Zoveel tijd kost het

Theorie

Het theoriegedeelte bestaat uit 240 lesuren, verdeeld over 33,5 lesdagen.
Een lesdag bestaat uit 7-8 lesuren.
Uren zelfstudie: gemiddeld 2 per lesuur.

Praktijk

Praktijkuren: 1200 netto.
Duur van de opleiding bij een volledig dienstverband is minimaal: 12 maanden.
 
Reken ook in de praktijk op zelfstudie-uren voor onder andere voorbereiding van opdrachten en verslaglegging van je leerproces in de praktijk.
Onderwijs Scholingen Vervolgopleiding Cardiac Care Verpleegkundige VCCV

Over de opleiding

Ben je verpleegkundige en geïnteresseerd in cardiologie en techniek? Ambieer je verdieping in je vak? Dan is de vervolgopleiding Cardiac Care-verpleegkundige iets voor jou. De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkleerperiode. lees meer

Over de opleiding

Deze vervolgopleiding bereidt je voor op het werk als gediplomeerd Cardiac Care-verpleegkundige op een Cardicac Care-afdeling, Eerste Hart Hulp en/of op een Hart Catheterisatie Kamer.

Wat leer je?

Centraal staan het observeren, bewaken, ondersteunen en overnemen van vitale lichaamsfuncties. Ook is er aandacht voor communicatie, omgaan met agressie en studentontwikkelingsgerichte lessen zoals supervisie.

Modules

De opleiding start met twee generieke modules: Basis Acute Zorg (BAZ) en Module Generieke Acute Zorg (MGAZ), die je samen volgt met verpleegkundigen uit andere vervolgopleidingen acute zorg. Na de BAZ en MGAZ stroom je door naar het specifieke gedeelte voor de Cardiac Care-verpleegkundige.
 
In de derde module komen onder andere aan bod: de non-invasieve en basisbeademing, de interventiecardiologie, de hartchirurgie en de Advanced Life Support. Daarnaast is er veel aandacht voor de meer complexe cardiologie zoals de diagnose, haemodynamiek en behandeling van patiënten met pompfunctiestoornissen en ritme- en geleidingsstoornissen.
 
Tijdens module 4 vinden de verdiepingsdagen plaats, waarbij dieper op de complexe cardiologie wordt ingegaan.
 
De vijfde en laatste module staat in het teken van deskundigheidsbevordering, kwaliteit en de totale verpleegkundige zorg van de complexe cardiologische patiënt. Je werkt veel met casuïstiek, simulatieonderwijs en scenario’s.

Toetsing

De eerste twee modules sluit je af met een schriftelijke toets. Module 3 rond je af met een beoordelende toets in de vorm van een groepsopdracht, waarin je werkt aan een actueel thema uit je beroepspraktijk.

Theorie en praktijk

We hebben de opleiding samen met de praktijk ontwikkeld. Tijdens de opleiding stimuleren we je om voortdurend de verbinding te zoeken tussen theorie en de toepassing in de praktijk en vice versa.
Het praktijkgedeelte voer je uit bij je eigen zorginstelling. Om in aanmerking te komen voor het CZO-diploma, moet jouw zorginstelling ook CZO-geaccrediteerd zijn voor de opleiding.

Eindtermen

De eindtermen van de opleiding kun je vinden op de website van het College Zorg Opleidingen.

Diplomering

Als je de Vervolgopleiding Cardiac Care Verpleegkundige (VCCV) succesvol afrondt, ontvang je een diploma. Is jouw praktijkinstelling geaccrediteerd voor deze opleiding, dan kun je het landelijk erkende CZO-diploma ontvangen.

Aanmelden

Belangstelling? Neem contact op met ons en/of je leidinggevende over de mogelijkheden. neem contact op

Inhoudelijke vragen? Neem contact op

Erica van Amersfoort
Opleider

contactformulier

In het kort

 • Verpleegkundigen.


 • Accreditatie

  CZO

  De Radboudumc Health Academy is CZO-geaccrediteerd voor het theoriegedeelte van de opleiding. Om in aanmerking te komen voor het CZO-diploma, moet jouw zorginstelling ook CZO-geaccrediteerd zijn voor de opleiding. In dat geval ontvang je, na succesvolle afronding van de opleiding, het landelijk erkende CZO-diploma.
  Meer informatie: www.czo.nl

  V&VN

  Voor deze opleiding moet je zelf de accreditatiepunten invoeren bij het​ kwaliteitsregister V&V, in de vrije ruimte bij overige scholingen.

Waarom de Radboudumc Health Academy?

De zorgopleidingen van de Radboudumc Health Academy zijn gericht op de beroepspraktijk. De gastdocenten komen uit het werkveld, er is aandacht voor maatwerk, flexibiliteit en simulatie onderwijs. lees meer

Waarom de Radboudumc Health Academy?

Gastdocent voor de klas
Onze gastdocenten zijn professionals  uit de beroepspraktijk. Zij zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en geven les vanuit ervaring en expertise. In de les wordt de nadruk gelegd op samen leren: met en van elkaar.

Maatwerk en flexibiliteit
Wij bieden een opleidingstraject aan passend bij je ambities in jouw specifieke beroepspraktijk. Dit realiseren wij o.a. door modulair onderwijs. Je stelt je eigen traject samen van verschillende modules. Het leertraject kan aangepast worden aan individuele leervragen en eerder verworven competenties.

Simulatie onderwijs
Het oefenen van vaardigheden en opdoen van kennis vindt plaats in een realistische werkomgeving via simulatie training. Dit doe je onder begeleiding van deskundigen en samen met je medestudenten.

Klinisch redeneren, Evidence Based Practice (EBP), Crew  Resource Management (CRM) en intervisie zijn vaste leerlijnen binnen onze vervolgopleidingen .
 

Vrijstelling

Door de modulaire opbouw van vervolgopleidingen in de acute zorg is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen. Kom jij hiervoor in aanmerking? lees meer

Vrijstelling

De vervolgopleidingen in de acute zorg worden aangeboden als trajecten; deze trajecten zijn opgebouwd uit verschillende modules. De trajecten starten allemaal met twee generieke modules namelijk de module Bewaking Vitale functies (BVF) gevolgd door de Module Generieke Acute Zorg (MGAZ). Vervolgens wordt gestart met de specifieke modules. Door deze modulaire opbouw is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen via het volgende formulier: aanvraag vrijstelling voor een verpleegkundige vervolgopleiding.
 


Student­informatie

Ben je al ingeschreven als student bij een van onze verpleegkundige vervolgopleidingen? Hier vind je praktische informatie en een checklist vóór je eerste opleidingsdag. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet