Over aanmelding en goedkeuring onderzoeksstage

Goedkeuring

Om de goedkeuringsprocedure in gang te zetten, meld je je via je webdossier aan voor een stage. Hierbij beschrijf je in 1-2 A4'tjes het project dat je wilt gaan doen:
  • achtergrond van het onderzoek
  • de onderzoeksvraag
  • het design
  • de rationale
  • gedetailleerd werkplan met tijdpad, haalbaarheid en literatuur (zie ook Episodeboek hoofdstuk 6 Appendices 6.2 en 6.3)

LET OP

  • Aanmelden kan alleen elektronisch via je Studenten Webdossier. Kies onder 'Nieuwe aanvraag indienen' voor 'Onderzoeksstage Geneeskunde aanvraag' en klik op start.
  • Lees eerst de invulinstructie boven in het scherm. Je kunt deze instructie hier ook downloaden: Invulinstructie elektronisch aanmelden onderzoeksstage
  • Lees vooraf goed het Episodeboek door en verdiep je in de eisen die aan de onderzoeksstage worden gesteld.

Over aanmelding en goedkeuring onderzoeksstage

De commissie Onderzoeksstage moet je stageproject goedgekeurd hebben voor je aan CKO9 en de stage mag beginnen.

lees meer

Meld je op tijd aan

Het aanmeldingsformulier en projectvoorstel moeten uiterlijk op de eerste dag van de periode voorafgaand aan de periode waarin je CKO9 wilt volgen, te worden ingeleverd.

lees meer

Meld je op tijd aan

Het aanmeldingsformulier en projectvoorstel moeten uiterlijk op de eerste dag van de periode voorafgaand aan de periode waarin je CKO9 wilt volgen, te worden ingeleverd. Zie ook het overzicht startdata CKO9 en aanmeld-deadlines.

Ingangseisen

Voor deelname aan CKO9 gelden dezelfde ingangseisen als voor de stage zelf. Hoewel de stage altijd na CKO9 komt, hoeft deze niet precies op CKO9 aan te sluiten.

Voldoende is verplicht

Een 'voldoende' voor CKO9 is verplicht om met de stage te kunnen starten.


Uitslag

In het Studenten Webdossier kun je zien of je stagevoorstel door de Commissie Onderzoeksstage is goedgekeurd en wanneer je bent ingedeeld voor CKO9.

lees meer

Uitslag

In het Studenten Webdossier kun je zien of je stagevoorstel door de Commissie Onderzoeksstage is goedgekeurd en wanneer je bent ingedeeld voor CKO9.
De goedkeuring door de Commissie Onderzoeksstage moet minimaal 1 week voorafgaand aan het voorblok binnen zijn. Het indelen vindt op zijn vroegst 2 weken voor de start van het blok CKO9 plaats. Het rooster komt na indeling pas in je webdossier te staan.

Naar je webdossier