Onderwijs Scholingen Verdiepingsmodule KNR Logopedie

Over de cursus

De Verdiepingsmodule Logopedie CP biedt verdieping specifiek voor logopedisten die werken met kinderen met CP. Het principe van motorisch leren en functioneel oefenen staat op de voorgrond. De module kan worden gevolgd na het succesvol doorlopen van module KNR.

lees meer

Over de cursus

Doel

Tijdens de module leren cursisten aan de hand van practical en evidence based kennis, hun handelen te onderbouwen, logopedische vaardigheden toe te passen en het praktisch behandelen van kinderen met een Cerebrale Parese in de leeftijdsgroep van 4 tot 18 jaar. Ook het jonge kind (6 maanden tot 4 jaar) zal aanbod zal komen. Na deze module is de cursist in staat onderzoek te verrichten en logopedistische vaardigheden toe te passen op het gebied van slikken, eten en drinken, dysartrie en adem/stemgeving.


Opzet

Het onderwijs vindt plaats in de vorm van contactonderwijs, individuele en groepsopdrachten en zelfstudie. Het contactonderwijs bestaat uit 6 dagen met afwisselend interactieve colleges, skills trainingen, casuïstiek en praktijksessies met kinderen. Hierbij wordt onder leiding van deskundige docenten de opgedane kennis direct naar de praktijk vertaald. Hierdoor wordt er binnen de logopedische professie diepgang bereikt.
Daarnaast wordt zelfstudie verwacht van de deelnemers, met behulp van de Elektronische Leeromgeving (ELO). Dit platform wordt gebruikt voor forumdiscussies, documenten down- en uploaden en het bekijken van videocasuïstiek. Van de cursisten wordt verwacht dat zij zowel voor aanvang als tijdens de module voorbereidingsopdrachten maken, literatuur bestuderen en een portfolio bijhouden.
Naast het contactonderwijs en de zelfstudie is het essentieel dat cursisten de mogelijkheid hebben om gedurende de cursusperiode te kunnen oefenen met de doelgroep. Zo kan men het geleerde direct implementeren in de eigen praktijk.

Andere modules in deze leerlijn

Meer informatie over de mogelijkheden binnen de leerlijn Kinderneurorevalidatie


Startdata Nog niet bekend

De module wordt gestart bij voldoende belangstelling. Uw belangstelling kunt u kenbaar maken via het contactformulier.

Meer weten? Neem contact op

Geertje van Duijnhoven
Projectmedewerker

(06) 27 20 95 69
contact