Onderwijs Scholingen Module KNR deel I

Over de module

In de module KNR leer je inventariseren, onderzoeken, interpreteren, classificeren en interveniëren bij kinderen met verschillende typen cerebrale parese (CP) en verschillende niveaus van functioneren binnen de domeinen van de ICF-CY.

lees meer

Over de module

De module KNR is opgedeeld in 2 delen. Het is eventueel ook mogelijk eerst deel 1 afzonderlijk te volgen en in een later stadium deel 2.

Deel 1:

Aan het eind van deel 1 kun je een probleemanalyse maken van de (zit)houding en het bewegen van het kind zoals beschreven in het domein 'mobiliteit' van de ICF-CY. De cursist kan de bevindingen tevens relateren aan het functioneren van het kind in andere domeinen zoals communicatie, zelfverzorging, spel en leren/toepassen van kennis. Je kan de genomen beslissingen over diagnostiek en behandeling verantwoorden op basis van best available evidence ten aanzien van motorische ontwikkeling, motorische controle, motorisch leren en de pathofysiologie van CP.

Het onderwijs vindt plaats in de vorm van contactonderwijs, individuele en groepsopdrachten en zelfstudie. Het interprofessioneel handelen staat voorop, in het onderwijs vormgegeven door praktijk met kinderen. Daarnaast is er voor de verschillende professies ook voldoende aandacht voor vakinhoudelijke verdieping.

Deel 1 bestaat uit 5 contactdagen; 1 roostervrije dag

Vervolgcursussen

Na het afronden van de module KNR deel 1 kun je module KNR deel 2 volgen. Daarna heb je toegang tot verdiepingsmodulen (o.a. het jonge kind, EMB, logopedie) en tot de KNR-masterclasses die gemiddeld 1 á 2 keer per jaar worden georganiseerd.


In het kort

  • Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en artsen die werkzaam zijn of belangstelling hebben voor kinderen of jong volwassenen met centraal neurologische aandoeningen (waaronder CP).

    lees meer


    Voor wie

    Fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten die praktisch werkzaam zijn of gaan werken met kinderen of jong volwassenen met centraal neurologische aandoeningen (waaronder CP). De module staat ook open voor artsen die interesse hebben in deze problematiek.

  • Dit leer je

    In deze module leer je inventariseren, onderzoeken, interpreteren, classificeren en interveniëren bij kinderen met verschillende typen cerebrale parese (CP) en verschillende niveaus van functioneren binnen de domeinen van de ICF-CY.

Locatie

Atlent, Kooikersweg 303 te Den Bosch lees meer

Meer weten? Neem contact op

Geertje van Duijnhoven
Projectmedewerker

(06) 27 20 95 69 of (024) 369 34 18
contact


Overzicht cursusdata

Module KNR - deel 1

Deel 1 bestaat uit 5 lesdagen en daarnaast nog één of twee roostervrije dagen (zie hieronder). Voor de module die in het najaar van 2020 start zijn nog geen data bekend. Ook is inschrijven nog niet mogelijk. Schrijf je via de site in op de wachtlijst, dan ontvang je bericht zodra inschrijving mogelijk is.  

Roostervrije dag

Een roostervrije dag is een dag waarop de deelnemers in groepjes aan hun eindopdracht werken zonder de aanwezigheid van een docent.

Wachtlijst

Extra startdata

Wil je deze cursus op een ander moment volgen, of zijn er nog geen data gepland? Dan kun je jezelf inschrijven op de wachtlijst. Je ontvangt een bericht zodra er extra startdata vrijkomen.

Toevoegen

Liever een andere startdatum? Inschrijven op de wachtlijst

Wil je deze cursus op een ander moment volgen, of zijn er nog geen data gepland? Dan kun je jezelf inschrijven op de wachtlijst. Je ontvangt een bericht zodra er extra startdata vrijkomen.

Toevoegen