Onderwijs Scholingen Module Medicatie Voorschrijfbevoegdheid voor Oncologieverpleegkundigen MMV

Over de module

Ben je gediplomeerd oncologieverpleegkundige en wil je je voorschrijfbevoegdheid halen om geprotocolleerde medicatie voor te schrijven in opdracht van een arts? Dan is deze module iets voor jou. Zolang er geen erkenning is vanuit ministerie wordt deze module tijdelijk niet aangeboden. lees meer

Over de module

Zolang er geen erkenning is vanuit ministerie wordt deze module niet aangeboden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het artikel medicatievoorschijfbevoegdheid Oncologica.

Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid is gesteld dat oncologieverpleegkundigen de bevoegdheid kunnen krijgen om medicatie voor te schrijven in opdracht van de arts. Het gaat daarbij om bepaalde geprotocolleerde medicatie. In deze module verkrijg je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om dit te doen.

Toelichting Module Medicatie Voorschrijfbevoegdheid

In 2014 is de Geneesmiddelenwet door het ministerie van VWS aangepast. Hierdoor werd het mogelijk dat gespecialiseerde verpleegkundigen ook UR-geneesmiddelen (voor hun specifieke patiëntengroep) konden gaan voorschrijven. Dit werd mogelijk voor CZO-opgeleide diabetes-, long- en oncologieverpleegkundigen. In gezamenlijkheid heeft een aantal VBG opleidingsinstituten de module "medicatievoorschrijfbevoegdheid" ontwikkeld.

Uit onderzoek naar de wettelijke kaders van de wet BIG is gebleken dat de huidige vormgeving van de wet BIG het niet mogelijk maakt om de medicatievoorschrijfbevoegdheid voor oncologieverpleegkundigen nu te organiseren zoals gewenst. Medicatievoorschrijfbevoegdheid kan alleen geregistreerd worden in de wet BIG als dit een registratie is voor de hele groep gespecialiseerde verpleegkundigen, zoals bij de diabetes- en longverpleegkundigen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de module medicatievoorschrijfbevoegdheid een vast onderdeel van de verpleegkundige vervolgopleiding is. Dit blijkt echter voor de oncologieverpleegkundigen gebruikt zal worden. Ook sluit dit niet aan bij het meer flexibel opleiden zoals nu met CZO Flex Level nagestreefd wordt. 

Aanbevelingen

Met de huidige vorm van de wet BIG is het nu niet haalbaar om de module medicatievoorschrijfbevoegdheid opnieuw in te voeren. Echter wordt er binnen CZO Flex Level gewerkt aan flexibilisering van het verpleegkundig vervolgonderwijs en is het daarom zeer aan te bevelen om inschrijving in het BIG-register ook te flexibiliseren.

Mogelijk dat met de komst van CZO Flex Level en de aanpassingen bij het BIG register de module mediactievoorschrijfbevoegdheid weer aangeboden kan worden. Dan zal de Radboudumc Health Academy (RHA) deze module zeker weer opnemen in het aanbod. 

Aanmelden

Belangstelling? Neem contact op met ons en/of je leidinggevende over de mogelijkheden. neem contact op

Inhoudelijke vragen? Neem contact op

Dimphy Ariaens
Opleider

contactformulier

In het kort

 • Oncologieverpleegkundigen.


 • Zoveel tijd kost het

  Theorie

  Aantal lesdagen bij de Radboudumc Health Academy: 4
  Een lesdag bestaat uit 7-8 lesuren.
  Uren zelfstudie: gemiddeld 2 per lesuur.
   

 • Zo word je toegelaten

  • Je bent gediplomeerd oncologieverpleegkundige. Je gevolgde oncologievervolgopleiding is CZO-erkend (vanaf 2006) of LRVV erkend (voor 2006).  
  • Je hebt een aanstelling van tenminste 24 uur per week als verpleegkundige op het gebied van oncologie (in opleiding);
  • Je hebt voorkennis van anatomie en fysiologie;
  • Er is een relevant geschoolde mentor op de werkplek beschikbaar die de praktijkopdrachten van jou begeleidt en beoordeelt (arts of verpleegkundig specialist);
  • Er is een leerwerkovereenkomst gesloten tussen jou en de werkgever waarin in elk geval de afspraken over de praktijkbegeleiding zijn vastgelegd;  

  De praktijkinstelling kan aanvullende eisen stellen.
   

 • Accreditatie

  V&VN

  Voor deze opleiding kun je bij ons de accreditatiepunten aanvragen voor het kwaliteitsregister V&V.

Student­informatie

Ben je al ingeschreven als student bij een van onze verpleegkundige vervolgopleidingen? Hier vind je praktische informatie en een checklist vóór je eerste opleidingsdag. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet