Scholing Training Actieve Gespreksvoering. Een systeemtheoretische benadering


Over de training

Wie zich als geestelijk verzorger, predikant of pastor verder wil bekwamen in pastorale gespreksvoering kan terecht bij deze cursus.

lees meer

Over de training

Wie zich als geestelijk verzorger, predikant of pastor verder wil bekwamen in pastorale gespreksvoering kan terecht bij deze cursus. Uitgangspunt van de cursus is de hulpverlenende dimensie van het pastoraat / geestelijke verzorging.

De pastorant wordt gezien als een mens die leeft in verbondenheid met anderen. Iemand is altijd onderdeel van een systeem: gezin, familie, geloofsgemeenschap. Zijn of haar hulpvraag, probleem, conflict is alleen te begrijpen en te bewerken wanneer die begrepen kan worden in het geheel van dat systeem. Hierbij staat de systeemvisie van Edwin H. Friedman (1932-1996) centraal.

Inhoud

In de 9 cursusdagen wordt geoefend vanuit theorie en praktijk in het ambachtelijk luisteren en spreken / interveniëren. Cursisten gebruiken hiervoor hun eigen casuïstisch materiaal en ervaring. Daarnaast nodigt iedere cursist minstens eenmaal een pastorant uit voor een pastoraal gesprek achter een one-way screen. Dit gesprek wordt daarna in de groep zonder de pastorant nabesproken.

Het is een cursus die zich richt op ambacht en vaardigheid en niet op het persoonlijk en/of groepsproces.

Docenten

Drs. Jaap Roosjen heeft vanwege zijn gevorderde leeftijd de cursus overgedragen aan dr. Wim Smeets en dr. Anneke de Vries.

Dr. Wim Smeets 
 • geestelijk verzorger, supervisor en hoofd Dienst GVP;
 • voormalig docent ethiek, religieuze communicatie en counseling Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht;
 • docent supervisie en geestelijke verzorging Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht.

Dr. Anneke de Vries

 • predikant geestelijk verzorger, supervisor;
 • voormalig gastdocent pastoraat en supervisor nascholing aan de PThU;
 • eigen praktijk voor supervisie.

Meer weten?

Sylvia Ebbeng
(024) 361 33 20
Managementassistente

stel een vraag

Aanmelden

Aanmelden kan via Sylvia Ebbeng: sylvia.ebbeng@radboudumc.nl

download het formulier

In het kort

 • De cursus heeft een aantal leerdoelen. lees meer


  Dit leer je

  Na het volgen van deze cursus...
  • is het interventierepertoire van de cursist uitgebreid en verfijnd
  • heeft cursist een breder zicht op de theoretische basis van deze interventiemogelijkheden
  • kan cursist goed omgaan met deze mogelijkheden in het individuele gesprek en in het gesprek met meerdere personen

 • Zo word je toegelaten

  Er is een aantal toelatingseisen:
  • Doctoraal of Master Theologie, Geestelijke Verzorging, Humanistiek
  • Werkzaam zijn als pastor, predikant of geestelijk verzorger
  • Bij voorkeur enige vervolgopleiding gehad na de initiële opleiding, bijvoorbeeld een KPV-training
  Na aanmelding volgt een intakegesprek.


Locatie

Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat
Gerard van Swietenlaan 4
6525 GB  Nijmegen

Routebeschrijving

Volg route 20

KPV-Expertise­centrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat

In ons Expertisecentrum is al ons onderzoek en onderwijs ondergebracht en het aanbod aan nascholing voor geestelijk verzorgers.

lees meer
inloggen