Scholing Masterclass Levens­beschouwelijke Counseling


Over de cursus

De cursus morele counseling en moreel beraad biedt geestelijk verzorgers en andere zorgverleners een introductie in morele counseling en moreel beraad.

lees meer

Over de cursus

Levensbeschouwelijke counseling is een gesprekstechniek die het individu helpt en begeleidt bij het innerlijk overleg. Deze begeleiding kan worden geboden aan mensen die de weg niet alleen willen gaan, die in moeilijke omstandigheden zijn of die hun beperkingen onder ogen zien.

Het innerlijk overleg is altijd een persoonlijk avontuur geweest. Het gaat om wat het eigen leven recht doet en vervult. Het is voor de moderne mens bovendien een eenzaam avontuur. Hij leeft op vele autonome terreinen. Elk domein heeft zijn eigen taalgebruik en rationaliteit. Deze differentiatie stelt het individu dat op zoek is naar wijsheid voor een veelomvattende integratietaak. Levensbeschouwelijke counseling kan daarbij helpen. Deze gesprekstechniek staat beschreven in het artikel Comtemplative listening. A rhetorical-critical approach to facilitate internal dialogue  (Evers, H. (2017). Journal of Pastoral Care & Counseling).

Counseling behoort tot de basisvaardigheden van elke geestelijk verzorger. De initiële opleiding leert dit in meer of mindere mate aan. Ervaring doe je op in de praktijk, maar die heeft na verloop van tijd herziening nodig. Levensbeschouwelijke counseling is een gesprekstechniek die het individu begeleidt bij zijn of haar innerlijk overleg: dat wat het eigen leven recht doet en vervult. Deze masterclass is de gelegenheid bij uitstek om theorie en praktijk van het counselen kritisch te bekijken en verder in te oefenen.

Docenten

 • Drs. Hans Evers, geestelijk verzorger DGV LUMC
 • Marline van Hoek MSc, trainer morele en levensbeschouwelijke counseling Radboudumc

Meer weten?

Sylvia Ebbeng
(024) 361 33 20
Managementassistente

stel een vraag

Aanmelden

Aanmelden kan door het aanmeldformulier te mailen naar sylvia.ebbeng@radboudumc.nl.

download het formulier

Annuleren

Lees hier de annuleringsregeling

lees meer

In het kort

 • De cursus heeft een aantal leerdoelen. lees meer


  Dit leer je

  Na de cursus levensbeschouwelijke counseling ben je in staat om:
  • het innerlijk overleg van een cliënt te ondersteunen, waarin de levenspraktijk en het levensverhaal heilzaam op elkaar betrokken worden;
  • het levensbeschouwelijk zelfonderzoek van een cliënt te ondersteunen, waarin communicatieve conflicten, remmingen en storingen worden benoemd;
  • belemmeringen in het innerlijk overleg te verminderen en weg te nemen;
  • de eigen gesprekstechniek doelgericht en proefondervindelijk te veranderen.

 • Zo word je toegelaten

  De cursus vraagt van de deelnemers:
  • een Master Theologie, Geestelijke Verzorging, Religiewetenschappen of Humanistiek én een Training Klinische Pastorale Vorming;
  • de bereidheid om in de oefeningen elementen uit het eigen leven te bespreken;
  • de bereidheid om voor elke bijeenkomst huiswerk te maken (zoals het schrijven van een gespreksprotocol en literatuur).

 • Zoveel tijd kost het

  Programma

  De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van vijf uur, van 14.30 tot 21.00 uur, met tussendoor een ruime pauze met soep en broodjes. In de bijeenkomsten besteed je aandacht aan oefeningen in gesprekstechniek en evaluatie van gevoerde gesprekken.

  De bijeenkomsten zijn ingericht rond de volgende thema’s:

  • non-directieve counseling
  • het innerlijk overleg: aandachtspunten en voorwaarden
  • de zin van de levenspraktijk
  • de samenhang van een levensverhaal
  • de relatie tussen zin van levenspraktijk en samenhang van levensverhaal
  • conflicten, remmingen en storingen
  • de existentiële en spirituele zelfbeoordeling
  • heilzame gespreksvoering
  • presentatie van levensbeschouwelijke counseling in de eigen beroepsomgeving 


Locatie

Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat
Gerard van Swietenlaan 4
6525 GB  Nijmegen

Routebeschrijving

Volg route 20

De cursus in beeld


KPV-Expertise­centrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat

In ons Expertisecentrum is al ons onderzoek en onderwijs ondergebracht en het aanbod aan nascholing voor geestelijk verzorgers.

lees meer
inloggen