Onderwijs Scholingen Stop de bloeding

Over de cursus

In de basiscursus en instructeurscursus leer je hoe je levensbedreigend bloedverlies herkent en hoe je dit kunt stoppen door middel van drukken op de wond, het aanleggen van tourniquet en/of het opstoppen van de wond met hemostatische gazen.

lees meer

Over de cursus

Jaarlijks overlijden in Nederland 3500 mensen aan de gevolgen van verwonding. Bij 40% komt dit door verbloeding (NTVG 2017). Bij de recente terroristische incidenten in Europa overleden onnodig veel slachtoffers binnen vijf minuten door ernstig bloedverlies. Politie, brandweer of omstanders zijn sneller bij de slachtoffers dan de professionele medische hulpverlening. Snelle eerste hulp ter plaatse door omstanders en niet-medische hulpverleners kan de overlevingskansen van slachtoffers met ernstig bloedverlies aanzienlijk verhogen. Ook bij ongevallen in de privésfeer, bedrijven en bij geweldsdelicten treedt regelmatig onnodig veel bloedverlies op. Hoe meer omstanders en niet-medische hulpverleners weten hoe ze ernstig bloedverlies moeten behandelen, des te beter af zijn slachtoffers. 

Basiscursus

In de basiscursus leer je hoe je levensbedreigend bloedverlies herkent en hoe je dit kunt stoppen door middel van drukken op de wond, het aanleggen van tourniquet en/of het opstoppen van de wond met hemostatische gazen. Na het positief afsluiten van deze cursus, kun je volgens de richtlijn 'Stop de bloeding - red een leven' een ernstige bloeding stelpen. 

Instructeurscursus

De instructeurscursus betreft de basiscursus aangevuld met een deel didactiek en het geven van feedback. Voor deze cursus is enige medische kennis vereist. Idealiter ben je al (para)medisch instructeur, maar dit is niet noodzakelijk. Tijdens deze instructeurscursus leer je zelf de noodzakelijke vaardigheid of verbeteren onze deskundige opleiders jouw vaardigheid waar dat nodig is. Daarnaast krijg je didactische handvatten waarmee je anderen deze vaardigheid aanleert. Je bent instructeur na het positief afsluiten van deze cursus. Vanaf dit moment ben je bevoegd om zelfstandig de cursus volgens de keurmerk 'Stop de bloeding - red een leven' te geven. 

De cursus 'Stop de bloeding - red een leven' is opgezet door het VUmc. Dr. Leo Geeraedts, traumachirurg in VUmc, voormalig arts bij het Mobiel Medisch Team en expert op het gebied van bloedverlies en shock, werkt smaen met VUmc Academie en het Netwerk Acute Zorg Noordwest (Traumacentrum) om de kennis en vaardigheden over het stoppen van levensbedreigend bloedverlies te verspreiden. 

Lees meer op www.stopdebloedingredeenleven.nl
 

Instructeurs­cursus

Meer informatie en inschrijven lees meer

Basiscursus

meer informatie lees meer

Locatie

Ingang: Experience Center

bekijk route

Locatie

Bezoekadres

Skills- en Simulatielab
Geert Grooteplein 15
6525 EZ Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein 15
Ga naar binnen bij: Experience Center

In het kort

  • De basiscursus is geschikt voor alle belangstellenden vanaf 16 jaar. Bij de instructeurscursus is medische kennis vereist.


  • Dit leer je

    Bij de instructeurscursus wordt dit aangevuld met het leren van didactische vaardigheden voor het geven van de cursus.

Meer weten? Neem contact op

Solange van den Berg
Projectmedewerker

(06) 50 18 79 66
contact