direct in de praktijk kunnen brengen en ik op die manier een zinvolle bijdrage kan leveren aan het waarborgen van veiligheid én gezondheid van werknemers die met gevaarlijke stoffen kan werken. Bewustwording creëren bij die bedrijven over de gevaren, maar vooral ook de risico’s op gezondheidseffecten na blootstelling aan stoffen, vind ik hierin heel belangrijk.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Blijf jezelf, bepaal waar je de meeste energie van krijgt en het meeste voldoening uithaalt en zoek een stageplaats of werk in een branche of organisatie waar je graag wilt werken.


Dov Ballak

Senior beleidsadviseur Onderwijs en Onderzoek bij NFU. lees meer

Dov Ballak

1 Wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd met Pathobiologie en Bewegingswetenschappen als hoofdvakken, met een bijvak Toxicologie.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 2010 – 2014       Promotie traject bij de interne geneeskunde van het Radboudumc
 • 2014 – 2016       Postdoc aan University of Colorado
 • 2016 – 2018       Beleidsadviseur Onderwijs, beleidsadviseur Onderzoek Radboudumc
 • 2018 – heden    Senior beleidsadviseur Onderwijs en Onderzoek bij de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU)

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Ik adviseer de decanen inzake onderwerpen over onderwijs (e.g. studie geneeskunde) en onderzoek (e.g. Dierproeven, impact van onderzoek, PhD/postdoc beleid, etc). Daarnaast behartig ik ook de belangen van de umc’s bij verschillende organisaties zoals de overheid. Op een standaard dag kan ik dus veel vergaderen, heb ik regelmatig korte telefonische afspraken en ben ik regelmatig (in de trein) onderweg. Ook ben ik een groot deel van mijn tijd “gewoon” op een computer aan het werk en werk ik mails weg of schrijf ik notities.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Hier komen verschillende dingen samen in mijn vorige banen die mij allemaal veel energie geven. Het bezig zijn met het beleid rondom onderzoek en onderwijs vind ik interessant, daarnaast komt er bij de NFU een extra laag van landelijke/politieke complexiteit bij kijken, waar het niet altijd meer gaat om rationeel het beste plan, maar ook de belangen van verschillende organisaties mee te nemen om uiteindelijk die gewenste stap voorwaarts te maken. Alhoewel ik toen ik begon met BMW dit zeker niet voor ogen had, zou ik nu zeker niks anders willen doen!

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Doe wat je leuk vindt, beperk je niet tot het standaard curriculum (je kunt veel leren van extra-curriculaire activiteiten) en neem je tijd!


Ester in ’t Groen-Damen

Medical Therapeutic Area Lead Hematology voor de Benelux, bij Janssen Pharmaceuticals. lees meer

Ester in ’t Groen-Damen

1 Wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd met Pathobiologie en Toxicologie als hoofdvakken, en Oncologie als bijvak.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 2002 – 2007       Promotieonderzoek aan de beta-faculteit van het Radboud op de afdeling Celbiologie.
 • 2007 – 2011     Clinical research associate, Pfizer.
 • 2011 – heden   Janssen
  • 2011 – 2015        Medical Scientific Liaison voor prostaatkanker
  • 2015 - 2017         Medical advisor Hematologie
  • 2017 ­ 2018       Medical Education and Scientific Relation Lead hematologie op Europees niveau
  • 2018 – heden    Medical Therapeutic Area Lead Hematology voor de Benelux

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Mijn loopbaan volgt de lijn van nieuwe geneesmiddelen. Ik ben begonnen in het onderzoek, vervolgens heb ik aan klinische studies gewerkt en daarna aan de medische afdeling waar we werken aan de laatste stappen om middelen beschikbaar te maken voor patiënten die er baat bij hebben. De rode draad in mijn loopbaan is oncologie, daar heb ik in elke functie aangewerkt.

Standaard is dat er geen standaarddagen zijn. Congressen over de hele wereld, gesprekken met hematologen die echt expert zijn in een bepaald ziektebeeld, het aansturen van een hoog opgeleid team, presenteren voor de directie, samenwerken met Europese en globale collega’s, strategieën vormgeven, en bijdragen aan innovatieve zorgprojecten.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Ik wilde altijd iets betekenen patiënten en met deze baan kan ik dat realiseren met geweldige collega’s over de hele wereld die deze ambitie delen. Ik hou van de dynamiek en afwisseling, daardoor kan ik blijven leren en mezelf ontwikkelen.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Verken eens de mogelijkheden bij farmaceutische bedrijven. Ik heb het tijdens mijn studie niet gedaan en ik ben zo blij hier terecht te zijn gekomen omdat het me elke dag opnieuw veel brengt.


Femke de Keijzer-van de Water

Scientist in de molecular bioassay groep van de analytical development afdeling bij Janssen Vaccines. lees meer

Femke de Keijzer-van de Water

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

In 2001 ben in afgestudeerd met specialisatie Toxicologie en een combinatie van de bijvakken geneesmiddelenonderzoek en reproductie (voortplanting).

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 2001 t/m 2006: Promotieonderzoek aan de afdeling Farmacologie en Toxicologie van het Radboud Universitair medisch centrum.
  • Ik deed onderzoek naar niertransporteiwitten en toxiciteit en zocht naar een manier om nierschade te voorkomen met behulp van siRNA. Ik erachter dat ik het vooral leuk vond me bezig te houden met name toegepast wetenschappelijk onderzoek, samenwerken met anderen naar gezamenlijk doel, en met in vitro technieken als celkweek, western blot en PCR.
 • 2007 t/m 2011: Scientist/studydirector bij Organon (nu MSD) in Schaijk afdeling toxicologie en drug dispositie .
  • Deze functie was de perfecte combinatie van mijn studie specialisaties en interesses vanuit mijn promotieonderzoek. Ik werkte aan het opzetten  van in vitro assays om geneesmiddelen in een vroeg stadium te kunnen screenen op toxiciteit en zo het gebruik van dierproeven te verminderen. Daarnaast kwam ik als studydirector genetische toxicologie in aanraking met projectmanagement, het coördineren van studies die intern of extern (bij CROs) uitgevoerd werden volgens GLP kwaliteit systemen. Dit laatste vond ik ook erg leuk.
 • 2012 t/m heden: Scientist bij Janssen Vaccines in Leiden (onderdeel van Johnson &Johnson) in de molecular bioassay groep van de analytical development afdeling.
  • In deze groep zijn we verantwoordelijk voor het ontwikkelen van Moleculaire en cell-based assays om vaccins in ontwikkeling op kwaliteit te testen voordat ze in in de mens gebruikt kunnen worden volgens GMP richtlijnen. In de afgelopen jaren heb ik me voornamelijk bezig gehouden met deze assay ontwikkeling, het aansturen van technicians en het samenwerken met verschillende groepen, zowel intern als extern bij CROs of partners om de assay in het juiste testlab te implementeren.

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Momenteel bestaat mijn dag vooral uit vergaderingen/meetings in verschillende samenstellingen en daarnaast wat bureauwerk in de vorm van mails beantwoorden en nakijken van studieplannen en rapporten. Ik geef direct leiding aan tien technicians en een scientist waar ongeveer de helft van mijn tijd in gaat zitten. De andere helft van de tijd houd ik me vooral bezig met project management: het coördineren van de transfers van een groot pakket van onze assays naar een ander lab voor twee van onze vaccines. Dit is een meerjarig project waarbij veel verschillende partijen en expertises betrokken zijn waar ik naast een coördinerende rol ook een inhoudelijke adviserende en uitvoerende rol heb. Vanuit mijn studie gebruik ik nog dagelijks achtergrondkennis en vaardigheden, met name de algemene ziekteleer, kennis van labtechnieken, statistiek, onderzoeksmethodologie en opgedane schrijf en presentatievaardigheden.

4 Heb je jouw droombaan?

Ja, ik ben blij dat ik me met zowel leidinggeven als met projectmanagement kan bezig houden met daarnaast ook nog een inhoudelijke rol. Ik heb de perfecte combinatie gevonden van mijn voorliefdes in werk: het begeleiden van mensen in hun ontwikkeling, toegepast onderzoek en samenwerken in verschillende teams en dat nu in de vorm van vaccin ontwikkeling voor ziektes die actueel zijn: Ebola, HIV, RSV en ook Corona. Het enige minpunt is dat ik door mijn huidige functie de toxicologie achter me heb gelaten, maar daar is veel goeds voor teruggekomen.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Volg je stages op verschillende soorten plekken om erachter te komen wat je echt leuk vind. Tijdens de studie is veel aandacht voor kennisopbouw wat nodig is voor een goede basis. Kijk in je carrière echter ook naar je persoonlijkheid en wat bij je past. Zie je jezelf meer and een onderzoeker die de diepte ingaat, wil je kennis naar anderen overdragen, regel je graag dingen of zie je jezelf als een manager. Er zijn vele mogelijkheden met deze studie en eenmaal gekozen betekent niet per se dat je de rest van je leven hetzelfde doet.


Frency Thijs

Adviseur Procesverbetering en Implementatie (PVI) binnen het Radboudumc. lees meer

Frency Thijs

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd december 2017, hoofdvak Epidemiologie, HTA en consultancy profiel.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • Na afstuderen gewerkt als onderzoeker bij de HAN (knikkende knieën onderzoek) en als onderzoeker bij het RUMC (ParkinsonNet).
 • Vanaf oktober 2018 werkzaam bij Procesverbetering en Implementatie (PVI) binnen het Radboudumc.

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Mijn agenda is rijkelijk gevuld met afspraken door de verschillende projecten binnen de thema’s; capaciteitsmanagement, harmonisatie poliklinieken, patiëntveiligheid en projecten gerelateerd aan de vitaliteit van medewerkers.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Variatie, continu nadenken, medische mee kunnen denken vanuit inhoud en proces. Dat maakt mij gelukkig.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Laat jezelf uitdagen! Een dag niet geleerd is een dag niet ontdekt!


Geke Denissen

Manager LROI at Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI). lees meer

Geke Denissen

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Ik ben gestart met BMW in 2004 en afgestudeerd in 2009. Hoofdvak bewegingswetenschappen en het management profiel.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

Toen ik afstudeerde in 2009 begon ook net de financiële crisis waardoor het erg lastig was om een baan te vinden zonder werkervaring. Op detacheringsbasis kon ik uiteindelijk terecht bij MSD in Oss als registratiespecialist. Na 9 maanden vond ik een baan die beter bij mijn achtergrond paste als junioronderzoeker bij Pallas Health Research in Rotterdam (2011). Een ontzettend leuke functie waar ik mee kon werken aan diverse onderzoeksprojecten, en zo veel relevante ervaring kon opdoen. Nadat ik een klein jaar werkzaam was als junioronderzoeker bood zich een ontzettend kans aan als coördinator van de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) (2012). Samen met mijn team beheren wij de registratie van orthopedische implantaten en proberen wij via terugkoppeling van de resultaten aan de orthopedisch chirurgen de kwaliteit van de orthopedische zorg te verbeteren.

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Een standaard dag is zeer zeldzaam. Inmiddels ben ik manager van de LROI en ben ik verantwoordelijk voor het beheer van de registratie, management van het team, toewijzing van de projecten en de gesprekken met onze stakeholders. Mijn managementprofiel komt hierbij zeer goed van pas. De kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn hoofdvak bewegingswetenschappen over onderzoek en het bewegingsapparaat kan ik nu zeer goed toepassen in de praktijk.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Via een zogenaamde 'kruiwagen' ben ik in contact gekomen met mijn huidige functie. Vooral de veelzijdigheid en het feit dat ik echt iets kan betekenen bij de verbetering van de (orthopedische) zorg, spreken mij erg aan in deze functie.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

De studie BMW is een erg veelzijdige studie, welk hoofdvak je ook kiest. Het is daarom een erg goede basis voor de start van je professionele carrière. Ga een uitdaging niet uit de weg en volg vooral je hart!


Inge van Veggel

Junior onderzoeker in het Radboudumc. lees meer

Inge van Veggel

1 Waarom ben je Biomedische Wetenschappen gaan studeren? Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Op de basisschool had ik al grote interesse in het doen van onderzoek. Ik was volop bezig met reageerbuizen, water en verf. Stiekem had ik een droom om straaljagerpiloot te worden, maar ik wilde ook medicijnen ontwikkelen en de behandeling van patiënten verbeteren. Na mijn afkeuring bij de luchtmacht wist ik meteen, ik ga Biomedisch Wetenschappen studeren en ‘medicijnen ontwikkelen’. Maar toen ik aan de studie begon in 2003, ontdekte ik al gauw dat er naast pathobiologie (en het bruisende studentenleven) ook andere interessante vakgebieden waren die ik leuk vond. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om in mijn Master de focus te leggen op epidemiologie, met als bijvak Bewegingswetenschappen. En een maatschappelijk profiel, dat leek me ook wel zinvol. Kortom, vanalles wat en totaal niet wat ik vooraf had gedacht, maar ik heb wel altijd breed opgeleid willen worden en die kans kreeg ik in Nijmegen. Uiteindelijk kon ik met een kleine vertraging in februari 2009 afstuderen. Een stage in het buitenland is namelijk ook de ideale gelegenheid om rond te reizen.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

Na mijn afstuderen, wist ik al gauw wat ik wilde doen: epidemioloog bij de GGD. De eerste beste mogelijkheid die voorbij kwam, heb ik aangegrepen. En met succes! En zo begon ik in mei 2009 als epidemioloog bij GGD West-Brabant. Na een jaar (2010) kwam er dichter bij huis een vacature bij de GGD in ’s Hertogenbosch. Daar heb ik vervolgens ruim 3,5 jaar gewerkt. Ondertussen trok het wetenschappelijk onderzoek toch ook nog en heb ik mijn werkzaamheden bij de GGD kunnen combineren met een onderzoeksfunctie bij Tilburg University. In het najaar van 2013 ging ik bij zorgverkeraar VGZ werken. Een heel andere organisatie. Na 2 jaar onderzoek te hebben gedaan naar patiëntervaringen, ging ik weer solliciteren ivm een reorganisatie. Opnieuw wist ik wat ik wilde, in het ziekenhuis werken. Er kwam een mooie kans voorbij en ik kon eind 2015 als data-analist aan de slag voor de Santeon-ziekenhuizen. Ik vergeleek de ziekenhuizen met elkaar op uitkomstindicatoren voor een aantal tumorsoorten. In juli 2018 ben ik als junior onderzoeker in het Radboudumc begonnen op een onderzoek om de nazorg van patiënten met hoofd-halstumoren te personaliseren. Ik maak dankbaar gebruik van mijn opleiding en werkervaring: ik voer interviews uit met patiënten en zorgverleners en gebruik mijn statistische kennis om verzamelde data te analyseren. Met een beetje geluk kan het een promotietraject worden. Het is geen ‘standaard’-carriere waarbij ik na mijn afstuderen meteen ben gaan promoveren, maar ik geloof niet dat ik er toen al klaar voor was. En ik vind het heerlijk om weer in Nijmegen en in het Radboud rond te lopen. Naast dat ik mijn energie kwijt kan in het werk, is het erg leuk om verschillende oud-studiegenoten tegen te komen.

Inmiddels werk ik 10 jaar en ik heb verschillende werkgevers gehad. Als ik ergens een vaste baan zou hebben, had dat vast ook voordelen gehad. Maar nu heb ik bij veel verschillende organisaties binnen gekeken. Zeker als je jong bent, is dat interessant en een verrijking voor je CV. Je leert jezelf beter kennen als je veel verschillende werkzaamheden hebt.

3 Zijn je dromen uitgekomen?

Het is moeilijk te zeggen of dit mijn droom was. Ik wist wel wat ik wilde en ik ben er altijd vol voor gegaan. Ik ben altijd dicht bij mezelf gebleven tijdens sollicitaties en het uitvoeren van werkzaamheden. Gelukkig konden ze overal mijn enthousiasme waarderen. En het lab? Ik weet eigenlijk niet meer waar ik die interesse kwijt ben geraakt. Maar via een omweg zit ik nu vaak tussen onderzoekers van het radiotherapie/immunologie-lab. Zo is mijn cirkel toch een beetje rond.

4 Heb je nog ambities voor de toekomst?

Wat de toekomst mij brengt? Geen idee, ik kijk nooit zo lang vooruit. Ik bedenk welke functie op dat moment bij me past en wat ik nog wil leren. Ik vind het wel belangrijk om plezier te hebben in mijn baan, de uitdaging op te zoeken en voldoende tijd te hebben voor ontspanning. Inmiddels heb ik 2 kleine kinderen, maar kan ik het goed combineren met 32u werken. Juist door het werken, ben ik thuis veel efficiënter.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Je moet af en toe geluk hebben in het vinden van een baan. Maar door dingen te doen die je leuk vindt en dat terug te zoeken in een vacature, heb ik altijd met plezier gewerkt. Natuurlijk waren er ook minder leuke werkzaamheden of projecten, maar juist dan leer je waar je kwaliteiten liggen.


Jack van Horssen

Universitair Hoofddocent Afdeling Moleculaire Celbiologie en Immunologie, Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie VU. Hoofd Bachelor, Faculteit der Geneeskunde, VU. lees meer

Jack van Horssen

1 Wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd met Toxicologie hoofdvak, met een bijvak Pathobiologie.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 1994 - 1999        Biomedische Wetenschappen, Toxicologie. Als student actief geweest als student-lid OMT, SOOS en bestuurslid MFVN
 • 1999 - 2003       Promotieonderzoek naar de rol van heparansulfaat proteoglycanen in de ziekte van Alzheimer. Afdeling Pathologie, Radboud Universitair Medisch Centrum
 • 2003 - 2010        Postdoc Afdeling Moleculaire Celbiologie en Immunologie, Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie VU. Onderwerp: Rol van vasculaire pathologie in multiple sclerosis
 • 2010 - 2013        Universitair Docent Afdeling Moleculaire Celbiologie en Immunologie, Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie VU. Onderwerp: Rol van redox regulatie en mitochondriale dysfunctie in multiple sclerosis van vasculaire pathologie in multiple sclerosis
 • 2013 - heden     Universitair Hoofddocent Afdeling Moleculaire Celbiologie en Immunologie, Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie VU
 • 2018 - heden     Hoofd Bachelor, Faculteit der Geneeskunde, VU
Overige activiteiten
 • 2008                     Werkbezoek Université de Montreal, Canada
 • 2012 - heden     Gasthoogleraar Universiteit van Hasselt, België

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Waar ik me in de eerste periode na mijn promotie vooral bezig heb gehouden met onderzoek en begeleiding van promovendi en postdocs ben ik steeds meer onderwijs gaan verzorgen. Eerst een paar colleges en practica en vanaf 2012 ben ik coördinator van de eerste cursus in het eerste jaar Huid en Afweer. Vorig jaar kreeg ik de kans om hoofd bachelor geneeskunde te worden en daarmee verantwoordelijk te zijn voor de gehele bacheloropleiding. Dit betekent veel, heel veel vergaderen; met docenten, studenten en beleidsmedewerkers van het onderwijsinstituut die verantwoordelijk zijn voor de planning, financiën, selectie en onderwijsinnovaties. Momenteel ben ik samen met al deze mensen aan het nadenken over de inhoud van een nieuw curriculum geneeskunde. Daarnaast verzorg ik met veel plezier nog het nodige onderwijs. Ik ben verantwoordelijk voor de leerlijn Histologie en celbiologie, coördineer twee onderwijscursussen en geef colleges aan studenten Biomedische Wetenschappen en het Amsterdam University College. Gelukkig heb ik ook nog 1 dag per week tijd voor onderzoek en ondersteun en begeleid ik promovendi en postdocs vanaf de zijlijn.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen? Zijn je dromen uitgekomen?

Als student was ik al betrokken bij onderwijs als student-assistent en ik heb het altijd leuk gevonden om kennis op een interactieve, vlotte manier over te dragen op studenten. Daarnaast heb ik altijd affiniteit gehad met onderzoek in een klinische setting en mijn onderzoek heeft altijd een sterk translationeel karakter gehad. Ik hou me nu minder bezig met onderzoek dan voorheen en ben slechts vanaf de zijlijn betrokken en dat bevalt me erg goed. Het betekende wel dat ik een keuze moest maken, want met 1 onderzoeksdag per week is het niet mogelijk om een eigen onderzoekslijn en -groep te hebben. Gelukkig werk ik in een grote afdeling en onderzoeksgroep met meerdere onderzoeksleiders die het mogelijk maken dat ik betrokken blijf bij het onderzoek. Eigenlijk combineer ik nu ‘the best of both’ en in die zin is mijn droom zeker uitgekomen.
 

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Ga vooral iets doen wat je leuk vind en bedenk dat de keuzes die je nu maakt echt niet leidend zijn voor de rest van je leven. Ik had na mijn promotieonderzoek nooit gedacht dat ik werkzaam zou zijn in mijn huidige functie. Jullie zitten met velen in de collegebanken en zoeken dadelijk allemaal een (zelfde?) leuke baan. Hoe val jij op? Mijn advies is om naast je studie iets te gaan ondernemen. Voor de een is dat vrijwilligerswerk of een studentenvereniging, voor de ander een bestuursfunctie in een sportvereniging. Hierdoor verbreed je je blik, kom je in aanraking met studenten met diverse achtergronden en leer je organiseren, vergaderen en samenwerken. Van deze vaardigheden profiteer je je leven lang.
 


Jacqueline Steenbergen-Biesterbos

Coördinered Specialistisch Adviseur Chemie bij het NVWA. lees meer

Jacqueline Steenbergen-Biesterbos

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

In oktober 2010 ben ik afgestudeerd met een master Occupational & Environmental Health (arbeid, milieu en gezondheid) en het managementprofiel (M-profiel). Daarnaast heb ik tijdens de master ook het HERA-track gevolgd. HERA staat voor human and environmental risk assessment.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

Na mij afstuderen ben ik in maart 2011 begonnen aan mijn promotietraject binnen de afdeling Health Evidence (HEV) van het Radboud UMC. De titel van mijn proefschrift is “Assessment of consumer exposure to personal care products”. Ik heb geprobeerd om de blootstelling aan persoonlijke verzorgingsproducten in kaart te brengen. Tijdens mijn promotietraject heb ik postacademisch onderwijs in de toxicologie gevolgd. De zogenaamde POT-cursussen. Sinds het afronden van mijn proefschrift ben ik geregistreerd toxicoloog (ERT). Toen mijn promotietraject ten einde liep heb ik gesolliciteerd bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Vanaf 1 juni 2015 ging ik daar aan de slag als senior inspecteur toezichtontwikkeling bij het domein Bijzondere eet- & drinkwaren (BED). Bij bijzondere eet- & drinkwaren moet gedacht worden aan onder andere voedingssupplementen, kruidenpreparaten, dieetvoeding en baby- en zuigelingenvoeding. In ieder geval niet de standaard voedingsmiddelen zoals koekjes of vla. Als senior inspecteur was ik verantwoordelijk voor het opzetten van toezichtprojecten zodat de inspecteurs “buiten” op de juiste manier inspecties konden uitvoeren. Daarnaast was een belangrijke taak het uitvoeren van risicobeoordelingen van chemische stoffen in voedingssupplementen. Aan de hand van een risicobeoordeling werd bepaald of een supplement mogelijk schadelijk was voor de consument. Per 1 juli 2017 is de NVWA gekanteld wat betekent dat organisatiestructuur veranderd is. De afdeling toezichtontwikkeling bestaat niet meer. De risicobeoordelingen die verspreid in de organisatie werden uitgevoerd zijn samengebracht op één plek, namelijk bij Bureau risicobeoordeling & onderzoek (BuRO). Op dit moment werk ik daar als coördinerend specialistisch adviseur op het gebied van chemische veiligheid.

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

BuRO, een onafhankelijk onderdeel van de NVWA, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Inspecteur Generaal van de NVWA, aan de minister van Medische Zorg en Sport of aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Officieel is mijn functietitel dus coördinerend specialistisch adviseur. Zelf beschrijf ik mijzelf altijd als toxicoloog en risicobeoordelaar. Samen met mijn collega’s beoordeel ik de aanwezigheid van chemische stoffen in voedsel en consumentenproducten. Het gaat om zowel voedsel- als productveiligheid. Wat doe ik nu op een dag? Je kunt onderscheid maken in twee dagen; een overleg-/vergaderdag en een “echte” werkdag. Tijdens een vergaderdag ben ik vooral bezig met overleggen over bestaande en/of toekomstige projecten (lees risicobeoordelingen). Hierbij zijn verschillende partijen betrokken, zoals directe collega’s binnen BuRO en collega’s van de NVWA (directie Handhaven of Keuren). Daarnaast overleg je natuurlijk ook met externen zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, met kennisinstituten zoals RIVM of Wageningen Food Safety Research (WFSR) en met andere partners zoals het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) of bijwerkingencentrum Lareb. En natuurlijk niet te vergeten de contacten met de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Een “echte” werkdag bestaat uit het uitvoeren van risicobeoordelingen en het beschrijven van de resultaten in bijvoorbeeld een BuRO advies. Naast de “standaard” dagen zijn er ook dagen waarop ineens alles op z’n kop gezet wordt, bijvoorbeeld tijdens een incident of crisissituatie. Alle lopende zaken worden aan de kant geschoven. Er wordt een direct beroep gedaan op je expertise en antwoorden hadden eigenlijk gisteren als gegeven moeten worden. Is er nog iets van de studie terug te vinden? Jazeker! De basis voor het uitvoeren van een risicobeoordeling is niet veranderd, dus die kennis gebruik ik elke dag.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Aan het eind van mijn promotietraject heb ik een cursus loopbaanontwikkeling gevolgd. Dit was een goede zet omdat ik er toen achter kwam dat ik een drive heb om mensen (consumenten) te beschermen. Dus toen in 2015 de vacature voor senior inspecteur toezichtontwikkeling BED voorbij kwam heb ik geen moment geaarzeld. De vacaturetekst was mij op het lijf geschreven. Ook bij BuRO bescherm ik de consument, wellicht enigszins indirect. De BuRO adviezen bieden de NVWA en de ministeries (VWS & LNV) handvaten om zorg te dragen voor veilig voedsel en veilige consumentenproducten.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Denk goed na over de dingen waar je blij van wordt. Wat is jouw drive? Wanneer je dat voor jezelf helder hebt kun je opzoek naar een baan die daarbij past. Wees geduldig en accepteer dat je misschien niet direct je droombaan gevonden hebt.


Jan-Paul Kimmel

NXP, Social Responsibility Manager. lees meer

Jan-Paul Kimmel

1 Wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd met Toxicologie en Epidemiologie als hoofdvakken.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 1993 – 1994       Militaire Dienst, Geneeskundige Troepen
 • 1994 – 1997       Radboud Universiteit, Toxicologisch onderzoeker
 • 1997 – 2002       Haskoning, Environment Health & Safety adviseur
 • 2002 – 2009       Haskoning, Adviesgroephoofd Chemical Management
 • 2009 – 2012       Haskoning, Business Developer Industry, MVO-coordinator
 • 2012 – 2016       Royal HaskoningDHV, Business Developer Duurzaamheid en Circulaire Economie
 • 2014 – heden    MCT, Directeur eigenaar circulair bouwsysteem
 • 2016 – heden    Rainbow Connection, zelfstandig ondernemer op vlak van duurzaamheid en Circulaire Economie; diverse rollen
 • 2017 – heden    NXP, Social Responsibility Manager

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Met al mijn ondernemende activiteiten heb ik niet echt een ‘standaard’ dag, en dat past mij uitstekend! Ik ben iemand die graag breed georiënteerd is, en nieuwe initiatieven ontplooit: ‘van niets naar iets!’. Dat kost vaak veel energie, maar geeft mij ook veel energie. De brede maatschappelijke opleiding Biomedische Wetenschappen past daar goed bij en is nog altijd een basis die ik heb aangevuld met mijn werkervaring. Mijn toxicologische achtergrond komt mij bij mijn milieu- en later duurzaamheid gerichte activiteiten, nog steeds van pas. Mijn kennis van het menselijk lichaam en systemen is tevens van invloed op hoe ik duurzaamheid en Circulaire Economie benader.

Mijn dagelijkse activiteiten zijn van allerlei aard. Als zelfstandig ondernemer regel ik veel zelf: administratie, financiën, coördinatie en projecten. Ik heb een groot en breed netwerk dat ik dagelijks inzet of betrek bij de projecten die ik uitvoer. Diverse bestuursfuncties in verschillende rollen. In mijn werk voor NXP coördineer ik de interactie tussen het bedrijf en maatschappelijke ontwikkelingen: innovatie, duurzaamheid, techniekonderwijs en sociale projecten.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen? Zijn je dromen uitgekomen?

De eerste banen heb ik bewust gekozen, daarna kwamen dingen op mijn pad. Ik ben bewust op zoek gegaan naar een baan waarin toegepast wetenschappelijk werk gecombineerd is met commercie. Ik heb daarbij zowel voor overheden projecten gedaan, maar veel meer voor industriële bedrijven in tal van sectoren. Die drive past mij beter. Ik zie mijn werk als een leven lang leren en ben altijd gericht op ontwikkeling van (nieuwe) initiatieven. De setting waarin ik dat kan doen, daar ben ik in mijn element. Dromen heb ik dus nog steeds. Met MCT ontwikkelen we een circulair bouwsysteem, waarbij het mijn droom is dat we een demontabel bouwsysteem ontwikkelen zonder afval, toxische stoffen en verlies van waarde. Dat gaat niet van vandaag op morgen, maar stapje voor stapje.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Blijf een leven lang leren en laat je niet in een hokje stoppen. Je bent veel meer dan wat je (tot nu toe) geleerd hebt!


Joey Gijbels

Junior Consultant Strategy & Innovation bij ZonMw. lees meer

Joey Gijbels

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Van 2009 t/m 2016 heb ik de opleiding Biomedische Wetenschappen in Nijmegen gevolgd. Hoewel ik de studie was begonnen met het idee om in een laboratorium te gaan werken, bleek tijdens de bachelorfase dat dit niet bij mij paste. De masterrichting Health Technologie Assessment en het consultancy-profiel sloten beter aan bij mijn interesses: meer beleidsmatig nadenken over keuzes die in de zorg gemaakt kunnen worden. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ook buiten de eigen studie vakken te volgen: met de minor Openbaar Bestuur (faculteit der Managementwetenschappen) verbreedde ik mijn kennis op beleidsmatig gebied. Tot slot was ik tijdens mijn studie ook actief in meerdere medezeggenschapsorganen, waarbij ik mijn interesse in beleid direct in de praktijk bracht.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

Na mijn afstuderen heb ik tijdelijk gewerkt bij de Radboudumc Health Academy, maar als snel vond ik een baan bij ZonMw in Den Haag. ZonMw is een publieke organisatie die, voornamelijk in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gezondheidsonderzoek financiert én het gebruik van de ontwikkelde kennis stimuleert. Hier ben ik in mei 2017 aan de slag gegaan als stafmedewerker Strategie en Innovatie: een mooie functie waarbij ik in een nationale context werk op het raakvlak van gezondheidsonderzoek, beleid en innovatie.

Inhoudelijk houd ik me bijvoorbeeld bezig met onderzoek naar de wijze waarop ZonMw’s onderzoek beoordeeld en financiert. Zo draag ik bij aan het verbeteren van ZonMw’s implementatiebeleid (gericht op het stimuleren van kennisgebruik) en het aantoonbaar maken van de impact van wetenschap. Daarnaast houd ik mijn ogen open voor (inter)nationale ontwikkelingen die kwaliteit, relevantie, efficiency en integriteit van wetenschap kunnen vergroten: als financier spelen we namelijk een rol om ‘verantwoorde onderzoekspraktijken’ te bevorderen. Concreet betekent dit dat ik dagelijks veel verschillende documenten (intern en extern) lees en bestudeer, informatie structureer en vooral veel met collega’s en externen overleg. Vooral dit laatste is erg leuk: gesprekken met mensen maken ‘beleid’ en ‘data’ levend en geven het context. Hierbij zijn met name de lessen en vaardigheden die ik tijdens het consultancy-profiel heb opgedaan nog dagelijks van waarde.

Bij ZonMw heb ik gelukkig veel eigen regie over hoe ik mijn tijd indeel. Ik werk 4 dagen op kantoor en één vaste thuiswerkdag. Daarnaast biedt telewerken de mogelijkheid om ook buiten kantooruren te werken. Ik heb gemerkt dat het belangrijk is hier zelf grenzen te trekken en regie over je werk-/privébalans te houden.

3 Waar liggen je ambities?

Op dit moment zit ik ver af van de zorgverlening, dat vind ik jammer. Later in mijn loopbaan wil ik daarom graag dichter bij de zorg zelf gaan werken. Een functie bij een beroeps- of patiëntenvereniging of een (academisch) ziekenhuis lijkt me daarom ontzettend interessant.

4 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Studenten wil ik vooral meegeven dat er tijdens je studie veel meer mogelijk is dan je wellicht denkt: binnen en naast je studie heb je veel mogelijkheden om kennis en ervaringen op te doen. Grijp die kansen. Doe bijvoorbeeld iets in de studentenmedezeggenschap, bij de studievereniging, sportvereniging, etc. Of volg eens vakken buiten je eigen faculteit of universiteit. Doe wat je leuk lijkt en wees vooral niet bang daarin tijd te investeren. Zo geldt ook voor je toekomstige carrière: jouw ‘droombaan’ bestaat niet, die moet je zelf creëren.


Karl Weigand

Project manager TIM B.V. lees meer

Karl Weigand

1 Wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd met Pathobiologie als hoofdvak.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 2008-2009: OiO laboratorium kindergeneeskunde infectieziekten
 • 2009-2013: OiO farmacologie & toxicologie
 • 2014-2016: post-doc farmacologie & toxicologie
 • 2017-2019: study director Triskelion B.V.
 • 2020-nu: project manager TIM B.V.

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Mijn dagelijkse activiteiten bestaan uit: 

 • Voorbespreking experimenten met analist
 • Data interpretatie van uitgevoerde experimenten
 • Rapportage naar klant
 • Opstellen offertes voor nieuwe klanten
 • Kwaliteitscontroles van uitgevoerde experimenten
 • Overleg met collega’s over lopende projecten

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Ik heb deze baan gekozen als tussenvorm tussen “zuiver commercieel” en “onderzoeksgericht”, wat prima bevalt. Het is een leuke combinatie van wetenschappelijke achtergrond en een commerciële manier van werken.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Vraag aan bedrijven of je een dagje mee kunt lopen om een idee te krijgen bij de werkzaamheden.


Koen Scheerders

Wetenschapsjournalist en medisch redacteur. lees meer

Koen Scheerders

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Ergens halverwege 2010 rondde ik mijn studie af, iets later dan gepland na een bestuursjaar bij de MFVN. Het waren mooie jaren waarin ik leerde over toxicologie en geneesmiddelenonderzoek, maar waarin ik ook vanuit docenten en medestudenten een sterke druk voelde om te gaan promoveren. Ik zag voor mezelf geen academische carrière weggelegd, en het doortrekken van mijn studie naar een vierjarig promotietraject voelde als uitstel voor het zoeken naar een baan buiten de academie. Daarom solliciteerde ik eerst op banen in de sector die meer communicatief van aard waren.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

Het bleek moeilijker dan ik dacht om zonder werkervaring binnen te komen bij een bedrijf, zeker op het hoogtepunt van de crisis. Maar na tientallen sollicitaties werd ik in 2011 aangenomen als accountmanager bij een bedrijf dat doet in kweekmedia. Al gauw miste ik daarin de inhoud, dus besloot ik in 2012 toch de proef op de som te nemen als promovendus. Maar ik merkte al snel dat ik het leuker vond om te vertellen over mijn onderzoek dan om zelf in het lab te staan. Er ging eindelijk een belletje rinkelen: zou ik niet beter tot mijn recht komen in de wetenschapscommunicatie? De combinatie van inhoudelijke kennis met een creatief, talig beroep bleek voor mij erg goed te werken en in 2014 werd ik redacteur bij een medische uitgeverij. Ik spitste me toe op medisch schrijven voor een breed publiek. Een intensieve cursus wetenschapsjournalistiek gaf de doorslag en in 2016 werd ik parttime freelancer.

Sinds de zomer van 2017 ben ik volledig zelfstandig. En ik vind het heerlijk. Het leven van een wetenschapsjournalist is geen dag hetzelfde: telefonische interviews, achtergrondinformatie verzamelen en lezen, maar vooral veel schrijven en nog veel meer schrappen. Bij elk van die taken heb ik de kennis van mijn studie nodig. Hoe kan ik de resultaten van deze studie interpreteren? Klopt het wat deze hoogleraar me vertelt? Is er niet toch een andere invalshoek? En snap ik het onderwerp eigenlijk zelf wel, zodat ik het begrijpelijk kan opschrijven?

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Het voordeel van zelfstandig werken vind ik dat ik mijn eigen tijd kan indelen. Dat geeft me de vrijheid om mijn zinnen te verzetten als het schrijven even niet lukt: wat administratie, mijn website bijwerken, een stukje hardlopen of snel naar de winkel. Vaak lees ik mijn stukken daarna met heel andere ogen: erg handig als je de enige bent die het stuk schrijft en redigeert. En omdat ik thuis werk, geeft het ontbreken van reistijd me meer vrije tijd voor bestuurstaken, het maken van muziek, naar de kroeg te gaan of een spelletje te doen met vrienden. Ik ben het merendeel van de tijd aangewezen op mezelf, dus vind ik het des te belangrijk om hier tijd voor te nemen.

Toch merk ik nu al dat ik collega’s ontzettend waardevol vind om te sparren over een invalshoek of om stukken door te lezen, maar ook voor een potje tafelvoetbal of een vrijmibo. In de toekomst wil ik daarom een paar dagen per week een werkplek huren samen met andere tekstschrijvers. En op termijn hoop ik meer aan ‘echte’ journalistiek te gaan doen, zoals voor de wetenschapsbijlage van een landelijke krant, of een populairwetenschappelijk blad. Over onderwerpen maak ik me geen zorgen: zolang ze maar medisch zijn. Ik weet dat ik kan terugvallen op mijn studie, die me daar goed op heeft voorbereid.
 

4 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Weet dat de mogelijkheden van een afgestudeerde BMW’er vrijwel eindeloos zijn. Daarom geef ik je deze tip: probeer tijdens je studie en als starter op de banenmarkt zoveel mogelijk te ruiken. Wees niet bang voor foute beslissingen, want die maken je wijzer. Als de geur je niet bevalt: probeer iets anders. En ruikt het lekker, blijf dan wat langer staan. Zelfs als anderen zeggen dat het er stinkt. Vertrouw op je neus. En vooral: volg je hart!


Lieke Wielders

Epidemiologist bij het RIVM. lees meer

Lieke Wielders

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Ik ben in 2009 afgestudeerd in de hoofdvakken Clinical Human Movement Sciences en Epidemiology in combinatie met het Consultancy profiel.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

In 2009 begon ik als junior onderzoeker/consultant bij Pallas Health Research and Consultancy B.V. in Rotterdam. Hier werkte ik aan verschillende projecten/onderwerpen, waaronder enkele literatuurreviews. Verder werd ik voor ruim een jaar gedetacheerd naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven op de afdeling Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten (EPI) van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb). Hier was ik betrokken bij de surveillance van Nieuwe Influenza A(H1N1) (Mexicaanse griep) en heb ik onderzoek gedaan naar humaan papillomavirus (HPV) en bof. In 2011 ben ik als epidemioloog gestart met een driejarig onderzoeksproject bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch en het RIVM (CIb-EPI). Dit project ging over het opvolgen van patiënten met acute Q-koorts ongeveer vier jaar na de diagnose om vast te stellen hoe groot het risico dan is op het ontwikkelen van chronische Q-koorts. In 2014 ben ik op dit onderwerp gepromoveerd bij de Universiteit Utrecht. Na mijn promotie ben ik als consultant gaan werken bij het Regional Office for Europe van de World Health Organization (WHO) in Kopenhagen, Denemarken. Gedurende anderhalf jaar ben ik betrokken geweest bij de implementatie van het Pandemic Influenza Preparedness (PIP) Framework, met als focus het verbeteren van influenza surveillance in landen in Centraal-Azië en in de Kaucasus. Begin 2016 kwam ik weer terug naar Nederland om wederom als epidemioloog aan de slag te gaan bij dezelfde afdeling van het RIVM. Dit keer wel op een nieuw onderwerp, namelijk antibioticaresistentie. Momenteel ben ik betrokken bij de surveillance van en verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van antibiotica resistente micro-organismen.
 

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Op een standaard werkdag kan ik over het algemeen redelijk goed mijn eigen dag indelen. Meestal heb ik een of meerdere overleggen met collega’s en met enige regelmaat worden er presentaties gehouden voor/door collega’s of externen. Ik heb een paar taken die iedere week terugkomen en de rest van de tijd werk ik aan verschillende projecten. Dat varieert van data-analyses doen, resultaten interpreteren, artikelen/rapportages schrijven en literatuur lezen. Bij een groot deel van mijn werkzaamheden komen de vaardigheden die ik tijdens de studie geleerd heb nog naar voren. Uiteraard hou ik ook mijn mailbox bij, daar komen ook vaak directe acties uit voort die ik dan oppak. En zo nu en dan zijn er meer administratieve taken die niet altijd even leuk zijn, dat hoort er ook bij. Maar het meest enthousiast word ik van data-analyses doen en resultaten naar voren te toveren.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Ik vind het onderzoek doen nog steeds heel erg leuk. Dat werd bevestigd toen ik bij de WHO werkte, daar miste ik het onderzoek doen. Verder trok de epidemiologie van infectieziekten tijdens de opleiding al mijn aandacht, het leek me alleen moeilijk om daar ook daadwerkelijk een baan in te vinden want het is niet zo’n heel groot vakgebied. Ik vind het dan ook heel erg gaaf dat het gelukt is om mij in dit vakgebied te kunnen verdiepen, terwijl ik daar enigszins toevallig ingerold ben net na mijn afstuderen. Wat ik ook heel interessant vind is het werken aan actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen: regelmatig verschijnen er nieuwsberichten over het onderwerp waar je aan werkt. Antibiotica resistentie is in Nederland nog niet zo’n heel groot probleem, maar in andere landen vele landen om ons heen wel. Aangezien deze resistente micro-organismen zich niet aan landsgrenzen houden, blijft het belangrijk om de situatie in Nederland te monitoren en de kennis op dit gebied te vergroten. Ik vind het ontzettend mooi dat ik hier een bijdrage aan kan leveren.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

In Nijmegen word je heel breed opgeleid. Het is belangrijk om weloverwogen keuzes te maken tijdens je opleiding, maar doordat je snel leert schakelen en analytisch leert denken tijdens de opleiding zijn er ook echt wel mogelijkheden om tijdens je professionele carrière een overstap te maken naar andere onderwerpen of banen. Hetzelfde geldt voor het profiel dat je kiest. Ik wist tijdens mijn opleiding heel zeker dat ik niet wilde promoveren, dus koos ik voor het Consultancy profiel. Na ruim een jaar gewerkt te hebben, dacht ik daar heel anders over en leek het me juist leuk om te promoveren. Mijn tip is dus dat er nog veel mogelijk is na je opleiding, laat dat een geruststelling zijn voor als je (nog) niet precies weet welke richting je op wil met je carrière.


Linda Mol

Trialbureau IKO (huidige IKNL). lees meer

Linda Mol

1 Wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd met Bewegingswetenschappen als hoofdvak.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 2002 – heden    Trialbureau IKO (huidige IKNL)
 • 2017                  Promotie “Quality aspects of Dutch colorectal cancer trials”, IKNL.
Ik ben na m’n afstuderen begonnen aan een ‘tijdelijke’ baan van 3 maanden op het trialbureau IKO, het huidige IKNL. En daar werk ik nu al bijna 17 jaar. Wij ondersteunen klinisch onderzoek binnen de oncologie in Nederland. Ik begon met formulieren invullen van patiënten die deelnemen aan trials, maar al snel was ik meer betrokken bij de organisatie van grote fase 3 studies binnen Nederland. Hierbij ben in verantwoordelijk voor de verzameling van alle klinische gegevens. Deze worden in de ziekenhuizen door datamanagers verzameld, waarbij ik zorg voor een mooi eCRF en daarna een schone database waar de statisticus mee aan het werk kan. Ik ben in 2017 ook gepromoveerd op het proefschift getiteld Quality aspects of Dutch colorectal cancer trials. Hiervoor heb ik gegevens uit de trials gebruikt waar ik aan werk, maar ook uit de Nederlandse Kankerregistratie. Ik heb patiënten in de trial vergeleken met patiënten uit de dagelijkse praktijk.

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Ik ben eigenlijk toevallig hier terecht gekomen, maar IKNL een mooie organisatie om voor te werken met veel vrijheid. Het is leuk om met veel verschillende mensen samen te werken.

De meeste dagen zit ik achter de computer om formulieren te bouwen, of een database te bouwen. Maar ook ben ik regelmatig in de verschillende academische ziekenhuizen om te overleggen met de hoofdonderzoeker, de medisch oncoloog of chirurg die eindverantwoordelijk is voor het onderzoek. Daarnaast zit ik ook in het tumorteam Darmkanker binnen IKNL, wat een bredere kijk geeft dan alleen klinische trials. Iemand anders heeft bijvoorbeeld de richtlijnen omgezet in beslisbomen, ik heb hier dan weer de trials ingezet.

4 Welke dingen uit je opleiding gebruik je nu veel in je werk?

Waar ik nog altijd veel plezier van heb is de medische kennis van het eerste jaar en ook 3e jaars Geneeskunde vakken die ik later nog heb gevolgd. Dat maakt dat je je de medisch inhoudelijke kant van een onderzoek snel eigen kunt maken. Daarnaast kan ik ook met de statisticus goed communiceren, waar de methodologische vakken van pas komen.


Linda Oostendorp

Senior Research Fellow bij de UCL Marie Curie Palliative Care Research Department. lees meer

Linda Oostendorp

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Ik ben afgestudeerd in 2004, mijn hoofdvakken waren AMG en Evaluatie in de Geneeskunde (HTA).

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 2004-2006: Na mijn afstudeerstage bij Roessingh Research & Development heb ik daar nog twee jaar gewerkt als junior onderzoeker.
 • 2007: Teruggekeerd naar het UMC St Radboud om te starten met mijn promotietraject (part-time) getiteld ‘When cure is not an option: Informing patients with advanced cancer about palliative treatment options’
 • 2013: Vertrokken naar Engeland (regio Londen) om vanaf hier als visiting researcher aan de University of Hertfordshire mijn proefschrift af te schrijven en daarnaast een dag per week te werken aan een project op het gebied van ‘patient engagement’
 • 2014: Begonnen met een nieuwe baan als Research Fellow bij University College London (UCL) als onderzoeker op het gebied van palliatieve zorg voor kinderen (UCL Louis Dundas Centre for Children’s Palliative Care)
 • 2015 Verdediging van mijn proefschrift
 • 2017: Begonnen met een nieuwe baan als Senior Research Fellow bij de UCL Marie Curie Palliative Care Research Department met als focus het voorspellen van de prognose van ongeneeslijk zieke patiënten

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Op een standaard dag heb ik vaak één of meerdere overleggen met het hoofd van de onderzoeksgroep en/of met een projectteam, of met een promovendus die ik begeleid. Ook worden er vanuit de afdeling regelmatig lezingen georganiseerd. Daarnaast breng ik relatief veel tijd door aan mijn bureau, waar ik projecten coördineer, feedback geef op het werk van junior onderzoekers, literatuur zoek en lees, en projectaanvragen en artikelen schrijf.
 
Ik maak nog dagelijks gebruik van de kennis en vaardigheden die ik opdeed tijdens mijn studie. Bijvoorbeeld van mijn kennis van onderzoeksmethodologie (bij het opzetten van nieuw onderzoek en het beoordelen van publicaties als peer reviewer), mijn kennis van Good Clinical Practice (bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek), en vaardigheden op het gebied van het geven van presentaties.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Een baan als onderzoeker is voor mij de ideale baan omdat ik hierin goed tot mijn recht kom. Ik hou er van om steeds bij te blijven leren en mezelf te blijven uitdagen. Ook vind ik de flexibiliteit van een baan bij de universiteit heel prettig, ik kan grotendeels mijn eigen tijd indelen. Het werkgebied van de palliatieve zorg trekt me aan omdat ik het gevoel heb dat mijn onderzoek echt een verschil kan maken voor mensen.

Mijn verhuizing naar het buitenland was een kans die voorbij kwam die ik heb aangegrepen. Ik heb het hier erg naar mijn zin en heb het gevoel hierdoor op zowel professioneel als persoonlijk vlak te zijn gegroeid.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Ik probeer wanneer ik keuzes maak eerst te kijken naar wat nu echt belangrijk voor me is, wat moet een toekomstige baan nu echt hebben, en wat zou een leuke extra zijn. Daarbij is het ook wel goed om te bedenken dat een keuze die je nu maakt niet voor altijd is; toen ik in 2004 afstudeerde had ik echt nog geen idee dat ik in de palliatieve zorg zou willen werken. Soms kan het ook nuttig zijn om eens aan de mensen om je heen te vragen wat zij denken dat goed bij jou zou passen.


Marion Sumari-de Boer

Post doc researcher, KCRI, Tanzania. lees meer

Marion Sumari-de Boer

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd in februari 2004 met epidemiologie als hoofdvak en bijvakken infectieziekten en percepties van milieu-risico's.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

Tijdens BGW heb ik twee stages gedaan bij het centrum voor infectieziektenbestrijding van het RIVM in Bilthoven. Ik ben daar blijven hangen als epidemioloog op SOA & HIV. In 2006 ben ik part-time een tweede MSc gestart aan de UvA en wel Medische Antropologie en Sociologie. Daarvoor heb ik mijn veldwerk bij het KCMC in Moshi, Tanzania gedaan en ben ik in mei 2008 afgestudeerd. In 2007 ben ik van het RIVM naar het AMC gegaan voor mijn promotie-onderzoek. Ik deed onderzoek naar 'Combination antiretroviral therapy among immigrant and indigenous HIV infected patients: quality of life and treatment adherence'. In november 2010 was ik klaar met het onderzoek en ben ik op de bonnefooi naar Tanzania verhuisd. Ik had daar binnen een maand een baan als post doc bij het KCRI in Moshi, Tanzania. In mei 2011 heb ik mijn proefschrift verdedigd. Inmiddels werk ik bijna tien jaar in Moshi als post doc onderzoeker en heb momenteel een fellowship van EDCTP en ben principal investigator van vier projecten gericht op digital health tools voor preventie en management van ziekten. Naast het werk als onderzoeker organiseren mijn man en ik ook safaris in Tanzania. Dit is een leuke afwisseling naast het soms theoretische onderzoekswerk.

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Een dag in KCRI ziet er als volgt uit. Ik fiets 's ochtends door de koffie-plantages naar mijn werk. Ik deel een kantoor met mijn promovendus. Gedurende de dag heb ik overleggen met de verschillende study-teams, werk ik aan het schrijven van onderzoeksproposals en wetenschappelijke artikelen. Ook doe ik nog steeds veel statistische analyses zelf. Wat ik geleerd heb tijdens de studie gebruik ik nog steeds veel tijdens mijn werk en vooral in het mentoren en begeleiden van jongere onderzoekers. Daarnaast drinken we koffie of hebben we lunch op het balkon van ons gebouw met uitzicht op de Kilimanjaro. Ik ben heel enthousiast over de groei die ik zie bij de jongeren Tanzaniaanse onderzoekers die ik begeleid.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen? Zijn je dromen uitgekomen?

Mijn droom om in Afrika te werken als onderzoeker is uitgekomen. Ik ben getrouwd met een Tanzaniaan en we hebben twee kinderen en het is heel fijn om mijn carriere als onderzoeker in Tanzania voort te kunnen zetten. Ik had nooit verwacht fellowships of grants te kunnen winnen, maar dat is me nu meerdere malen gelukt door de geweldige basis die ik van BGW heb gekregen.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Mijn tip is volg je hart en doe geen dingen omdat je vindt dat het zo hoort. Ik wilde bijvoorbeeld niet promoveren om te promoveren. Ik wilde alleen promoveren als ik een leuk onderzoek kon doen wat bijdraagt aan een betere volksgezondheid. Ik ben dus pas gaan promoveren toen ik op een leuk onderzoek zat. En heb uiteindelijk mijn hart gevolgd door naar Tanzania te verhuizen en daar helemaal op mijn plek zit in de lijn van mijn carriere.


Marjolein Brusse-Keizer

Klinisch epidemioloog bij de afdeling Medical School Twente. lees meer

Marjolein Brusse-Keizer

1 Wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd met Pathobiologie en Epidemiologie als hoofdvakken.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 2002 – 2009       Promotieonderzoek naar de behandeling en uitkomsten van COPD exacerbaties op de Longafdeling, Medisch Spectrum Twente.
 • 2009 – 2012       Researchcoördinator van de Longafdeling van Medisch Spectrum Twente.
 • 2012 – heden   Klinisch epidemioloog bij de afdeling Medical School Twente.
Na mijn afstudeerstage in 2003 ben ik blijven werken bij de Longafdeling van MST, waar ik eind 2003 kon starten met mijn promotietraject. Tijdens mijn promotietraject heb ik een RCT uitgevoerd naar de behandeling en uitkomsten van COPD exacerbaties. Tevens ben ik een grote cohortstudie gestart met circa 800 COPD patiënten naar inflammatie en mortaliteit. In beide studies kwam zowel mijn epidemiologische als pathobiologie kennis goed van pas. Tijdens het promotietraject heb ik in 2007 een zoon gekregen en ben ik parttime gaan werken. Gedurende het promotietraject heb ik wekelijks de juniorrefereersessie van de afdeling Epidemiologie en biostatistiek van het Radboud UMC bijgewoond en meerdere scholingen gevolgd.

Na het afronden van mijn promotietraject in 2009 aan de universiteit Twente kon ik me daardoor registreren als epidemioloog B. Gedurende het einde van de mijn promotietraject ben ik gestart met de functie researchcoördinator van de Longafdeling van Medisch Spectrum Twente. Dit was een nieuwe functie en ik kreeg als doel om een researchbureau op te richten samen met een van de longartsen. Het jaar 2009 was een jaar met mijlpalen, want een paar maanden na mijn promotie heb ik ook nog een dochter gekregen.

Het opzetten van het researchbureau verliep voorspoedig en mijn taken bestonden uit het aansturen van datamanagers, researchverpleegkundigen, het begeleiden van onderzoekers, studenten (technische) geneeskunde en arts-assistenten, het binnenhalen van industriestudies en subsidies. En hoewel de functie veel uitdaging had, merkte ik dat het managementdeel best veel tijd in beslag nam en ik eigenlijk meer mijn epidemiologische kennis wilde inzetten. Toen in 2012 de vacature voor de functie als staflid klinisch epidemioloog voor het hele ziekenhuis kwam, heb ik dan ook besloten hiervoor te gaan. En zo werk ik sinds eind 2012 als klinisch epidemioloog bij de afdeling Medical School Twente.
 

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Ik begin de meeste dagen met het even door kijken van mijn mail. Daarna heb ik vaak een ochtend vol consulten over epidemiologische of statistische vraagstukken. Dit kan van alles zijn, iedereen werkzaam in het ziekenhuis kan hiervoor een afspraak inplannen. Tussen de middag zit ik vaak bij refereersessies van afdelingen of geef ik onderwijs over epidemiologie en statistiek. In de middag staan vaak de multidisciplinaire overleggen gepland (met interne en externe partners) waarbij we vanuit meerdere invalhoeken onderzoeken bespreken. Ook zijn dan vaak besprekingen met promovendi en hun promotieteam. In mijn functie ben ik copromotor van meerdere promotietrajecten. Daarnaast ben ik voorzitter van de wetenschapscommissie van het ziekenhuis waarin we de wetenschapsstrategie van het ziekenhuis vorm geven en uitrollen. Naast mijn werkzaamheden in MST, geef ik ook les bij Saxion Hogeschool, CIVO vervolgopleidingen en draai ik consulturen in Roessingh Research and Development en ZiekenhuisGroep Twente. Daarnaast ben ik voorzitter van de refereergroep van epidemiologen in Twente, waarmee we maandelijks bij elkaar komen, ben ik als methodoloog lid van de MEC-U en zit ik in verschillende beoordelingscommissies voor subsidieaanvragen.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Zoals je hierboven kunt lezen heb ik een baan met veel uitdaging en afwisseling. Ik geniet enorm van het oplossen van methodologische vraagstukken en het in gesprek gaan met collega’s over nieuwe inspirerende ideeën, hierbij gebruik ik nog dagelijks de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studie en ik leer nog steeds bij.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Het is best moeilijk om tijdens je studie een hoofdvak te kiezen. Dus kijk vooral ook verder dan alleen naar de inhoud van de studiestof, maar denk ook na over een uiteindelijke baan die je aantrekkelijk lijkt. En kom je er niet direct uit dan kun je misschien net als ik 2 hoofdvakken volgen. Ik vond overigens destijds de beroependag, waarbij mensen uit het werkveld wat kwamen vertellen over hun functie, erg informatief (heb dit zelf ook enkele malen mogen doen). Dus kies voor de baan die bij je past dan ga je later net als ik elke dag met plezier naar je werk.
 


Maroeska Rovers

Hoogleraar evidence-based surgery, Radboud Universiteit. lees meer

Maroeska Rovers

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd in februari 1996 met als hoofdvak epidemiologie.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

Na mijn afstuderen heb ik van maart 1996 tot maart 2000 als promovendus gewerkt op het KNOOP-3 project, een onderzoek naar de effectiviteit van trommelvliesbuisjes bij jonge kinderen met otitis media met effusie. Van maart 2000 tot januari 2001 heb ik als postdoc bij het MRC Hearing Institute in Nottingham gewerkt, en vanaf januari 2001 tot 1 februari 2011 bij het Julius Centrum van het UMC Utrecht; eerst als universitair docent en later als universitair hoofddocent. Al die jaren heb ik me vooral beziggehouden met methodologisch en klinisch onderzoek naar luchtweginfecties bij kinderen. In februari 2011 ben ik teruggekeerd naar Nijmegen met als doel om de chirurgen wat meer evidence-based te maken, en per 1 april 2012 ben ik als biomedisch wetenschapper benoemd tot hoogleraar evidence-based surgery. In 2018 heb ik een VICI-beurs mogen ontvangen om dit vakgebied nog verder op de kaart te zetten. Mijn team bestaat op dit ogenblik uit zo’n 20 mensen, waaronder een groot aantal alumni van de opleiding en met elkaar proberen wij een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van effectieve, betaalbare en waardevolle chirurgische innovaties.

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Mijn dagen zijn erg divers, maar vaste onderdelen zijn het begeleiden van studenten en promovendi bij hun onderzoek, onderwijs geven, subsidie aanvragen schrijven en presentaties geven in binnen en buitenland. Daarnaast ben ik ook actief binnen allerlei nationale en internationale organisaties, zoals Hi-NL, the IDEAL collaboration en Excite international.

Het onderwijs is mij met de paplepel ingegoten en dus geef ik regelmatig (interactieve) lezingen, waaronder 1 of 2 keer per aan basisschool-kinderen, omdat ik het belangrijk vind hen enthousiast te maken voor wetenschap en techniek. Daarnaast ben ik actief als mentor / coach voor (PhD)studenten, zowel binnen het Radboudumc als in andere instellingen. Als je meer wilt weten, kun je me ook in de media terugvinden. Zo werd ik bijvoorbeeld geïnterviewd voor het boek "Dwarsdenken en doordouwen" door ZONMw waarin wetenschappers werden geïnterviewd waarvan bekend is dat ze durven af te wijken van bekende paden om inzicht te geven in hoe deze mensen met nieuwe ideeën komen, omgaan met tegengestelde krachten en, boven alles, hun evenwicht houden.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Ik ga nog steeds iedere dag met plezier naar mijn werk en als ik ’s ochtends de stuwwal op fiets richting het Radboudumc en om me heen kijk dan besef ik dat ik altijd die wereldverbeteraar, die de opleiding biomedische wetenschappen kenmerkt, gebleven ben. Ik geniet ervan om uitgedaagd te worden door mijn promovendi en om mijn kennis met anderen te delen, maar ik vind het ook een eer dat ik jonge mensen mag begeleiden om hun eigen weg te vinden en te ontdekken.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Mijn tip voor huidige studenten is dat je de held moet proberen te worden van je eigen levensverhaal. Om dat te bereiken moet je ook je gevoel durven volgen, dus kies datgene waar je blij en gelukkig van wordt.


Martijn Nap

Director Analytics & Technology Solutions bij IQVIA Nederland. lees meer

Martijn Nap

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd in 2001 in twee hoofdvakken: Epidemiologie en Health Technology Assessment, met aanvullende specialisatie in Klinisch geneesmiddelenonderzoek.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 3 jaar Clinical research scientist, Women’s health (Organon International).
 • 3 jaar International medical advisor, Women’s health (Organon International).
 • 4 jaar Marketing & sales manager, Hematology (Bristol-Myers Squibb Nederland).
 • 2 jaar Marketing, Neuroscience (AstraZeneca Nederland).
 • 3 jaar Business unit director, Oncology (AstraZeneca Nederland).
 • 1,5 jaar Global marketing lead, Lung cancer (AstraZeneca International, Cambridge UK).
 • 3 jaar Director analytics & technology solutions (IQVIA Nederland).

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

 • Leiding geven aan een afdeling van 30 medewerkers.
 • Klantcontact over nieuwe en lopende projecten.
 • Innovaties bedenken, ontwikkelen en implementeren met bedrijven en ziekenhuizen op het gebied van artificial intelligence, technologie en data.
 • Meest enthousiast over de samenwerking met getalenteerde collega’s die een compleet andere achtergrond hebben, en over het innovatieproject “Smart Hospital Buildings”.
 • Mijn studie komt letterlijke elke dag nog van pas; bij het begrijpen van complexe analyses, bij het begrijpen van de gezondheidszorg en medisch-inhoudelijke thematiek, en bij het samenwerken met andere disciplines.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Deze baan geeft mij een breed zicht op de gezondheidszorg; we werken met bijna alle partijen in de zorg samen; ziekenhuizen, overheid, bedrijfsleven en patientenverenigingen. De ruimte om te innoveren en onze eigen ideeën te implementeren is enorm – daar geniet ik elke dag van.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Kies datgene waar je energie van krijgt; daar wordt je uiteindelijk ook goed in. Werken maakt een groot deel uit van je leven; het moet je meer energie geven dan kosten. Maak je bij die keuze niet teveel zorgen over de lange termijn; je moet in je werk na je opleiding toch nog altijd blijven leren en jezelf blijven ontwikkelen. Als je daar actief mee bezig blijft, dan kun je altijd switchen naar een andere baan.


Martijn van de Leur

Global Head of Pharmacovigilance, Biomapas. lees meer

Martijn van de Leur

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

2005, hoofdvak Pathobiologie, bijvak Oncologie.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 2005-2006: Safety Data Specialist, Organon NV, Oss
 • 2006-2012: (Sr.) Safety Surveillance Coordinator, Organon NV/Schering-Plough, Oss
 • 2012-2014: Pharmacovigilance Lead / Pharmacovigilance Liaison, MSD, Oss
 • 2014-2019: Deputy Qualified Person for Pharmacovigilance / Global Head Drug Safety Compliance, Vifor Pharma, Zurich (CH)/Breda
 • 2019-2020: Global Head Drug Safety Technologies, Vifor Pharma, Zurich (CH) / Breda
 • 2020-…: Global Head of Pharmacovigilance, Biomapas, Kaunas (LT) / Elst

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

De meeste tijd van mijn dag breng ik door in vergaderingen, telefonisch of op locatie, met de mensen in mijn team en met de managers van andere teams. Samen werken we elke dag aan de veiligheid en werkzaamheid van onze medicijnen en het systeem eromheen dat dat garandeert. Het wereldwijde netwerk dat daarvoor nodig is, met zowel mensen, processes als technologieen, vind ik fascinerend. Het is een vakgebied op zichzelf, maar had er nog nooit van gehoord tijdens mijn studie. Inmiddels gebruik ik steeds minder van mijn medische achtergrond, maar des te meer van het kritisch kijken naar processen en het stellen van de juiste vragen.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen? Zijn je dromen uitgekomen?

Het eerlijke antwoord: ik ben er bij toeval ingerold. Ik dacht altijd dat ik wilde gaan promoveren na mijn studie omdat dat het meest logische vervolg leek, maar na een nogal taaie bevalling rondom het afronden van mijn studie, was ik er wel even klaar mee. Ik was al bij het uitzendbureau geweest voor een baantje aan de lopende band, maar hoorde toen van een ander uitzendbureau die zocht naar mensen met medische kennis, om bijwerkingen te registreren. Zo lande ik in mijn eerste baantje bij Organon, wat inhoudelijk niet het meest inspirerende was, maar wel beregezellig. En al doende merkte ik dat ik het vakgebied eigenlijk best interessant vond, en met name de manier van werken heel goed bij me paste. Veel, korte deadlines, en veel gigantisch ingewikkelde processen die schreeuwden om continue verbetering en bijsturing. Van het een kwam het ander, en ik bleek er nog redelijk goed in te zijn ook. En zo was ik 15 jaar later opeens een belangrijk directeurtje binnen de farmaceutische industrie.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Ik vond het altijd heel lastig om te bedenken wat je nog meer kon doen na je studie behalve keihard de wetenschap in. Als dat niet is wat je wil, probeer je dan eens te verdiepen in wat voor functies bedrijven of andere instanties hebben. Zoek daar eens wat mensen bij die je daar wat over kunnen vertellen, of google wat rond. Zo kun je achterhalen wat voor functies geschikt zouden zijn om zo’n bedrijf binnen te komen. Maak je ook niet te druk om je eerste baan, ook al is het nog niet gelijk hetgeen waarvan je altijd dacht dat je dat zou gaan doen. Eenmaal daar, merk je vanzelf wat in het werkende leven wel en niet bij je past, en waar jouw kwaliteiten liggen om door te groeien.


Michelle Velthoven

Japanese Society for the Promotion of Science (JSPS) Fellow, Nagasaki University. lees meer

Michelle Velthoven

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

(denk hard na...) 2010, dat lijkt nu alweer zo lang geleden!

Hoofdvak: Health Technology Assessment (HTA)
Bijvak: International Health
Profiel: Management

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 2010: research assistant in eHealth, Imperial College London
 • 2011-2014: PhD in mobile health, Imperial College London
 • 2015: HTA analyst lead, BMJ (British Medical Journal)
 • 2016-2017: postdoc in digital health, University of Oxford
 • 2016-: associate editor, DIGITAL HEALTH journal
 • 2017-: Sir David Cooksey Fellow in healthcare translation & research assistant Wadham College, University of Oxford
 • Momenteel: Japanese Society for the Promotion of Science (JSPS) Fellow, Nagasaki University

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Er is geen ‘standaard’ dag, dat is juist zo leuk aan onderzoek, het is meestal een mix van de volgende activiteiten (enigzins in de volgorde van minst enthousiast to meest enthousiast): administratie, emails, meetings, onderzoeksvoorstellen schrijven, reageren op feedback, data verzamelen en analyseren, presentaties geven, lesgeven, netwerken, artikelen lezen en schrijven. In Oxford organiseer ik evenementen voor Wadham College en mag ik 1 x per week naar ‘high-table’ dinner om te netwerken met de fellows en studenten. Dat voelt een beetje als een scene uit een Harry Potter film en blijft bijzonder!

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen? Heb je nog ambities? En hoe is de verdeling tussen werk en vrije tijd?

Voor mijn huidige positie heb ik gekozen omdat ik Japan een tof land vind en het me leuk leek om hier wat meer tijd door te brengen (lees: veel sushi eten en naar hot springs gaan). Nagasaki University heeft een goede reputatie voor global health onderzoek. Ook is het een mooie kans om andere landen in de omgeving hier te bezoeken op trips voor werk, momenteel staan Australie en Cambodja op de planning.

Ik had eigenlijk nooit bedacht dat ik zoveel zou reizen todat ik tijdens mijn bijvak in International Health naar Tanzania ging voor 4 maanden en daarna voor mijn hoofdstage naar Londen voor 5 maanden. Sinds ik naar Engeland ben verhuist heb ik de ‘travel bug’ echt te pakken gekregen. Meer van de wereld zien was misschien niet een droom maar is er wel 1 geworden.

Ambitites
In de nabije toekomst wil ik in het Japans eten te kunnen bestellen. Op de lange termijn hoop ik Brexit te overleven.

Balans werk / vrije tijd
Op dit moment wel omdat ik het wat rustiger aan doe en beter prioriteiten kan stellen. De afgelopen jaren heb ik veel gewerkt om dingen te bereiken en nu maak ik meer tijd vrij om daarvan te genieten.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Misschien enigzins cliché maar hier komen ze.

 • Tip 1: Je hoeft niet de ‘juiste’ keuze te maken. Jij en je omgeving veranderen en het helpt meer om flexibel te zijn en daarin mee te gaan.
 • Tip 2: Probeer negatieve feedback en afwijzingen niet persoonlijk op te vatten maar probeer het nog een keer. Voor alle dingen waarin ik succesvol was heb ik ook veel afwijzingen gekregen.
 • Tip 3: Het is handig om andere mogelijkheden te hebben om de rekeningen te kunnen betalen, zeker voor een academische carrière met relatief korte contracten in Engeland. Ik doe extra opdrachten via mijn consulting ltd en verhuur mijn Oxford huis op Airbnb als ik reis.


Monique Drijkoningen-Geurts

Clinical Study Manager bij Novartis. lees meer

Monique Drijkoningen-Geurts

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

In ben in december 2007 afgestudeerd in de Biomedical Sciences, met als hoofdvak Bewegingswetenschappen. Ik heb voor dit hoofdvak gekozen omdat ik het liefst bezig was met mensgebonden onderzoek (en niet zo zeer in het lab of met algemene gezondheidsgerelateerde maatschappelijke vraagstukken). Tijdens mijn master heb ik naast een 4 maanden onderzoekssstage in Miami (bij dwarslaesie-patienten), mijn afstudeerstage afgerond in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen.
 

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

In de afrondingsfase van mijn afstudeerstage werd ik door Prof Jacques Duysens benaderd voor een onderzoekspositie aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen en Revalidatie van de Universiteit van Leuven, Belgie. Ik was daar nog nooit geweest, maar na een dag (en nacht) in Leuven te hebben doorgebracht, heb ik besloten om daar vanaf februari 2008 neurowetenschappelijk onderzoek te gaan doen. Uiteindelijk heb ik hier 3,5 jaar gewerkt als Wetenschappelijk Medewerker. Omdat ik geen PhD ambitie had en dus geen verdere academische carriere voor me zag, heb ik in augustus 2011 de 'switch' gemaakt naar klinisch onderzoek binnen de farmaceutische industrie. Hierdoor hield ik de verbinding met de medische wetenschap en het mensgebonden onderzoek. Ik had me verdiept in mogelijke posities en de functie Clinical Research Associate werd als een goede startfunctie voorgesteld. Helaas moet je daar in Belgie ook vloeiend Frans voor spreken, dus dat feestje ging niet door. Echter, ik kon aan de slag bij Biomedical Systems in Brussel, een bedrijf gelieerd aan de farmaceutische industrie en hier kon ik mijn eerste ervaring op doen in deze industrie, als Project Manager Imaging Services. Hier heb ik uiteindelijk gewerkt to t juni 2014. Omdat ik wat meer verbreding zocht binnen deze industrie ben ik vanaf juli 2014 overgestapt naar het farmaceutisch bedrijf Pfizer, om daar als Clinical Project Manager allerlei Phase 1 geneesmiddelenstudies (voor voornamelijk neurologische aandoeningen) te coordineren. Vanwege de wens om terug te keren naar Nederland ben ik een jaar later, vanaf augustus 2015 alsnog als Clinical Research Associate (CRA) aan de slag gegaan, bij Novartis in Nederland. Deze ervaring bleek in Nederland uiterst gewenst om in aanmerking te komen voor een baan als Clinical Project Manager, een functie wat mij in de jaren ervoor erg goed was bevallen. Na 2,5 jaar met plezier als CRA te hebben gewerkt kon ik bij Novartis vanaf februari 2018 alsnog als Clinical Study Manager aan de slag, en dat doe ik inmiddels alweer 2 jaar.

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Als Clinical Study Manager zie ik er op toe dat verschillende geneesmiddelenstudies (neurologie, oogheelkunde) in Nederland goed worden uitgerold en uitgevoerd in deelnemende ziekenhuizen, dat alles volgens het onderzoeksprotocol en bestaande regels verloopt en binnen de vooropgestelde tijdslijnen en budget. Voor elk project stuur ik een team aan bestaande uit CRA(s), een Clinical Trial Assistant en een Submission Specalist (voor indiening van de studie bij de Medische Ethische Commissie). Mijn dag is elke dag anders maar bestaat meestal uit veel emails sturen/beantwoorden, (online) meetings en teleconferenties met collega's in Nederland en buitenland, contract- en budgetonderhandelingen (met deelnemende ziekenhuizen), het schrijven van patienteninformatie (Informed Consent), af en toe een bezoekje aan een deelnemend ziekenhuis, en 1-2 x per jaar een 'Investigator Meeting' in het buitenland bij aanvang van een nieuwe studie. Binnen Novartis werk ik verder nog nauw samen met de afdeling Medical Affairs en ook hier heb ik dan ook veel contact mee over allerlei medisch-wetenschappelijke zaken.
 

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Ik kwam er tijdens mijn onderzoeksperiode in Leuven achter dat de ambitie voor een echte academische carriere er niet was. Vanwege mijn grote interesse in het mensgebonden medisch wetenschappelijke onderzoek en het meer operationeel bezig zijn was een baan als Project Manager voor klinische studies een perfect alternatief. Het is bovendien uiterst inspirerend om te werken voor een enorm groot bedrijf dat zoveel innovatieve oplossingen kan bieden voor verschillende patienten. Ik ben dan ook erg trots dat ik hier elke dag een steentje aan bij draag.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Het is niet erg als je tijdens je studie nog niet precies weet waar je terecht wilt komen. Ik kwam er ook pas na een paar jaar achter. Alle ervaring die je opdoet neem je mee. Merk je bijvoorbeeld dat je interesse niet primair ligt bij het academisch onderzoek, ben je sterk in organisatie en communicatie, hou je er van veel op pad te zijn maar wil je wel de link houden met medisch wetenschappelijk onderzoek, dan is wellicht een baan als Clinical Research Associate een mooie start. Het is niet altijd even makkelijk om vanuit een 'puur' academische opleiding/ervaring in het bedrijfsleven een baan te vinden. Hiervoor is het ook belangrijk om te netwerken en contacten te leggen. Als je tijdens je studie al weet dat je bijvoorbeeld binnen de farmaceutische industrie wil werken, dan is het goed dat je al probeert hieraan gerelateerde vakken/cursussen te volgen (Clinical Trials).


Myrthe van den Dungen

Toxicoloog op de afdeling Regulatory Affairs Nutrition Cluster bij DSM Food Specialties. lees meer

Myrthe van den Dungen

1 Wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd met Toxicologie als hoofdvak, met een bijvakken voeding en geneesmiddelenonderzoek.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 2012 – 2016     Promotietraject ‘Revealing epigenetic mechanisms behind delayed adverse health effects caused by dioxins and PCBs in fish’ op de afdelingen Toxicologie, Milieutechnologie en Humane Voeding, Wageningen University.
 • 2016 – heden  Toxicoloog op de afdeling Regulatory Affairs Nutrition Cluster bij DSM Food Specialties

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

DSM Food Specialties produceert onder andere voedingsingrediënten, additieven, gistextracten, en enzymen die gebruikt worden om voeding te produceren. Als iemand bij R&D een nieuw product bedenkt, dan komen ze al vroeg bij mij langs zodat ik kan beoordelen of er eventueel show-stoppers zijn op het gebied van veiligheid en ik een eerste indruk kan geven over eventuele veiligheidsstudies die nodig zullen zijn. Ik volg de ontwikkeling van deze producten tot ze op de markt zijn. Ondertussen zoek ik literatuur, maak ik verschillende risicobeoordelingen, stel ik maximum levels vast voor eventuele onzuiverheden, en zet ik veiligheidsstudies uit wanneer dit nodig is of wettelijk verplicht is. Ik schrijf de veiligheidshoofdstukken voor registratiedossiers en beantwoord vragen van autoriteiten. Ook als het product op de markt is beantwoord ik eventuele vragen van klanten op het gebied van toxicologie.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Ik heb voor toxicologie gekozen omdat ik toegepaste wetenschap erg leuk vond. Na 4 jaar in de academische wereld tijdens mijn PhD, wilde ik wel eens zien wat de wereld buiten de academie te bieden had. Onderzoek doen bij onderzoeksinstituten leek me wel wat, maar er werd op dat moment flink bezuinigd op wetenschappelijke subsidies. De keuze voor het bedrijfsleven was daarom voor de hand liggend, hier is het erg toegepast wat mij goed ligt. Ik kan hier de toxicologie kennis goed gebruiken, en het mooie is dat je een duidelijk eindresultaat voor ogen hebt.
 

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Toen ik stage liep en aan het nadenken was wat voor PhD project ik graag zou willen doen, is mij verteld dat eigenlijk elk onderwerp wel leuk is wanneer je je daar in gaat verdiepen. En ik moet zeggen dat dit redelijk klopt! Het is heel moeilijk om te weten wat je graag wilt doen, want wat je denkt erg leuk te vinden kan tegen vallen, en wat je denkt dat misschien een beetje saai is kan eigenlijk veel interessanter uitpakken dan je had verwacht. Dus mijn tip is om vooral gevarieerde keuzes te maken zodat je verschillende dingen kan uitproberen en kan kiezen wat goed bij je past. En je leert echt zoveel meer als je zowel een kijkje in de academische wereld hebt gehad als daarbuiten!
 


Neeltje van Doremalen

Staff Scientist at National Institutes of Health (NIH): Intramural Research Program (IRP). lees meer

Neeltje van Doremalen

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd in 2008 met als richting Toxicology en Pathology.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

In Sept 2008 ben ik aan mijn PhD begonnen aan Imperial College, London. Mijn mentors waren Professor Wendy Barclay, Dr. Catherine Thompson and Dr. Maria Zambon. Ik was specifiek geinteresseerd in de receptor binding van influenza virus. In Jan 2013 heb ik mijn PhD behaald en ben ik begonnen als een postdoc voor de Rocky Mountain Laboratories, National Institutes of Health in Amerika. Het lab bevind zich midden in de Rocky Mountains in Montana. Hier onderzoek ik de ecologie en potentiele vaccines voor verschillende viruses, zoals Middle East respiratory syndrome coronavirus, Ebola, en nipah virus. Een groot deel van mijn labwerk word gedaan in BSL4, in een speciaal pak. Daarnaast reis ik naar o.a. Jordanie voor veldwerk. Ik ben ook onderdeel geweest van een team dat hielp met de Ebola uitbraak in Liberie.  In Jan 2018 ben ik gepromoveerd tot  research fellow.

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Mijn dagen varieren enorm en dat vind ik juist zo interessant aan mijn  baan. Ik heb geen typische dag. Soms heb ik een groot dierenexperiment en ben ik de hele dag in BSL4. Soms ben ik alleen maar aan het schrijven, artikelen, dierenprotocolen, emails, samenwerkings contracten. En soms ben ik aan het reizen, of veldwerk aan het doen.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen? Heb je nog ambities? En hoe is de verdeling tussen werk en vrije tijd?

Ik vind virussen enorm interessant. Die interesse is ontstaan door mijn eerste virologie les die Professor Frank van Kuppeveld (Universiteit Utrecht) destijds gaf een mijn vooropleiding (HLO Nijmegen). De kans om met virusses zoals Ebola te werken krijg je niet vaak, en dus was de keuze voor mij niet moeilijk.

Ambities
Ik twijfel nog steeds of ik uiteindelijk mijn eigen lab wil leiden. Ik sluit het niet uit, maar ik ben momenteel super blij met mijn baan en kan hier waarschijnlijk blijven werken. Ik hoop veel te blijven reizen, voor veldwerk of voor congressen.

Balans werk / vrije tijd
Die balans is er absoluut. Ik heb het geluk dat ik midden in de bergen woon, dus binnen 20 minuten kan ik wandelen, mountain biken, of skieen. We gaan vaak in het weekend backpacken. De dagen doordeweeks kunnen was langer zijn, maar als je je been leuk vind maakt dat niks uit.
 

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Werken in het lab is echt niet voor iedereen weggelegd. Bedenk je ook dat hoe verder je de ladder beklimt, hoe minder labwerk en meer administratief werk je doet. Vind een (zomer) stage in het buitenland, dat verlaagt de drempel om later naar het buitenland te verhuizen voor je carrière.


Norbert Koper

Vice President Clinical Development bij Synthon Biopharmaceuticals. lees meer

Norbert Koper

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

1992, (klinische) epidemiologie

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 1992-1996: UD Epidemiology, Radboud UMC, Nijmegen, NLD
 • 1996-1998: PhD researcher Epidemiology/Gynaecology, Radboud UMC, Nijmegen, NLD
 • 1998-1999: Post-doctoral research fellow Koningin Wilhelmina Fonds/Dutch Cancer Society, Amsterdam/Nijmegen (NLD) en Research Triangle Park, NC, USA
 • 1999-2007: Senior Clinical Research Scientist, Organon, Oss, NLD
 • 2007-2009: Sr. Clinical Research Scientist/Project Manager, Schering-Plough, Oss, NLD
 • 2009-2010: Clinical Research Manager Cardiac Rhythm Disease Management, Medtronic, Maastricht, NLD
 • 2010-2012: Clinical Project Leader, Synthon, Nijmegen, NLD
 • 2012-2014: Head Clinical Operations, Synthon, Nijmegen, NLD
 • 2014-heden: Vice President Clinical Development, Synthon Biopharmaceuticals, Nijmegen, NLD

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Ontwikkelen van klinische ontwikkelingsstrategie voor nieuwe biopharmaceutische geneesmiddelen en deze vervolgens tot uitvoering brengen middels aantal klinische trials. Ontwikkeling van strategie en trials zal altijd gebeuren in multidisciplinaire setting met raadpleging van medisch inhoudelijke en logistiek/operationele experts. Waar nodig zal overleg plaatsvinden middels wetenschappelijke advies bij verantwoordelijke authoriteiten, inclusief EMA/FDA. Voor al deze zaken komt nog immer de methodologische-, wetenschappelijke- en medisch-inhoudelijke basis van pas zoals die is gevormd tijdens de studie Biomedische Wetenschappen.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Het is en blijft geweldig om te mogen werken aan nieuwe geneesmiddelen en medical devices die een relevante bijdrage leveren aan het leven van patienten.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Gun jezelf de tijd en ruimte om je te ontwikkelen, zowel in breedte als in diepte waar dat nodig is. Stap af en toe eens terug om te zien of je wel op de route van je dromen zit…..en stuur bij als het nodig is!


Peggy Manders

Hoofd, Radboud Biobank, Radboudumc. lees meer

Peggy Manders

1 Wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd met Epidemiologie als hoofdvak.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 1994 - 1999        Biomedische Gezondheidswetenschappen (tegenwoordig Biomedische Wetenschappen)
 • 1999 – 2004       Junior onderzoeker, afdeling Chemische Endocrinologie / Medische Oncologie, Radboudumc, Nijmegen
  • Promotieonderzoek naar de prognostische en predictieve waarde van markers van tumor angiogenese en proteolyse in borstkanker patiënten. Promotor: Prof. dr. C.G.J. Sweep, co-promotores: Dr. L.V.A.M. Beex, Dr. V.C.G. Tjan-Heijnen en Dr. P.N. Span.
   • Oncologie proefschriftprijs 2004 ontvangen.
 • 2004 - 2008        Postdoc, afdeling Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie – Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam
  • Coördinatie van een multicenterstudie naar gen-omgevingsinteracties in families die erfelijk belast zijn voor borst- en/of eierstokkanker (BRCA1/2-families).
 • 2008 – 2011       Parelmanager van de Parel Biobank Erfelijke Darmkanker van Parelsnoer.
  • Voor deze landelijke biobank zijn prospectief klinische gegevens en biomateriaal verzameld van patiënten met (een hoog risico op) erfelijke darmkanker.
 • 2012 – 2018       Projectcoördinator / Senior epidemiologisch onderzoeker, afdeling Genetica, Radboudumc, Nijmegen
  • Coördinatie van de oprichting van een centrale biobank voor de afdeling Genetica. Lid van het projectteam dat verantwoordelijk is voor de realisatie van de Biobank Genetica Maastricht. Tevens belast met de kwaliteit van onderzoek binnen de sectie Klinische Genetica.
 • 2012 – 2020       Biobank manager, Radboud Biobank, Radboudumc, Nijmegen
  • Verantwoordelijk voor de operationele organisatie van de Radboud Biobank.
 • 2020 – heden   Hoofd, Radboud Biobank, Radboudumc, Nijmegen
  • Verantwoordelijk voor aansturing van het management team van de Radboud Biobank en samen met dit team de visie, missie, beleid, doelstellingen en bijbehorende strategie van de Radboud Biobank te ontwikkelen.
Overige werkzaamheden
 • 2006  Registratie Medisch Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker, richting Epidemiologie – Stichting voor opleiding tot Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Geen dag bij de Radboud Biobank is hetzelfde. Mijn functie is erg divers en kan gezien worden als die van een regisseur waarbij ik veel ballen in de lucht moet houden. Dit houdt in dat ik veel netwerk, initieer, delegeer, enthousiasmeer, ondersteun, begeleid en monitor.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen? Zijn je dromen uitgekomen?

Ik wist al op jonge leeftijd dat ik in het ziekenhuis wilde werken en dat is wat ik al mijn gehele loopbaan doe. In eerste instantie als onderzoeker maar nu op het vlak van management en beleid. Dit past erg goed bij me. Ik geloof in het concept van een centrale voorziening voor het Radboudumc voor het verzamelen, opslaan en beheren van lichaamsmateriaal en gegevens van patiënten met als doel wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken en daarmee de gezondheidszorg voor toekomstige patiënten te verbeteren. Het feit dat ik Biomedische Gezondheidswetenschappen heb gestuurd en zelf onderzoek heb verricht maakt dat ik een goede gesprekspartner ben voor afdelingen, consortia en onderzoeksgroepen over initiatie van  verzamelingen en over het gebruik daarvan voor wetenschappelijk onderzoek.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Sta open voor nieuwe kansen en durf daarbij nieuwe dingen te proberen. Als ik dat niet had gedaan dan was ik niet gekomen waar ik nu ben.


Peter Theunissen

Non-clinical risk assessor at CBG-MEB. lees meer

Peter Theunissen

1 Wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd met Toxicologie als hoofdvak, met bijvakken Reproduction and Psychoneuropharmacology.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 2007                      Research assistant at TNO Quality of Life, writing reports regarding reproductive toxicology and carcinogenicity for the Dutch Health Council
 • 2007 – 2011       PhD Student at RIVM and University Maastricht, Development of an alternative toxicogenomics based testmodel for (neuro-)developmental toxicity screening on neural differentiation of murine embryonic stem cells. Promotors Prof. Dr. Aldert Piersma and Prof. Dr. Jos Kleinjans.
 • 2012 – 2014       Postdoctoral resarcher at RIVM, CBG-MEB and Hogeschool Utrecht, Building a comprehensive database and performing an analysis on the need of in vivo developmental toxicity testing on both rat and rabbit in pharmaceutical development. Alternatives in animal testing in developmental toxicology.
 • 2015 – heden   Non-clinical risk assessor at CBG-MEB
  • Assessor of non-clinical pharmacodynamics and toxicology of pharmaceuticals
  • Research on Reproductive Toxicology in the context of Regulatory Science
  • Expert on alternatives in Animal Testing in Toxicology
  • Non-Clinical Expert Non-Clinical Working Group Paediatrics Commission EMA (NcWG-PDCO)
  • EC Deputy Topic Leader/Expert EMA in ICHS5(R3) Guideline revision on DETECTION OF TOXICITY TO REPRODUCTION FOR HUMAN PHARMACEUTICALS
Andere activiteiten
 • 2014 – heden   Treasurer and Board-member of the Dutch Society of Toxicology (NVT)

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

In a standard working day, I am assessing non clinical toxicology data and pharmacology data of medicines that are applied for marketing or currently on the market. This includes all kind of toxicology studies, from standardized repeat-dose, genotoxicity/carcinogenicity and reproductive toxicity studies to novel and innovative approaches. The assessment of products is performed in close collaboration with colleagues who involved with quality, clinical development and pharmacovigilance. This involves many ad hoc one-on-one and group meetings during the day. In addition, I am involved in a number of research projects to investigate the need for animal testing and implementation of alternatives for animal testing, specifically for the reproductive toxicology area. Next to that, I am involved in the revision of a global safety testing guideline on reproductive toxicity testing (ICH S5R3), together with other health authorities and pharmaceutical companies across the globe. In summary, on a daily basis, I am still heavily involved in issues which cover the basis of my Bio-medical sciences degree.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

During my study biomedical sciences, I developed an increased interest in reproductive toxicology and alternatives for animal testing. I designed all my internships around this and was lucky enough to find a PhD-project that covered both, developing an alternative for animal testing for developmental toxicology. Subsequently, I accepted a post-doc position which dived into the need for animal testing in the current regulatory testing paradigm. This was a cooperation with many stakeholders from academia, industry and regulators and provided me with a strong international network. In the meantime, I realized that after development of an alternative assay, most of these assays are not implemented and used in the regulatory setting. At my current job as non-clinical risk assessor of medicinal products, we can be involved in the implementation of these alternatives, we do this at scientific advises with companies, by doing our own research, by lobbying and by joining revisions of international guidelines, such as ICHS5R3 for reproductive toxicity testing, in which I am currently involved. I find it very fulfilling that I am now able to push forward the momentum for implementation of novel mechanistic based alternatives for animal testing in the regulatory field.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Do whatever your heart tells you, find subjects for your internships and especially your PhD-project where you have a good connection with. Start working on your network early, (for instance by joining the NVT PhD-days, when you are interested in toxicology). It will bring you great opportunities!


Petra Heesterbeek

Coördinerend Senior Onderzoeker Orthopedie, Anesthesiologie & Radiologie, afdeling Sint Maartenskliniek Research. lees meer

Petra Heesterbeek

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd in februari 2003, met als hoofdvak Bewegingswetenschappen (bijvak Revalidatiegeneeskunde).
 

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

Nog tijdens mijn grote stage bij SMK Research ben ik ‘uit de stagekamer geplukt’ om als research assistent op een Europees project naar voetdrukken, en effect van speciaal schoeisel op ontstaan wondjes aan de voeten van diabetici te gaan werken waar een collega uitgevallen was. (1 oktober 2002) Dat project heb ik met succes afgerond en mocht daarna aan de slag als junior onderzoeker (per 1 februari 2003) op het project waarop ik ook stage had gelopen. In tussentijd hadden we daar subsidie voor toegekend gekregen, project BerkelBike; een fiets met electrostimulatie voor dwarslaesiepatiënten. Na dit project (geld was op) ben ik aangenomen bij ‘OrthoResearch’ van de Sint Maartenskliniek (1 juli 2004) om met knieprotheses en computernavigatie aan de slag te gaan. Daarnaast ben ik een aantal andere projecten gestart en uiteindelijk heb ik hier een proefschrift van gemaakt. Op 25 januari 2011 ben ik gepromoveerd. Ondertussen was ik begin 2009 gevraagd om coördinator van het OrthoResearch team te worden en sinds enkele jaren heet deze functie Coördinerend Senior Onderzoeker. Inhoudelijk houd ik mij bezig met (revisie) totale knieprotheses, 3D planning en printing, imaging bij orthopedie en (behandeling en diagnostiek van) prothese-infecties. Organisatorisch stuur ik een team van zo’n 10 enthousiaste (junior) onderzoekers, onderzoeksverpleegkundige en administratieve assistente aan, en maak ik samen met 2 collega CSO’s deel uit van het kernteam van Research van de Sint Maartenskliniek.

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Meestal start ik met het openen van mijn mailbox, die standaard vrij vol zit. Is er nog nieuws over afspraken die ik die dag heb, zijn er dringende zaken tussendoor gekomen die mijn aandacht vragen? Ik maak een planning met wat ik die dag echt moet doen en haal een kop koffie en loop even bij een paar collega’s langs. Ik lees nog snel de stukken door voor de vergadering met het kernteam deze ochtend. Financiële jaarafsluiting staat op de agenda, zijn we een beetje uitgekomen met onze studie-begrotingen en subsidies? Daarna werkoverleg met mijn collega de Innovatie manager. We praten bij over nieuwe (zorg)innovaties en ons 3D printing project bij orthopedie. Terug op mijn kamer komt mijn collega die ik begeleid bij haar promotietraject even binnenlopen met een paar vragen. Tussendoor wordt ik gebeld door de afdeling radiologie of ik even mee wil kijken naar de röntgenfoto die ze gemaakt hebben van een patiënt die in ons onderzoek zit. Dan neem ik tijd voor een lunchwandeling met een aantal collega’s van de afdeling. Heerlijk even een frisse neus halen en genieten van de prachtige natuur rondom het ziekenhuis. Ondertussen boterhammetje eten en even bijpraten. In de middag een overleg met een arts-assistent in opleiding tot orthopeed en een orthopeed over ons gezamenlijk project. We moeten de lijn uitzetten van de analyses en een aantal keuzes maken. Dan krijg ik een telefoontje van de controller of ik nog even naar de financiële cijfers van mijn unit wil kijken, het jaarrapport moet weg naar de Raad v Bestuur. Daarna is er even tijd voor een paar mailtjes en telefoontjes, en loop ik bij de secretaresse langs voor wat handtekeningen op urenregistraties voor projecten en andere post. Dan probeer ik ook nog naar een paper te kijken van een collega. Maar de tijd vliegt en dat moet ik ’s avonds dan toch maar even afmaken. Net als dat review waarvoor ik ben gevraagd door een tijdschrift.

Al doe ik nu ook wat management-taken, de studies die ik inhoudelijk begeleid of uitvoer passen nog heel goed bij de opleiding. Uit het inhoudelijk werk haal ik nog steeds veel energie, al vind ik het ook heel leuk om collega’s en artsen te begeleiden bij hun onderzoeken. Onderzoek is teamwork in de breedste zin van het woord en dat maakt dat ik een heel afwisselende baan heb.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Zoals uit de schets van mijn loopbaan blijkt, ben ik een beetje doorgerold van het ene project naar het andere en van de ene functie naar de andere. Ik heb steeds gekozen voor die nieuwe stap omdat het nóg leuker of interessanter was dan de huidige. Ik ben een paar keer gevraagd voor een baan elders, maar heb het nog enorm naar mijn zin. Fijne collega’s, prettige samenwerking met veel mensen in het ziekenhuis en daarbuiten (prothese firma’s bijvoorbeeld, maar ook collega’s in andere ziekenhuizen en universiteiten), en inhoudelijk nog voldoende uitdaging. Tijdens mijn studie wilde ik het verschil maken voor grote groepen patiënten door op de achtergrond mee te werken aan uitvindingen die de gezondheidszorg beter maken. Dat klopt nog heel aardig! Ik heb dagelijks het gevoel dat ik door mijn werk impact heb op de gezondheid en het welbevinden van patiënten met problemen aan hun bewegingsapparaat.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Denk niet teveel na over wat je omgeving verwacht dat je gaat doen of wat je denkt te moeten doen omdat dit ‘handig’ is voor je carrière. Kies voor wat je leuk vindt en wat je interesse heeft. Je moet lang werken en dan kun je er maar het beste energie van krijgen!


Rachel van Swelm

Subsidie adviseur voor het RIMLS binnen het Grant Support Office (afdeling Valorisatie). lees meer

Rachel van Swelm

1 Wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd met Toxicologie en Pathobiologie als hoofdvakken.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 2008 - 2013        PhD student (eerste 4 jaar)/postdoc(laatste jaar) bij afdeling Farmacologie-Toxicologie. Gepromoveerd op 10-9-2013.
 • 2013 – 2019       Postdoc bij Translationeel Metabool Laboratorium (afdeling Laboratoriumgeneeskunde) in de groep van Prof. D. Swinkels. Gedurende diezelfde periode was ik ook ‘Managing Director’ bij HepcidinAnalysis, een kleine Radboud B.V. binnen deze groep.
 • 2019 – heden   Subsidie adviseur voor het RIMLS binnen het Grant Support Office (afdeling Valorisatie).

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

In mijn huidige baan ben ik dagelijks bezig in het ondersteunen van subsidie aanvragen om wetenschappelijk onderzoek te kunnen financieren. Het wetenschappelijk onderzoek binnen het RIMLS is erg divers, daarom moet ik snel de kern van verschillende wetenschappelijke onderzoeken kunnen begrijpen. Dit heb ik nodig om a) te bekijken bij welk financieringsinstrument het voorgenomen onderzoek het best aan te vragen is, b) mee te denken hoe de aanvraag het best te schrijven, zodat de belangrijkste aspecten duidelijk worden uitgelicht, en c) mede in te schatten hoe veel kans een bepaald onderzoek maakt ten opzichte van de concurrentie.
Hiervoor moet je kennis hebben van onderzoeksmodellen, onderzoekstechnieken en inhoudelijke kennis van biomedische wetenschap.

Ik vind het prettig dat al deze aspecten van de opleiding nu nog steeds aan bod komen, al is het vanuit een andere invalshoek dan zelf onderzoek doen.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Onderzoek is en blijft voor mij ontzettend interessant. Ik heb eerst jaren als onderzoeker aan mijn eigen onderzoek gewerkt, waarbij je flink de diepte in kunt gaan. Gaandeweg heb ik geleerd dat er meer voor nodig is om een sterke onderzoekslijn te bouwen dan alleen onderzoek uitvoeren. Hierbij speelt het binnenhalen van subsidies een belangrijke rol, waarbij het schrijven van een kansrijke aanvraag of het uitstippelen van een strategie niet altijd even makkelijk is, zoals ik uit eigen ervaring heb geleerd. Op een gegeven moment had ik minder behoefte aan het zelf uitvoeren en aanvragen van onderzoek, en wilde ik mijn ervaringen juist inzetten om anderen te helpen. Bovendien wilde ik meer de breedte van het onderzoek ervaren. In mijn huidige baan help ik anderen bij hun subsidieaanvragen, zowel op strategisch punt als inhoudelijk, wat mij veel voldoening geeft.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Ik denk dat het lastig is om na je studie precies te bedenken welke carrière je in de (verdere) toekomst ambieert. Soms moet je eerst ervaren hoe iets is om daar een goed oordeel over te vellen, en bovendien kunnen je voorkeuren veranderen naarmate je ouder wordt.

Vanuit mijn academische ervaring zou ik zeggen: als je een academische carrière wilt, begin dan tijdig (zo ongeveer laatste jaar PhD) met uitzoeken wat er voor nodig is om hier succesvol in te zijn. Maar bovenal: wees niet bang om ergens aan te beginnen of om andere keuzes te maken, je leert er altijd van.


Renoud Marijnissen

Research projectmanager bij Genmab BV. lees meer

Renoud Marijnissen

1 Wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd met Toxicologie als hoofdvak en geneesmiddelenonderzoek als bijvak.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 2001-2007: Biomedische Wetenschappen.
  • Bijvakstage aan de afdeling Farmacie in Utrecht, in samenwerking met Numico research (nu Nutricia).
  • Hoofdvakstage bij de immunologie afdeling van Organon NV in Oss (nu MSD).
  • Activiteiten: lid opleidingscommissie Biomedische Wetenschappen en oprichtingsbestuur Aesculaaf.
 • 2007-2012: Promotieonderzoek aan de afdeling Reumatologie van het Radboudumc.
  • Onderwerp: De invloed van verschillende nieuw ontdekte T-cel gerelateerde cytokines op het verloop van ontsteking en pathologie in verschillende experimentele artritis modellen.
  • Project in collaboratie met Organon en Wyeth Pharmaceuticals.
  • Nevenactiviteiten: lid UMC-raad, PhD-council NCMLS (nu RIMLS) en lid alumniraad Radboudumc.
 • 2012-2013: Postdoc aan de afdeling Reumatologie binnen het Lab Translationele Immunologie in het UMC Utrecht
  • Onderwerp: Onderzoek naar pathways die (plasmacytoïd) dendritische cellen en Th17 profielen beïnvloeden bij inflammatoire reumatische aandoeningen, met een focus op systemische sclerose.
  • Tevens medeverantwoordelijk voor het opzetten en inbedden van een nieuw onderzoekslab.
 • 2013-2017: Projectleider (study director) en later projectmanager bij de immunologie afdeling van TNO Triskelion in Zeist.
  • Verantwoordelijk voor het opzetten en begeleiden van verschillende immuungerelateerde ziektemodellen voor biotech/ pharma bedrijven en het testen van kandidaatmedicijnen op het gebied van virale infecties (vogel)griep, immuno-oncologie en auto-immuniteit.
 • 2017 -heden: Research projectmanager bij Genmab BV
  • Verantwoordelijk voor het programma management binnen New Formats & Technology programma, waarbinnen nieuwe antistof-gerelateerde technologie wordt ontwikkeld.
  • Verantwoordelijk voor het projectmanagement van twee internationale partner projecten.

3 Hoe ziet een 'standaarddag' eruit?

Het doel is het waarborgen van het succes van het programma en zoveel mogelijk projecten succesvol afleveren. Het opstellen van tijdslijnen, alloceren van budgetten, formeren van projectteams, en het mitigeren van risico’s. Hebben we voldoende budget? Hebben we de juiste mensen in het team? Maken we progressie? Hebben we back-up scenario’s? Zomaar vragen die geregeld de revue passeren.
Ik ben dagelijks bezig met halen en brengen van informatie, het genereren van overzichten en het zoeken naar afstemming over de strategie met collega's binnen en buiten Genmab. Ik borduur nog steeds voort op de basis die ik tijdens mijn studie BMW heb gelegd: het basale begrip van ziektemechanismen en daarbij bruggen kunnen slaan tussen verschillende expertises (o.a. artsen, biologen) en begrijpen van hoe en waar ik kwalitatief goede informatie kan vinden.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen? Zijn je dromen uitgekomen?

Tijdens mijn stage bij Organon kwam ik voor het eerst in aanraking met de ontwikkeling van therapeutische antistoffen; ik was meteen verkocht. Ook leerde ik de rol van projectleider/ programma manager kennen: het begeleiden van compounds door verschillende fasen van een project/ programma waarbij je steeds met verschillende teams werkt en een mogelijk medicijn vanaf concept tot aan de daadwerkelijke klinische kandidaat begeleidt en de strategie stuurt. Dat leek me wel wat.
Veel later, tijdens mijn werk als projectleider bij TNO Triskelion, kwam in aanraking met verschillende Biotech bedrijven die therapeutische antistoffen ontwikkelden tegen kanker. Ik begon langzaam weer te dromen van een rol als projectmanager bij een Biotech bedrijf. Begin 2017 trok ik mijn stoute schoenen aan en solliciteerde ik bij Genmab, inmiddels een van de grootste Biotechs van Europa die antistoftherapieën ontwikkeld voor verschillende kanker indicaties. Het klikte meteen en ik kon vrij snel starten als research projectmanager in de discovery fase. Dichterbij die droom kan ik niet komen.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Iedereen is anders. Kies vooral voor de richting en de werkzaamheden waar jij energie van krijgt, luister goed, maar laat je niet gek maken door de keuzes en/of adviezen van anderen. De een plant zijn carrière nu eenmaal zorgvuldig, terwijl de ander wel ziet wat er op zijn pad komt en hoe het loopt. Uiteindelijk kun je beiden dezelfde ambitie hebben en hetzelfde carrièrepad bewandelen.

Maak gebruik van je netwerk bij het maken van keuzes, er zijn zoveel mensen die je zijn voorgegaan. Bij mijn vele zoektochten ben ik koffie gaan drinken met oud-studiegenoten en oud-collega's die ik soms 10 jaar niet had gesproken: "Wat doe jij tegenwoordig eigenlijk en welke keuzes heb je gemaakt om hier te komen?" Niemand vindt het erg om een mailtje of belletje te ontvangen en vaak is nog gezellig ook.


Ruben Smeets

Laboratorium specialist Klinische Chemie en Medische Immunologie, Radboudumc. lees meer

Ruben Smeets

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Ik ben afgestudeerd in 2000 in 2 hoofvakken, te weten pathobiologie en toxicologie.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 1996-2000; opleiding biomedische wetenschappen (MSc degree)
 • 2000-2004; promotie onderzoek afdeling experimentele reumatologie; “targeting of Interleuking 1 and interleukin 18 receptor signaling in rheumatoid arthritis. Promotor; Prof Dr W van den Berg en co-promotor Fons van de Loo. PhD degree
 • 2004-2005; post doc reumatologie
 • 2005-2007; Research scientist Organon NV, Oss
 • 2007-2009; Senior research scientist, Schering Plough research institute
 • 2009-2011; Biology program leader T cell immunology, Merck Sharp and Dohme
 • 2011-2015; Klinisch chemicus in opleiding, Radboudumc, Opleider; Prof dr J. Willems
 • 2013-2015; applicatie specialist en coordinator ICT EPIC, Radboudumc
 • 2015-heden; voorzitter AICT commissie NVKC
 • 2015-2017; Medisch Immunoloog in opleiding, Radboudumc, Opleider Prof dr I Joosten
 • 2017-heden; laboratorium specialist Klinische Chemie en Medische Immunologie, Radboudumc
 • 2019-heden; waarnemend medisch immunoloog, Rijnstate
Ik heb altijd graag toegepast wetenschappelijk onderzoek gedaan. Na mijn academische periode (na mijn promotie) wilde ik graag werken bij een farmaceutisch bedrijf om zo te zien hoe je met medisch onderzoek kunt bijdragen aan nieuwe behandelingen en medicijnen. Bij Organon en respectievelijk Schering Plough en MSD hield ik me bezig met onderzoek naar autoimmuunziekten en nieuwe therapie voor deze ziektebeelden. Het was een erg leerzame periode waarin ik veel heb mogen zien en leren. Echter na 10 jaar onderzoek en ontwikkeling wilde ik graag een overstap maken naar de patientenzorg. Hiervoor ben ik in opleiding gegaan tot laboratoriumspecialist klinische chemie en vervolgens medische immunologie.

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Als klinisch chemicus houd ik me voornamelijk bezig met de 24/7 beschikbaarheid van kwalitatief goede diagnostiek voor het zorgproces. Mijn aandachtsgebied is voornamelijk de pre-analyse binnen het Radboudumc. In het afname proces van lichaamsmateriaal tbv diagnostiek kan veel fout gaan wat de uiteindelijke analyse niet ten goede komt, en mogelijk kan leiden tot foutieve uitslagen en interpretatie. Dit willen we dan ook tot een minimum beperken om zo goede diagnostiek te leveren die bijdraagt aan een juiste diagnose en behandeling. Ik houd me dan ook bezig met inrichting van processen en ICT technische ondersteuning van deze processen. Daarnaast geef je dagelijks ondersteuning ijn de vorm van interpretatie van resultaten, en consulten tbv de diagnsotiek waarbij we aansluiten bij patientbesprekingen. Als Medisch immunoloog houd ik me voornamelijk bezig met de autoimmuunziekten en immuundeficienties op het consultatieve vlak richtring medisch specialisten en doe ik onderzoek naar nieuwe vormen van diagnostiek. Kortom een dynamische vakgebied met afwisseling tussen immunologisch onderzoek, zorgprocessen en patiëntdiagnostiek.
 

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Het geeft me energie om bezig te zijn met vernieuwing van diagnostiek en een bijdrage te leveren aan het zorgproces. Dat is voor mij wel altijd een “rode draad” geweest. Het is leuk om dit te combineren met mijn ICT ervaring/hobby omdat dit veld een steeds belangrijkere rol gaat spelen binnen het onderzoek en de patientzorg.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Het motto van de komende tijd zal zijn dat je altijd zult blijven leren. Als je iedere dag opnieuw jezelf weer blijft verwonderen over hoe processen verlopen, of dat nu in het onderzoek is of in het zorgproces, dan zul je altijd de gezonde energie houden om met je vakgebied bezig te blijven. In mijn optiek zou het ook goed zijn om gedurende je studie of promotie jezelf te bekwamen in de ICT omdat dit een belangrijk aanpalend vakgebied is waarvan de toepassing de komende jaren exponentieel zal toenemen.


Sabine Mulders

Chief Project Officer bij het Pivot Park Screening Centre. lees meer

Sabine Mulders

1 Wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd met Toxicologie als hoofdvak.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 1993 - 1997       Promotietraject celfysiologie/moleculaire biologie
 • 1998 - 2011        Research afdeling van Organon/Shering Plough/MSD
  • Ik ben hier begonnen als research scientist in Genomics, en heb daarna verschillende groepen aangestuurd, variërend van target discovery, moleculaire farmacologie en farmacologie
 • 2011 - 2015        Concernstaf Kwaliteit en Veiligheid, Radboudumc
  • Hoofd auditteam, leidinggevende proefdierdeskundigen, hoofd unit managementinformatie
 • 2015 - 201:         CEO van MedValue, een spin-off bedrijf van het Radboudumc dat health technology assessments uitvoerde voor bedrijven die een medische innovatie ontwikkelen
 • 2020 - heden     Chief Project Officer bij het Pivot Park Screening Centre. Dit bedrijf screent nieuwe drugtargets om stoffen te vinden die kunnen worden gebruik om een nieuw medicijn te ontwikkelen.

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

In het Pivot Park Screening Centre ben ik verantwoordelijk voor alle projecten die voor klanten worden uitgevoerd en het coachen van de projectleiders. Daarnaast maak ik onderdeel uit van het managementteam dat strategische beslissingen neemt over de koers van het bedrijf. Deze functie is een optelsom van interesse en ervaring, waarvan de basis is gelegd in de studie en verder is uitgebouwd na de studie.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen? Zijn je dromen uitgekomen?

Wat ik zoek in een baan is dat je impact kunt hebben in een omgeving die in beweging is (groei, innovatie). Dat kan op heel veel plekken zijn en dat zie je ook aan mijn cv. Ik had niet een vaste droom, ik ga in de richting die goed voelt en die ik interessant vindt.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Denk niet teveel aan wat je ‘later wilt worden’. Je studie legt een (brede) basis, het is vooral belangrijk dat je dingen doet die je leuk en interessant vindt. Het is tijdens je studie moeilijk een goed beeld te krijgen van alle mogelijkheden die er zijn, en door de breedte van de studie zijn dat er heel veel. Kies je stages zorgvuldig: het is een goede manier om uit te proberen. Ik heb zelf ervaren dat je na je studie steeds meer gevoel krijgt voor wat je belangrijk vindt in een baan en dat je dan nog alle kanten op kunt. Ook veranderen je interesses voor inhoud en rollen vaak naarmate je ouder wordt: dan ga je weer op zoek naar dat wat op dat moment het beste bij je past.


Sandra van Os

Vice President Clinical R&D and Toxicology, bij Synthon BV. lees meer

Sandra van Os

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Ik ben in 1998 afgestudeerd in Biomedische Wetenschappen, met als afstudeerrichting Toxicologie.
 

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

Na mijn promotieonderzoek ben ik bij een farmaceutisch bedrijf gaan werken dat is gespecialiseerd in de ontwikkeling van generieke medicijnen, Synthon BV. Daar ben ik blijven werken en heb ik steeds meer verantwoordelijkheden gekregen.
 

 • 1999-2003:         promotieonderzoek, afdeling Neonatologie, Radboud Universiteit, Nijmegen Proefschrift: Brain function after near-term birth - The effects of hypoxemia and hypotension.
 • 2003-2009          Project Leader Clinical R&D, Synthon BV, Nijmegen
 • 2010-2014          Head Clinical Pharmacology, Synthon BV, Nijmegen
 • 2014-2017          Director Clinical Pharmacology, Synthon BV, Nijmegen
 • 2017-2019          Vice President Clinical R&D, Synthon BV, Nijmegen
 • 2019-nu               Vice President Clinical R&D and Toxicology, Synthon BV, Nijmegen

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Een standaard dag? Bij het lezen van deze vraag moest ik glimlachen. Het werk is heel gevarieerd. Geen enkele dag is standaard. Dat is ook de reden waarom ik het nog steeds zo leuk vind. Ik leer elke dag nog iets nieuws, en dat vind ik belangrijk in een baan.

Ik geef leiding aan een groep wetenschappers die allemaal een biomedische achtergrond hebben. Zij hebben zich ontwikkeld als Clinical Research associate, projectleider Clinical R&D, of toxicoloog. Een deel van het team werkt in een vestiging in het buitenland.

Deze baan is een voor mij perfecte combinatie van wetenschappelijk werk en planning/organisatie. Daarnaast vind ik het heel fijn om te werken met een team en ze de ins-en-outs van het vak te leren. Het is fantastisch om te zien hoe totaal verschillende karakters, elk met hun eigen sterke punten, samen hele mooie dingen kunnen bereiken en elkaar kunnen versterken.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Ik vond het destijds erg lastig me een voorstelling te maken van wat de mogelijkheden buiten de universiteit waren na een studie biomedische wetenschappen. Dus in die zin is het niet zo dat ik altijd een baan in de farmaceutische industrie geambieerd heb. Ik ben min of meer per toeval bij Synthon terecht gekomen. En dat beviel zo goed dat ik er ben gebleven.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Kijk wat verder dan je neus lang is! Aangezien je opleiding op de universiteit plaatsvindt, kom je vrij makkelijk in contact met mensen die werkzaam zijn op de universiteit. En de universiteit biedt uiteraard heel veel mooie en interessante carriѐrekansen! Maar mijn ervaring is dat het lastig is je een beeld te vormen van de mogelijkheden buiten de muren van de universiteit. Probeer daar dus wat meer inzicht in te krijgen. Succes!


Simon Hemelaar

Clinical trialmanager in het Erasmus MC. lees meer

Simon Hemelaar

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Ik ben afgestudeerd in 2013. Mijn hoofdvak was een toxicologie met een minor in malaria en pathobiologie, in het onderzoeksprofiel. 

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

In 2014 ben ik begonnen met mijn promotietraject getiteld: ‘A Fluorescent Nanodiamond Foundation for Quantum Sensing in Cells’ aan de Rijksuniversiteit Groningen, onder dr. Romana Schirhagl. Na mijn promotie heb ik een half jaar lesgegeven aan student Biomedische Technologie en mijn onderzoekslijnen voortgezet in het zelfde research team. Sinds maart 2019 werk ik als clinical trialmanager in het Erasmus MC voor de afdeling oncologie binnen het studieteam ‘industrie’.

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Gedurende mijn dagelijkse werkzaamheden bereik ik klinische studies voor. Van het ontwerpen van protocollen voor de verpleging en het lab, tot het initiëren van de studies en overleg met de industriële partners over de voortgang. Veel aspecten van de studie en met name de onderzoeksmethodologie kant komen hier dagelijks in terug. Persoonlijk vindt ik het machtig mooi om een spil in het web te zijn voor dit soort belangrijke oncologische studies. 

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen? Heb je nog ambities? En hoe is de verdeling tussen werk en vrije tijd?

Tijdens mijn promotietraject heb ik kritisch geëvalueerd wat voor mij belangrijke waarden waren aan mijn werk en waar ik veel energie van kreeg. Daarbij moest ik vaker terugdenken aan een stage die ik ooit op de Intensive Care Research afdeling in het Radboudumc heb gedaan, waar ik veel energie uit haalde. Vanuit die gedachte ben ik mij gaan verdiepen in klinisch onderzoek en zodoende kwam ik uit bij het Clinical Trial Center van het ErasmusMC, waar ik het nu erg naar mijn zin heb.

In de toekomst wil ik mij gaan richten om de meer overkoepelende taken in de zorg / medische wetenschappen.

Balans werk / vrije tijd
Tijdens een promotietraject is deze balans eigenlijk per definitie niet goed. Ik heb mijn best gedaan om maximaal 40 uur te werken tijdens mijn eigen promotie, en dat lukte deels. Nu heb ik een baan waar ik betaald wordt vanuit industriële partners waar ik eigenlijk elk uur dat ik aan een studie werk aantoonbaar moet kunnen declareren, waarbij het strakker geregeld is en ik (dus) minder uur maak. Tot op heden bevalt mij dat wel, omdat ik zo relatief veel vrije tijd heb.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Vergeet niet om buiten de grenzen van je dagelijkse bezigheden te kijken. Het is heel makkelijk om je in een PhD traject af te sluiten voor andere invloeden, maar het is belangrijk voor je eigen ontwikkeling en keuzes na je promotie om in de gaten te houden wat er zoal is. Als je nou iemand vindt die een baan heeft waar jij geïnteresseerd in bent, probeer dan eens diegene zijn of haar traject te achterhalen en uit te vinden hoe je dit op jezelf kan toepassen.


Sip Dinkla

Medical Scientific Liaison, The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. lees meer

Sip Dinkla

1 Wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd met Pathobiologie en Toxicologie als hoofdvakken.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 2008 – 2013       Promotietraject Laboratory of Medical Immunology & Department of Biochemistry, Radboudumc.
 • 2013 – 2016       Postdoc Molecular and Clinical Sciences Research Institute - Cardiovascular Research Department, St. Georges, University of London.
 • 2017 – 2019       Immuno-Oncology | Investigation of novel/existing target biology | Clinical biomarker assay development, Aduro Biothech Europe.
 • 2019 – heden   Medical Scientific Liaison, The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

3 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Ik heb heel bewust de switch van academie naar industrie gemaakt en hier nooit spijt van gehad. Beide 'werelden' zijn interessant, noodzakelijk en hebben elkaar nodig. Ondanks mijn sterke binding met het wetenschappelijk onderzoek, wilde ik graag ervaring op doen met de laatste fasen van medicijnontwikkeling (registratiestudies en marktintroductie). De medische afdeling van een farmaceut staat hier centraal in en tot nu toe (ik ben een klein jaar bezig) bevalt deze keuze goed: Het biedt mij bijvoorbeeld de mogelijkheid om mij meer te kunnen verdiepen in het medische in plaats van enkel het wetenschappelijke, de bedrijfsstrategie van een multinational en het reilen en zeilen binnen een ziekenhuis. Ook sta ik nu veel dichter bij de patiënt dan voorheen.

4 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Verbreden is verrijken, dus proef van meerdere mogelijkheden, kijk ook eens bij de buren en maak gebruik van je netwerk.


Stefan Vink

Wetenschappelijk secretaris bij de Gezondheidsraad, gebied van gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen. lees meer

Stefan Vink

1 Wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd met Toxicologie als hoofdvak en Pathobiologie en Geneesmiddelenonderzoek als bijvakken.
 

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 2001 - 2006                PhD traject bij het Nederlands Kankerinstituut/Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis naar een experimentele combinatiebehandeling tegen kanker.
 • 2006 – 2011               Toxicologisch risicobeoordelaar chemische stoffen bij TNO Zeist.
 • 2011 – heden            Wetenschappelijk secretaris bij de Gezondheidsraad, gebied van gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen.

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Een kerntaak van een wetenschappelijk secretaris is om een commissie van onafhankelijke experts te ondersteunen bij het opstellen van adviezen waarmee de regering aan de slag kan. Hiervoor dient de wetenschappelijke literatuur in kaart gebracht worden en moeten notities en voorstellen voor de commissie geschreven worden. Het beoordelen van onderzoeksgegevens kent aspecten die inhoudelijk samenhangen met blokken van de studie biomedische gezondheidswetenschappen (zoals risk assessment, chemische carcinogenese en mutagenese, arbeidstoxicologie, onderzoeksmethodologie). Vervolgens worden de notities en voorstellen bediscussieerd met de commissieleden. De kunst is, in samenwerking met de commissievoorzitter, om deze vergaderingen efficiënt en volgens planning te laten verlopen. Zodra de commissieleden het eens zijn worden de puntjes op de i gezet, wordt het advies getoetst en zorgt de secretaris dat het advies uiteindelijk gepubliceerd kan worden. Mijn werkdagen zijn wisselend gevuld met het lezen en beoordelen van literatuur, het schrijven van documenten, en meer praktische bezigheden rondom vergaderingen met commissieleden. Dat laatste, de interactie met een bont gezelschap aan wetenschappers, vind ik trouwens het meest inspirerende aan deze baan. Ook spreekt het me erg aan dat de Gezondheidsraad puur vanuit de wetenschap adviseert.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Hoewel ik het onderzoek erg leuk vond, wist ik al snel dat daar niet mijn toekomst lag. Vooral de onzekerheden van een carrière in de wetenschap hielden me tegen. Wat me aanspreekt in mijn huidige baan is dat het echt gericht is op de inhoud en ik met onderzoek en wetenschap kan bezig houden zonder me zorgen te hoeven maken over de verdeling van onderzoeksgelden. Ook spreekt het me aan dat er een vertaling wordt gemaakt van wetenschap naar een advies waarop beleid gevoerd wordt.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Het is van belang om een brede(re) belangstelling te hebben. Probeer naast hetgeen je uiteindelijk kiest, een iets van een ‘side-project’ te vinden. Hiermee krijg je nieuwe inzichten, meer interesses, en een extra netwerk met nieuwe contacten. Dit kan je enorm helpen bij nieuwe stappen in je carrière, terwijl dit relatief moeilijk is als je specialistisch werk doet.


Teun Bousema

Hoogleraar Epidemiology of Tropical Infectious Diseases, Radboud Universiteit. lees meer

Teun Bousema

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd in het jaar 2000, mijn hoofdvakken waren epidemiologie en toxicologie met een specialisatie in infectieziekten. Een hoogtepunt was een maand onderwijs met 2 andere studenten bij Jos van der Meer over infectieziektebestrijding.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 2000-2001: vrijwilligerswerk in Ghana
 • 2001-2002: vrijwilligerswerk als onderzoeksassistent bij malariastudie, Radboudumc
 • 2003-2007: promotieonderzoek naar malaria bij Radboudumc/International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE) in Mbita, Kenia
 • 2007-2009: postdoc bij Kilimanjaro Christian Medical Center in Moshi, Tanzania
 • 2009-2012: universitair hoofddocent London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, UK
 • 2012: Merial Award voor baanbrekend parasitologisch onderzoek
 • 2012-2019: universitair hoofddocent en groepsleider Radboudumc
 • 2013: lidmaatschap De Jonge Akademie – Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
 • 2017: Eijkman Medaille voor wetenschappelijke bijdragen aan Tropische Geneeskunde
 • 2019: AMMODO Award Fundamenteel Wetenschappelijk Onderzoek
 • 2019: hoogleraar Epidemiology of Tropical Infectious Diseases, Radboud Universiteit
 • 2019: gasthoogleraar London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, UK

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Ik raak het meest enthousiast van het uitdenken van onderzoeksplannen en experimenten. Doordat veel van mijn werk zich afspeelt in Afrika, komen daar ook altijd praktische vragen bij. Hoe zorgen we voor vervoer van patiënten als de wegen in het regenseizoen slecht begaanbaar zijn? Welke onderzoeksmaterialen kunnen we lokaal niet krijgen en moeten we importeren? Heel soms ook: wat doet die gevaarlijke slang in het laboratorium? Dat zijn de momenten waarop ik het meest van mijn werk geniet – als ik het gevoel heb dat het maximale gevraagd wordt van mijn creativiteit en van het logisch denken dat ik bij BMW geleerd heb. Tegenwoordig doe ik dat met mijn team van laboranten, promovendi en postdocs. Een groot deel van mijn dagen in Nijmegen zit ik achter mijn computer en werk aan artikelen of onderzoeksvoorstellen of overleg via digitale conferenties met mijn collega’s in Afrika, Europa of Amerika.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Hoewel mijn CV suggereert dat ik heel doelbewust voor dit werk heb gekozen, is niets minder waar. Ik rolde een beetje van het ene project in het andere en heb op veel momenten enorm veel geluk gehad. Bij toeval vond ik in malaria een ziekte die me raakte en die me nog altijd fascineert. De combinatie van idealisme, creativiteit en avontuur die mijn huidige werk biedt, vind ik prachtig. Ik vind het ook erg belangrijk om het gevoel te hebben dat mijn werk zinnig is. Hoewel de baan van onderzoeker goed bij me lijkt te passen, zou ik mezelf ook heel goed in een andere baan voor kunnen stellen. Misschien als journalist of docent. Het is goed mogelijk dat ik nog eens voor een radicale verandering in mijn carrière kies. 

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Leg de lat niet te hoog en durf eerlijk te zijn over je onzekerheden. Grote onzekerheden als ‘heb ik wel de juiste studie gekozen?’ of ‘word ik hier wel gelukkig van?’ moet je omarmen. Neem de rust om af en toe na te denken over je keuzes in het leven, vraag mensen om advies (de meeste mensen helpen graag!) en dwaal vooral af van de gebaande paden. Als je toegelaten bent tot de studie BMW heb je een fatsoenlijk stel hersens en daarmee kun je alle kanten op. Soms kun je dat vergeten: er zijn heel veel mogelijkheden om ergens werk te vinden dat je blij maakt.


Thijs Eijsvogels

Assistant professor, Afdeling Fysiologie Radboudumc. lees meer

Thijs Eijsvogels

1 Wanneer ben je afgestudeerd en wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Ik ben in 2007 afgestuurd met Bewegingswetenschappen als hoofdvak en communicatie als profiel.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 2007 - 2010: Promovendus Afdeling Fysiologie Radboudumc
 • 2011 - 2012: Postdoc Afdeling Fysiologie Radboudumc
 • 2013 - 2014: Postdoctoral Fellow, Division of Cardiology, Harford Hospital (Hartford, Connecticut, USA)
 • 2015 - 2017: Postdoctoral Fellow, Research Institute for Sports and Exercise Sciences, Liverpool John Moores University (Liverpool, UK)
 • 2017 - heden: Assistant professor, Afdeling Fysiologie Radboudumc

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Als onderzoeker is er geen standaard dag die je kan beschrijven. Iedere dag is anders, en dat is juist het leuke aan een baan in het onderzoek. De werkzaamheden zijn ontzettend wisselend, veranderen over de tijd en ook gedurende je carrière. Als promovendus ben je druk met het uitvoeren van 1 project, waarbij je de hele studie van kop tot staart zelf uitvoert. Als postdoc ga je meer artikelen en beursaanvragen schrijven, en start je met de begeleiding van promovendi. Als staflid werk je aan meerde projecten tegelijkertijd, stuur je een team van promovendi en studenten aan, neem je plaats in onderwijs- en onderzoekscommissies, en combineer je onderzoek met onderwijs en managementtaken. Deze variatie zorgt ervoor dat je werk uitdagend en verrassend blijft, ook op de lange termijn.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Het bedenken, opzetten, uitvoeren, analyseren en publiceren van een studie blijft een prachtig proces. Ik had gedurende mijn studie nooit verwacht dat ik daar zo door gegrepen kon worden, maar het tegendeel is waar. Het plezier wat ik iedere keer weer beleef tijdens al deze onderzoeksfases is tekenend. Tevens vind ik het fijn dat je als onderzoeker enorm veel autonomie hebt. Last but not least is het fantastisch om met een gedreven en gemotiveerd team keer op keer uitdagende studies uit te voeren die zowel klinisch als maatschappelijk relevant zijn. De combinatie van deze factoren geeft mij enorm veel werkplezier.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Volg je hart. Laat je verrassen. Ga op avontuur. Kies alternatieve wegen. Tijdens mijn studie heb ik diverse stages gelopen, variërend van een academische afdeling tot een experimentele toneelgroep en van een overheidsinstelling tot een stage in Afrika. Iedere stage heeft mij unieke inzichten en leermomenten opgeleverd. De combinatie van deze ervaringen gaf mij een uitstekend beeld van de carriere mogelijkheden als Biomedisch Wetenschapper, en welke stap ik wilde nemen na het afronden van mijn studie.


Thomas Hoogeboom

Assistant professor Paramedische Wetenschappen bij het Radboudumc. lees meer

Thomas Hoogeboom

1 Wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Biomedische Wetenschappen, Bewegingswetenschappen

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

Na mijn afstuderen in 2008 ben ik gestart bij een start-up bedrijfje genaamd AbaKus, dat een elektronisch patiëntendossier voor fysiotherapeuten ontwikkelde. Later dat jaar ben ik gestart met mijn promotieonderzoek aan de Sint Maartenskliniek in samenwerking met de Maastricht Universiteit. Mijn onderwerp was “Conservatieve behandeling voor personen met gegeneraliseerde artrose”. Na het afronden van mijn promotie in 2012, ben ik gestart met een Post-doc aan de Universiteit van Colorado. Die periode gold als mijn proeftijd voor een Post-doc aan het MUMC+ en TNO. In die periode kon ik volledig onafhankelijk onderzoek doen. Veel van mijn beste ideeën stammen uit die tijd. Eind 2012 startte ik dus bij TNO en het MUMC+. Hier deed ik vooral onderzoek naar preoperatieve training voorafgaand aan een operatie. In 2015 ben ik gevraagd te komen werken voor het Radboudumc. Ondertussen heb ik mijn eigen onderzoeksgroep die zich richt op persoonsgerichte, evidence based fysiotherapiezorg.

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Op een standaard dag geef ik een klein beetje onderwijs, begeleid ik promovendi en beantwoord ik heel veel email. Tijdens mijn opleiding ben ik niet voorbereid op de ongelofelijke stroom aan emails die worden verstuurd binnen de academie. Maar ja, hoe zou je dat doen. 😉 Daarnaast schrijf ik wetenschappelijke grants (met wisselend succes). Het meest enthousiast ben ik over het creatief bezig zijn met gemotiveerde onderzoekers die echt iets willen veranderen in de dagelijkse zorg.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen?

Ik koos voor de wetenschap omdat ik in de dagelijkse fysiotherapiepraktijk teveel vragen had over de werkzaamheid en effectiviteit van mijn vakgebied. Totaal naïef dacht ik: Ik zoek het zelf wel even uit door wetenschapper te worden. Vanaf dat moment vond ik eigenlijk pas mijn drive en die naïviteit heb ik behouden. Blijkbaar ben ik een wetenschapper. Liever had ik natuurlijk ninja geworden, helaas maakten mijn zwakke knieën en maag dat onmogelijk.

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Laat je niet verleiden tot een wetenschappelijk carrièrepad omdat dat meest logische route is of omdat dat de weg van de minste weerstand is. Kies dat pad enkel als je echt gemotiveerd bent om iets te veranderen en om mensen (zorgverleners en patiënten) te helpen door middel van wetenschap. Denk er goed over na hoe jouw onderzoek uiteindelijk niet op de plank verdwijnt en verlies je doel om een betekenisvolle impact te hebben op de zorg vooral niet uit het oog. Dit laatste kan gemakkelijk gebeuren doordat het wetenschappelijk systeem je waardeert op andere (bij)zaken. Gelukkig is dit aan het veranderen.


Willemijn Hobo

Groepsleider bij Radboudumc Laboratorium Hematologie. lees meer

Willemijn Hobo

1 Wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd met Toxicologie als hoofdvak.
 

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 2008 - 2012        PhD traject bij Radboudumc Laboratorium Hematologie (promotie 22-03-2013, cum laude). Tijdens mijn PhD heb ik de SMBWO opleiding Medische Immunologie gevolgd. Daarnaast was ik betrokken bij het RIMLS PhD research training program committee.
 • 2012-2016           Postdoc bij Radboudumc Laboratorium Hematologie. Tijdens mijn postdoc heb ik het Radboud Galilei talentprogramma gevolgd, waarbij ik begeleid werd in mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling.
 • 2016 – heden   Groepsleider bij Radboudumc Laboratorium Hematologie. Per 1-1 -2017 jPI, per 1-1-2020 PI. Sinds 1-4-2019 ook in opleiding tot Medisch Immunoloog.

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

Mijn werkdag bestaat uit een combinatie van onderzoek en patiëntendiagnostiek. Ik begeleid promovendi en analisten bij het opzetten, uitvoeren, analyseren, rapporteren en presenteren van hun onderzoek. Dit onderzoek richt zich op het ontrafelen van de mechanismen die ten grondslag liggen aan immuundysfunctie in kankerpatiënten en het ontwikkelen van nieuwe/krachtigere vormen van immuuntherapie voor deze patiënten. Daarnaast ben ik in opleiding tot laboratoriumspecialist Medische Immunologie, hiervoor verdiep ik me in immuungerelateerde ziektebeelden (oa autoimmuniteit, allergie, immuundeficiënties, hemato-oncologie) en ben ik betrokken bij de uitvoering en beoordeling van diagnostische bepalingen voor deze ziektebeelden.
Tijdens mijn studie ben ik gefascineerd geraakt door het afweersysteem in relatie tot de ontwikkeling en behandeling van kanker. Het afweersysteem kan heel specifiek kankercellen herkennen en aanvallen, en vervolgens geheugen vormen voor langdurige bescherming. De kracht van het afweersysteem blijkt uit de diverse successen die de laatste jaren zijn behaald met immuuntherapie (e.g. tumor regressie en langere (ziektevrije) overleving) in eind stadium kankerpatiënten. Desondanks zien we in veel patiënten ziekteprogressie/recidivering na verloop van tijd, zonder dat dit gepaard gaat met effectieve (secundaire) afweer. Dit kan aan meerdere oorzaken te wijten zijn: onvoldoende tumorreductie met de conventionele therapie, onvoldoende aantallen tumor-reactieve T- en NK-cellen en/of onvoldoende functionaliteit van deze effectorcellen. Daarom heb ik bewust gekozen om me verder te specialiseren op dit gebied, en door mijn huidige combinatiefunctie ben ik in de ideale positie om synergie te creëren tussen patiëntenzorg en onderzoek, en zodoende een bijdrage te leveren aan verbeterde diagnostiek en behandeling van kankerpatiënten.

4 Waarom heb je voor deze baan gekozen? Zijn je dromen uitgekomen?

Tijdens mijn studie ben ik gefascineerd geraakt door het afweersysteem in relatie tot de ontwikkeling en behandeling van kanker. Hierdoor heb ik heel bewust gekozen voor een promotietraject bij het Laboratorium Hematologie waar ik onderzoek deed naar immuundysfunctie in kankerpatiënten en betrokken was bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe immuuntherapieën, waaronder checkpoint inhibitors en dendritische celvaccinatie, om de tumor-reactieve afweerresponsen in deze patiënten te boosten. Mijn dromen zijn zeker uitgekomen en nog steeds heel actueel. Ik heb mezelf continue verder kunnen ontwikkelen als onderzoeker, laboratoriumspecialist en ook als leidinggevende binnen het vakgebied van mijn interesse.
 

5 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Volg altijd je hart en je interesses bij het maken van keuzes. Blijf daarnaast ook altijd openstaan voor kansen en mogelijkheden, je bent zelf in de leiding bij het vormgeven van je carrière! Door middel van cursussen, samenwerkingen, bestuursactiviteiten, etc kun je jezelf verder ontwikkelen en richting geven aan je carrière.
 


Yvette van Bekkum

Vice President en Global Head Toxicology bij Janssen Pharmaceutica. lees meer

Yvette van Bekkum

1 Wat was je specialisatie/focus binnen de studie?

Afgestudeerd met Toxicologie hoofdvak, met een bijvak Epidemiologie.

2 Korte schets van je loopbaan tot nu toe

 • 1993 - 1999        promotie-onderzoek gedaan bij de vakgroep Toxicologie van de Radboud Universiteit, onder leiding van co-promotoren Dr. Rob Bos en Dr. Paul Scheepers (promotor Prof. Dr. Paul Smits), en met als onderwerp “Biomonitoring of Exposure to Diesel Exhaust”.
 • 1998 – 2012       Organon
 • 2012 – heden     Janssen Pharmaceutica
Ik ben in 1988 begonnen aan de opleiding Biomedische Gezondheidswetenschappen, en ben in 1993 afgestudeerd met hoofdvak Toxicologie en bijvak Epidemiologie. Voor Toxicologie heb ik 6 maanden stage gelopen aan de Katholieke Universiteit van Leuven in België (Franstalige afdeling in Brussel). Naast toxicologische en analytische kennis en vaardigheden, leerde ik daar ook te werken en te wonen in een omgeving met verschillende nationaliteiten en culturen. Het bijvak Epidemiologie heeft me vooral geleerd kritisch na te denken over een onderzoeksopzet, statistische analyse en kritische evaluatie van resultaten en wetenschappelijke artikelen.
 
Van 1993 tot 1999 heb ik promotie-onderzoek gedaan bij de vakgroep Toxicologie van de Radboud Universiteit, onder leiding van co-promotoren Dr. Rob Bos en Dr. Paul Scheepers (promotor Prof. Dr. Paul Smits), en met als onderwerp “Biomonitoring of Exposure to Diesel Exhaust”. Het onderzoek was zeer divers, van fundamenteel onderzoek naar metabolisme en adduct-vorming van biomarkers, tot een veldstudie bij de bloemenveiling in Aalsmeer. Gedurende 7 maanden heb ik stage gelopen bij de American Health Foundation in Valhalla, New York. Het was een periode van hard werken, vallen en opstaan, doorzetten, eigen plan trekken, maar ook een fijne samenwerking en veel plezier met collega’s en stagiaires. Ik realiseerde me wel dat ik meer plezier haalde uit toegepast onderzoek dan uit fundamenteel onderzoek.

In 1998 kon ik beginnen bij geneesmiddelenbedrijf Organon in Oss bij de afdeling Toxicology & Drug Disposition. Eerst als Study Director/Toxicoloog, studies uitvoeren om bijwerkingen van nieuwe medicijnen te onderzoeken, en daarna als Groepsleider, Project Toxicoloog en Therapeutic Area Leader. Door een opleiding aan Nijenrode Business University leerde ik meer over de financiële aspecten van bedrijfsvoering, het uitzetten van strategie en visie, verandermanagement en authentiek leiderschap. Dit kwam goed van pas toen Organon werd overgenomen door Schering-Plough en later door MSD, waarbij ik kennismaakte met verschillende bedrijfsculturen en leiderschapsstijlen. In 2011 besloot MSD de R&D site in Oss te sluiten, en ik heb de overdracht en sluiting van de afdeling gecoördineerd. Een moeilijke maar zeer leerzame periode.

3 Een beschrijving van je activiteiten op een ‘standaard’ dag

In 2012 ben ik begonnen bij Janssen Pharmaceutica (Johnson & Johnson) in Beerse, België, als Senior Director Toxicologie in de afdeling Nonclinical Safety. Sinds 2019 ben ik Vice President en Global Head Toxicology. Ik geef leiding aan een team van ~ 80 toxicologen, preclinical writers en operations support in België, Oostkust en Westkust van de VS en Shanghai. Mijn dagen vullen zich met activiteiten die bijdragen om nieuwe innovatieve medicijnen zo snel en zo veilig mogelijk bij de patiënten te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het bespreken van onderzoeksplannen naar bijwerkingen van nieuwe medicijnen, het evalueren van resultaten van toxicologisch en klinisch onderzoek en het voorstellen van maatregelen om het klinisch onderzoek veilig te laten verlopen.

Daarnaast besteed ik veel tijd aan het coachen en talent ontwikkeling van collega’s, samenwerking met externe bedrijven en consultants en (financiële) planning van studies en projecten. Ik gebruik elke dag kennis uit mijn opleiding in de praktijk, zowel van toxicologie als van epidemiologie! Mijn dag is goed als we een mooi stukje wetenschappelijk toxicologisch onderzoek hebben kunnen afronden met een team van gedreven wetenschappers, wat dan een nieuw medicijn dichterbij de patiënt brengt – en soms ook niet, omdat het niet veilig genoeg is. Uiteindelijk is ‘patiënt safety’ het belangrijkste…

4 Heb je tips voor huidige studenten die kunnen helpen bij het maken van keuzes in hun toekomstige professionele carrière?

Mijn tips voor huidige studenten: doe wat je leuk vindt en waar je energie uit haalt, maar daag jezelf ook uit, ga uit je comfort zone, ontdek en ontwikkel jouw normen en waarden en blijf daar trouw aan (wees authentiek), en bovenal: blijf nieuwsgierig!

 • Medewerkers
 • Intranet