Over de opleiding

Wat leer je?

Je volgt de volgende modules:

 • Module 1: de verpleegkundige basiszorg voor kinderen
 • Module 2: het kind met chirurgische aandoeningen
 • Module 3: het kind met inwendige aandoeningen
 • Module 4: het ernstig zieke, stervende kind
 • Module 5: bewaking van vitale functies bij kinderen

Toetsing

Elke module sluit je af met een schriftelijke toets.

Praktijk

Het praktijkgedeelte voer je deels uit bij je eigen zorginstelling. Verder loop je stages op
o.a. een kinderpoli binnen de jeugdhulpverlening en/of een onderwijsinstelling. Werk je in het Radboudumc? Dan loop je ook een tweedaagse stage op zowel NICU als de kinder‐IC.
Binnen de praktijkleerperiodes is aandacht voor de totale zorg aan het kind:

 • de verschillende gezondheidsproblemen waarmee ze te maken hebben
 • de verschillende ontwikkelingsfasen van het kind

Afronding en diplomering

Als je zowel de theorie als de praktijk van de vervolgopleiding succesvol afrondt, ontvang je het diploma Kinderverpleegkundige.
Om in aanmerking te komen voor het landelijk erkende czo-diploma, moet jouw zorginstelling ook czo-geaccrediteerd zijn voor de opleiding. Indien je werkzaam bent in de extramurale zorg en geen stage kunt lopen bij een andere praktijkleerplaats kun je ook alleen de theoretische modules volgen waarvoor je modulebewijzen ontvangt van de Radboudumc Health Academy. Het is tevens mogelijk om losse theoretische modules te volgen.

Eindtermen

De eindtermen van de opleiding kun je vinden op de website van het College Zorg Opleidingen.

Onderwijs Scholingen Vervolgopleiding Kinderverpleegkundige VKV

Over de opleiding

Ben je verpleegkundige en ga je werken in de kinderzorg? Dan is deze vervolgopleiding iets voor jou. De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkleerperiode, daarom is een aanstelling als verpleegkundige op een kinderafdeling of in de extramurale kindzorg noodzakelijk. lees meer

Aanmelden / Vragen

Belangstelling? Neem contact op met ons en/of je leidinggevende over de mogelijkheden. neem contact op

Inhoudelijke vragen? Neem contact op

Max Windau
Opleidingsadviseur

contactformulier

In het kort

 • Verpleegkundigen die intramuraal of extramuraal werkzaam zijn.


 • Zoveel tijd kost het

  Theorie

  Aantal lesdagen bij de Radboudumc Health Academy: 41. 
  Een lesdag bestaat uit 7-8 lesuren.
  Uren zelfstudie: gemiddeld 2 klokuren per lesuur.

  Praktijk

  Praktijkuren: 1200 netto
  Duur van de opleiding is bij een volledig dienstverband minimaal 13 maanden.
  Indien de student minder werkt, wordt de opleiding langer (zie OER).

  Reken ook in de praktijk op zelfstudie-uren voor onder andere voorbereiding van opdrachten en verslaglegging van je leerproces in de praktijk.

 • Zo word je toegelaten

  De praktijkinstelling kan aanvullende eisen stellen. Neem voor meer informatie contact op met de opleider.

 • Accreditatie

  CZO

  De Radboudumc Health Academy is CZO-geaccrediteerd voor het theoriegedeelte van de opleiding. Om in aanmerking te komen voor het CZO-diploma, moet jouw zorginstelling ook CZO-geaccrediteerd zijn voor de opleiding. In dat geval ontvang je, na succesvolle afronding van de opleiding, het landelijk erkende CZO-diploma.
  Meer informatie: www.czo.nl

  V&VN

  Voor deze opleiding moet je zelf de accreditatiepunten invoeren bij het ​kwaliteitsregister V&V, in de vrije ruimte bij overige scholingen.

Waarom de Radboudumc Health Academy?

De zorgopleidingen van de Radboudumc Health Academy zijn gericht op de beroepspraktijk. De gastdocenten komen uit het werkveld, er is aandacht voor maatwerk, flexibiliteit en simulatie onderwijs. lees meer

Waarom de Radboudumc Health Academy?

Gastdocent voor de klas
Onze gastdocenten zijn professionals  uit de beroepspraktijk. Zij zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en geven les vanuit ervaring en expertise. In de les wordt de nadruk gelegd op samen leren: met en van elkaar.

Maatwerk en flexibiliteit
Wij bieden een opleidingstraject aan passend bij je ambities in jouw specifieke beroepspraktijk. Dit realiseren wij o.a. door modulair onderwijs. Je stelt je eigen traject samen van verschillende modules. Het leertraject kan aangepast worden aan individuele leervragen en eerder verworven competenties.

Simulatie onderwijs
Het oefenen van vaardigheden en opdoen van kennis vindt plaats in een realistische werkomgeving via simulatie training. Dit doe je onder begeleiding van deskundigen en samen met je medestudenten.

Klinisch redeneren, Evidence Based Practice (EBP), Crew  Resource Management (CRM) en intervisie zijn vaste leerlijnen binnen onze vervolgopleidingen .
 

Student­informatie

Ben je al ingeschreven als student bij een van onze verpleegkundige vervolgopleidingen? Hier vind je praktische informatie en een checklist vóór je eerste opleidingsdag. lees meer

Ervaringen


Drie vragen aan een kinder­verpleegkundige in opleiding

Mèlanie werkt op de kinderafdeling in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en vertelt over haar ervaringen tijdens de opleiding tot kinderverpleegkundige. lees meer

Drie vragen aan een kinder­verpleegkundige in opleiding

1. Wat heeft je geïnspireerd om de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige bij de Radboud Health Academy te volgen?

Al zo lang als ik me kan herinneren wil ik kinderverpleegkundige worden en toen ik tijdens de HBO-V de minor ‘kind kraam jeugd’ volgde en stage liep op een kinderafdeling werd dat alleen maar meer bevestigd. Het mooiste aan dit beroep vind ik de doelgroep. Ik vind kinderen, en hoe een kind naar de wereld kijkt, zo inspirerend. Zij leven echt in het hier en nu. Daar kan ik zo veel van leren, waardoor de doelgroep me ook nooit zal gaan vervelen. En ook de psychosociale zorg en de betrokkenheid en samenwerking met ouders/verzorgers vind ik uitdagend. Het is je rol als kinderverpleegkundige om de zorg af te stemmen op het kind en de ouders/verzorgers.

Dolgelukkig was ik daarom toen ik aangenomen werd op de kinderafdeling in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de opleiding mocht gaan volgen bij de Radboud Health Academy, waar het Jeroen Bosch Ziekenhuis een samenwerkingsverband mee heeft. 

2. Kun je wat vertellen over je werkplek en hoe je studie aansluit bij je praktijkleerplaats?

Voordat ik met de opleiding startte heb ik een jaar voorgewerkt op de kinderafdeling in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Daardoor had ik bij start van de opleiding al een duidelijk beeld van de doelgroep en het werk op een kinderafdeling. Ik wist daarom ook zeker dat dit werk bij mij past en had al het een en ander meegemaakt. Dit zorgde voor veel herkenning tijdens de lessen op school. De opleiding zelf gaf de diepgang die ik had verwacht. De lessen worden gegeven door docenten die in de directe praktijk werken. Dat maakt dat de lessen goed aansluiten bij de praktijk en de docenten ook veel praktische voorbeelden kunnen geven.

De meeste docenten zijn werkzaam in het Radboudumc. In een academisch ziekenhuis is de zorg heel anders dan in een perifere instelling. Toch vond ik dat de docenten daar zo veel mogelijk rekening mee hielden en werden de lessen ook afgestemd op de andere organisaties zoals perifeer ziekenhuis en kinderthuiszorg.

3. Wat vind je lastig aan de opleiding tot kinderverpleegkundige en wat stimuleert jou?

Ik ben tijdens de opleiding 36 uur blijven werken. Dat vroeg dus om een goede planning. Maar ik vond het werken en leren goed te combineren. De studiebelasting is goed verdeeld. Doordat zoveel aansluit bij de praktijk waarin je werkt, herken je ook direct wat je op school hebt geleerd en kun je er in de praktijk meteen mee aan de slag. Dat maakte het leren voor mij veel makkelijker.


Drie vragen aan een kinder­verpleegkundige in opleiding

Lieveke werkt in het Radboudumc en volgt de opleiding tot kinderverpleegkundige. Zij beantwoordt 3 vragen over haar ervaringen tijdens de opleiding. lees meer

Drie vragen aan een kinder­verpleegkundige in opleiding

1 Wat heeft je geïnspireerd om de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige bij de Radboud Health Academy te volgen?

Nadat ik op de middelbare school een aantal dagen heb mogen meelopen in een perifeer ziekenhuis, wist ik dat de Kinderafdeling mijn doel zou zijn! In 2014 heb ik de HBO-V afgerond en heb daarna 2 jaar op een afdeling voor volwassenen gewerkt. Erg leuk, maar de belangstelling voor kinderen was vele malen groter. Kinderen zijn onvoorspelbaar en bovenal altijd eerlijk. Dat maakt dat ik graag met kinderen werk en dat iedere dag anders is. De leeftijdsrange is van 0 tot 18 waardoor je ieder kind anders benadert en aansluit bij zijn/haar ontwikkelingsniveau.

2 Kun je wat vertellen over je werkplek en hoe je studie aansluit bij je praktijkleerplaats?

In het Radboudumc wordt hoogcomplexe zorg geleverd aan kinderen met allerlei uiteenlopende ziektebeelden. Per onderdeel van je opleiding (incl. voorwerkperiode) werk je in een ander team, zodat je met alle specialismen in aanraking komt. Tijdens mijn opleiding waren dat: chirurgie, oncologie/neurologie en interne geneeskunde. De opleiding behandelt zowel de basiszorg, maar juist ook de zeldzame ziektebeelden die in het Radboudumc veelvoorkomend zijn.

3 Wat vind je lastig aan de opleiding tot kinderverpleegkundige en wat je stimuleert jou?

Bij aanvang was het even lastig om opnieuw  een studentrol aan te nemen, omdat ik gewend was aan zelfstandigheid. Tijdens mijn opleiding is er veel ruimte geweest voor supervisie en in principe mocht ik voor elk complex kind zorgen. De opleiding vergt enigszins zelfdiscipline omdat een aantal verantwoordelijkheden bij de student liggen, zoals zelfsturing, planning van stagedagen etc. Ik vond vooral de koppeling tussen theorie en praktijk erg stimulerend. Doordat praktijk en theorie zoveel raakvlakken had voor mij, maakte dat ik de patiënten met hun ziektebeelden steeds beter begreep en daarmee mijn zorgverlening kon verbeteren. Want dat is wat ik uiteindelijk graag wil: zo goed mogelijke zorg leveren aan kind en ouders.


Drie vragen aan een kinder­­verpleegkundige in opleiding

Carin werkt bij Kinderthuiszorg. Zij vertelt hoe zij de opleiding tot kinderverpleegkundige heeft ervaren in combinatie met haar baan en gezin. lees meer

Drie vragen aan een kinder­­verpleegkundige in opleiding

1. Wat heeft je geïnspireerd om de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige bij de Radboud Health Academy te volgen?

Ik heb altijd de wens gehad om Kinderverpleegkundige te worden, maar ik dacht dat ik daarvoor nooit de kans zou krijgen omdat ik geen stage- of werkervaring had met kinderen. Ik wist helemaal niet dat er in Nederland veel vraag is naar Kinderverpleegkundigen. Toen ik de vacature bij Kinderthuiszorg tegenkwam, bleek dat het wel mogelijk was de opleiding te volgen en me dus te specialiseren.

Bij Kinderthuiszorg was het mogelijk om naast het werk de vervolgopleiding Kinderverpleegkunde te volgen. Ik heb daar niet lang over getwijfeld. Ik zag het als een kans die ik niet wilde laten schieten.

2. Kun je wat vertellen over je werkplek en hoe je studie aansluit bij je praktijkleerplaats?

Ik werk bij Kinderthuiszorg. Kinderthuiszorg biedt medisch specialistische verpleging bij kinderen thuis. Door de inzet van Kinderthuiszorg hoeven kinderen niet altijd opgenomen te worden in het ziekenhuis, maar kunnen zij thuis de noodzakelijke zorg krijgen door gespecialiseerde kinderverpleegkundigen. We werken nauw samen met ziekenhuizen, maar ook met andere betrokken disciplines.

De opleiding sluit perfect aan bij de werkzaamheden. Toen ik bij Kinderthuiszorg ging werken miste ik vaak kennis en ervaring in de zorg voor het zieke kind. Ik wilde me graag verdiepen zodat ik meer kennis en ervaring op zou doen. Daarom heb ik mijn leerdoelen daarop opgesteld en heb me tijdens de opleiding ontwikkeld in de zorg voor het zieke kind. Tijdens de opleiding leer je zowel in theorie als in praktijk. Op het einde van de opleiding kan ik met trots zeggen dat ik veel geleerd heb en dat ik het verschil ervaar tussen algemeen verpleegkundige en gespecialiseerd Kinderverpleegkundige. Omdat de opleiding zo direct aansluit bij onze werkzaamheden heeft de opleiding voor mij heel veel meerwaarde. Bovendien vind ik het goed dat kinderen verpleegd worden door gespecialiseerde Kinderverpleegkundigen.

3. Wat vond je lastig aan de opleiding en wat stimuleerde jou?

Het lastigste was voor mij het combineren van mijn baan, de opleiding en mijn gezin. Ik heb 2 kleine kinderen en mijn man is tijdens de opleiding onverwacht ernstig ziek geweest. Ondanks de drukte en de spanning thuis heb ik geen moment getwijfeld of zou stoppen met de opleiding. Ik vond de opleiding zo leuk en leerzaam dat ik het niet op wilde geven. Zowel Kinderthuiszorg als de Radboud Health Academy steunden me bij het kijken naar hoe ik de opleiding voort kon zetten. Deze hulp en het begrip heb ik zeer gewaardeerd en daarvoor ben ik hen nog steeds heel erg dankbaar.

 • Medewerkers
 • Intranet