Onderwijs Scholingen Vervolgopleiding Verpleegkunde Longziekten VVL

Over de opleiding

Ben je verpleegkundige en verleen je complexe zorg aan zorgvragers met longaandoeningen? Dan is deze vervolgopleiding iets voor jou. De opleiding kan met of zonder praktijkleerperiode gevolgd worden. Let op: de opleiding start niet in september 2022. lees meer

Over de opleiding

De zorg aan zorgvragers met longaandoeningen verandert en wordt intensiever, mede door het denken in ketenzorg en doordat de grenzen tussen intra- en extramuraal vervagen. Dit vraagt  specifieke verpleegkundige kennis, vaardigheden en een professionele houding. Tijdens deze vervolgopleiding bieden we je verdieping aan op je kennis rond de zorg aan deze zorgvragers en kun je deze meteen toepassen op je praktijkleerplaats.

Wat leer je?

Generieke module intensief
De opleiding start met een algemene module (GMI; Generieke Module Intensief), die je volgt met verpleegkundigen uit verschillende vervolgopleidingen. In deze module bieden wij je verdieping aan in jouw kennis over de verschillende orgaansystemen. Je gebruikt klinisch redeneren om systematisch je klinische blik verder te ontwikkelen en je observatie en interpretatie van de vitale functies te onderbouwen.
Na de GMI stroom je door naar  de specifieke module longziekten.
 
Module 2: longziekten
In deze module gaan we dieper in op de verschillende longziekten, behandelingen en de specifieke verpleegkundige zorg aan zorgvragers  met  longaandoeningen. In deze module werken we casu├»stiek uit met de stappen van klinisch redeneren, zodat je de aangeboden theorie kunt gaan toespitsen op jouw specifieke context.
 
Behalve aan de vakspecifieke kennis en vaardigheden besteden we ook aandacht aan vakoverstijgende vaardigheden als communicatietechnieken, Crew Resource Management (CRM), evidence based practice en deskundigheidsbevordering.

Toetsing en afsluiting

Beide modules sluit je af met een schriftelijke toets. Als je de Vervolgopleiding Verpleegkunde Longziekten (VVL) voor zowel de theorie als de praktijk succesvol afrondt, ontvang je een diploma. Wanneer je alleen het theoretisch gedeelte volgt, ontvang je een modulebewijs.

Theorie en praktijk

We hebben de opleiding samen met de praktijk ontwikkeld. Tijdens de opleiding stimuleren we je om voortdurend de verbinding te zoeken tussen de theorie en de toepassing in de praktijk en vice versa. Het praktijkgedeelte voer je uit bij je eigen zorginstelling.

Aanmelden / Vragen

Belangstelling? Neem contact op met ons en/of je leidinggevende over de mogelijkheden. neem contact op

Inhoudelijke vragen? Neem contact op

Cindy Coppens
Opleider

contactformulier

In het kort

 • Verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen.


 • Zoveel tijd kost het

  Theorie

  Aantal lesdagen bij de Radboudumc Health Academy: 112 lesuren, verdeeld over 15 lesdagen. 
  Uren zelfstudie: gemiddeld 2 per lesuur.

  Praktijk

  Praktijkuren: 1200 netto.
  Duur van de opleiding bij een volledig dienstverband is 12 maanden.

  Reken ook in de praktijk op zelfstudie-uren voor onder andere voorbereiding van opdrachten en verslaglegging van je leerproces in de praktijk.

 • Accreditatie

  V&VN

  Voor deze opleiding kun je bij ons de accreditatiepunten aanvragen voor het kwaliteitsregister V&V.

Waarom de Radboudumc Health Academy?

De zorgopleidingen van de Radboudumc Health Academy zijn gericht op de beroepspraktijk. De gastdocenten komen uit het werkveld, er is aandacht voor maatwerk, flexibiliteit en simulatie onderwijs. lees meer

Waarom de Radboudumc Health Academy?

Gastdocent voor de klas
Onze gastdocenten zijn professionals  uit de beroepspraktijk. Zij zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en geven les vanuit ervaring en expertise. In de les wordt de nadruk gelegd op samen leren: met en van elkaar.

Maatwerk en flexibiliteit
Wij bieden een opleidingstraject aan passend bij je ambities in jouw specifieke beroepspraktijk. Dit realiseren wij o.a. door modulair onderwijs. Je stelt je eigen traject samen van verschillende modules. Het leertraject kan aangepast worden aan individuele leervragen en eerder verworven competenties.

Simulatie onderwijs
Het oefenen van vaardigheden en opdoen van kennis vindt plaats in een realistische werkomgeving via simulatie training. Dit doe je onder begeleiding van deskundigen en samen met je medestudenten.

Klinisch redeneren, Evidence Based Practice (EBP), Crew  Resource Management (CRM) en intervisie zijn vaste leerlijnen binnen onze vervolgopleidingen .
 

Vrijstelling

Door de modulaire opbouw van deze vervolgopleiding is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen. Kom jij hiervoor in aanmerking? lees meer

Vrijstelling

De vervolgopleiding is opgebouwd uit verschillende modules. De vervolgopleiding start met de Generieke Module Intensief (GMI). Vervolgens wordt gestart met de specifieke modules.

Heb je eerder de GMI gevolgd en wil je een vervolgopleiding gaan doen? Mogelijk kom je in aanmerking voor vrijstelling. Door deze modulaire opbouw is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen via het volgende formulier: aanvraag vrijstelling voor een verpleegkundige vervolgopleiding.
 • Medewerkers
 • Intranet