Leerdoelen

Leerdoelen:

Na het volgen van deze cursus kunt u: 

 • de kwaliteit van een endodontische behandeling beoordelen
 • overwegingen formuleren of een vervolgbehandeling met een indirecte restauratie nodig is
 • een adhesieve funderingsrestauratie met wortelstift indiceren en uitvoeren. 
 • preparatievormen voor indirecte restauraties toepassen
 • uw opgedane inzicht in de achtergronden van het indiceren van vervolgbehandeling bij endodontisch behandelde elementen in de praktijk brengen.
   
Onderwijs Alle scholingen PAOT Endo klaar, restaureren maar!

Over de cursus

Theoretische en praktische cursus over de restauratieve behandeling van het endodontisch behandeld element.

lees meer

Over de cursus

Als een endodontische behandeling moet worden uitgevoerd of is uitgevoerd, moet je nadenken over de toekomst van het element. Moet er uiteindelijk een kroon op worden vervaardigd? En wat voor  een kroon dan: een partiele kroon, een volledige kroon of een endokroon? En welke funderingsrestauratie ligt er dan aan ten grondslag? Moet er dan een stift worden geplaatst, kan er worden volstaan met een composietopbouw? Deze en andere vragen over de vervolgbehandeling van een endodontisch behandeld element worden door 3 docenten van verschillende kanten belicht.

Het theoretische deel ’s morgens begint met de evaluatie van de endodontische behandeling. Hoe beoordeel je of de behandeling is geslaagd en is het reëel een uitgebreide vervolgbehandeling in te zetten. Is een herbehandeling geïndiceerd en wat is daar dan de prognose van? Vervolgens worden overwegingen besproken die te maken hebben met de keuze van de uiteindelijke restauratie. Waarbij de hoeveelheid restweefsel een rol kan spelen. Verschillende kroonsoorten komen aan de orde, maar ook de directe (knobbel)overkappende composietrestauratie passeert de revu. Daarnaast wordt de afweging besproken van de bijbehorende funderingsrestauratie, waarbij de indicatie voor het plaatsen van een stift wordt besproken en ook aandacht is voor de uitvoering van verschillende behandeltechnieken zoals die tegenwoordig worden toegepast. Kortom alle ins en outs die te maken hebben met het adhesief opbouwen van endodontisch behandelde gebitselementen komen aan de orde.

Tijdens het praktische deel ’s middags worden de eerder besproken methoden en technieken in een preklinische situatie uitgeprobeerd. Geleerd wordt hoe het wortelkanaal optimaal kan worden voorbereid (conditioneren en prepareren) voor verschillende stiftsystemen en hoe de funderingsrestauratie wordt vervaardigd, waarbij teven de preparatie voor verschillende kroonvormen aan bod komen.


Meer weten? Neem contact op

Merel Nas
Projectmedewerker

contactformulier

In het kort

 • Tandartsen


 • Sprekers

  CV Mw.dr. W.A. Fokkinga
  Wietske Fokkinga studeerde Tandheelkunde in Nijmegen. Sinds haar afstuderen (2001) werkt zij als tandarts in een algemene praktijk en is ze verbonden aan de vakgroep Orale Functieleer aan het UMC St Radboud (Nijmegen). In 2003 werd zij tijdens het lustrum benoemd als erelid der TFV. Ze verbleef 3 maanden in Finland als research fellow als onderdeel van haar promotie (2007) op het gebied van de plastische opbouw van endodontisch behandelde gebitselementen. Naast haar werk als algemeen practicus doceert ze in het reguliere tandheelkundige onderwijs. Daarbij is zij coördinator van verschillende klinische blokken in de Master, onderzoeksbegeleider en voorzitter van de Opleidingscommissie. Verder geeft zij lezingen en postacademische cursussen (PAO-T).

  CV Mw.drs. A.G.M. Bouwman
  Aukje Bouwman
  Was in februari 2000 de eerste die in Nijmegen als tandarts afstudeerde in het nieuwe millenium. Daarna werkte zij als medewerker en waarnemer in verschillende algemene praktijken.  Van september 2002 tot oktober 2005 volgde ze de MSc opleiding tot tandarts-endodontoloog aan het ACTA. Sinds het afronden van de opleiding is zij werkzaam bij de vakgroep Preventieve en Curatieve tandheelkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen en verzorgt zij studentenonderwijs en post academisch onderwijs op het gebied van de endodontologie.  Daarnaast is zij werkzaam in haar verwijspraktijk voor endodontologie te Nijmegen.

  CV Dr. C.M. Kreulen
  Cees Kreulen werkte na zijn afstuderen (1986, VU Amsterdam) aan het ACTA bij de vakgroepen Kindertandheelkunde en Bijzondere Tandheelkunde. In 1992 gepromoveerd op een klinisch onderzoek naar kwaliteitsaspecten van composietrestauraties. In 1996 overgestapt naar Nijmegen als UHD prothetische tandheelkunde. Hij is betrokken bij het (klinisch) onderwijs en zijn aandachtsgebied van onderzoek is de adhesieve prothetiek. 


Programma

Het programma duurt van 9.00 tot 17.00 uur.


Locatie

Afdeling tandheelkunde, Radboudumc Nijmegen
Philips van Leydenlaan 25
6525 EX Nijmegen
 


Cursusaanbod PAOT alle cursussen

Bekijk hier het volledige cursusaanbod van PAOT (post-academisch onderwijs tandheelkunde). lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet