Over de cursus

Duurzame inzetbaarheid van aios is een belangrijk thema binnen de vervolgopleidingen. Recent onderzoek bevestigt het belang voor aandacht op dit punt. Binnen de OOR ON is burnoutpreventie een speerpunt.

lees meer

Over de cursus

Binnen de OOR ON is burnoutpreventie een speerpunt: we willen gezonde healthprofessionals opleiden die op de arbeidsmarkt van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de afdeling, het MSB, en uiteraard de patiënt. 

Tijdens de OOR ON opleidingsmiddag staan we stil bij Duurzame inzetbaarheid door middel van een plenaire presentatie van Elke Geraerts. Elke is gepromoveerd psycholoog en schrijft en geeft veel lezingen op het gebied van Mentale Veerkracht. 

Na deze presentatie gaan we in gemixte groepen uiteen om in workshopvorm verder naar oplossingen te kijken om burnout te voorkomen en om duurzame inzetbaarheid te vergroten. We sluiten de middag af met het gezamenlijk verwoorden van een aantal acties om met dit thema verder te gaan. 
 

Doelstelling OOR ON middag:

Aios, opleiders en anderen die bij de medische vervolgopleiding in de eerste en tweede lijn betrokken zijn meer bewustmaken op dit thema, waarbij we inzetten op positieve duurzame inzetbaarheid. Ook richten we ons op het versterken van persoonlijk leiderschap: wat moet je tijdens de opleiding leren om het vak lang vol te blijven houden. De rode draad tijdens deze opleidingsmiddag is steeds de dialoog: het onderlinge gesprek volgens de menselijke maat. 

 

Aanmelden

Je kunt je hier inschrijven inschrijven

Meer weten? Neem contact op

Tamara Coolen
Projectmedewerker

(06) 27209502
contact

In het kort

  • De OOR ON opleidingsmiddag vindt plaats op 28 juni 2019.

    lees meer


    Dan kun je starten

    De OOR ON opleidingsmiddag vindt plaats vanaf 12.30 uur met een lunch en eindigt om 17.30 uur met een borrel.

Locatie

Deze middag vindt plaats in de Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3 in Ubbergen routebeschrijving

Programma

Het definitieve programma volgt bekijk het programma (pdf)

Radboudumc Health Academy Life long learning

De Radboudumc Health Academy is hét onderwijs- en opleidingsinstituut voor iedereen die werkzaam is in de zorg.

lees meer