Onderwijs Alle scholingen Vervolgopleiding Verpleegkunde Nefrologie (VVN)

Over de opleiding

Ben je verpleegkundige op een klinische afdeling waar nefrologische patiënten worden verpleegd, die mogelijk ook al dialyse ondergaan? Wil je je kennis en vaardigheden over deze nefrologische zorgvragers verdiepen? Dan is deze vervolgopleiding iets voor jou. lees meer

Over de opleiding

De complexiteit van zorg voor deze groep zorgvragers, vereist een gezamenlijke aanpak van de verschillende medische, verpleegkundige en paramedische disciplines. De vervolgopleiding bestaat uit twee theoretische modules en een praktijkgedeelte.

Wat leer je?

Module 1: Generieke module intensief (GMI)
De vervolgopleiding start met een algemene module, die je volgt met verpleegkundigen uit verschillende vervolgopleidingen. In deze module bieden wij je verdieping aan in jouw kennis over de verschillende orgaansystemen. Je gebruikt klinisch redeneren om systematisch je klinische blik verder te ontwikkelen en je observatie en interpretatie van de vitale functies te onderbouwen.
Na de GMI stroom je door naar  de specifieke module die je volgt samen met de deelnemers aan de vervolgopleiding dialyse.

Module 2: zorg aan chronische nierpatiënten
In deze module komen o.a. aan bod:

 • De gevolgen van een nierziekte op lichamelijk en sociaal emotioneel gebied.
 • De keuze van een nierfunctievervangende therapie waarvoor een patiënt komt te staan.
 • De nefrologische patiënt met diabetes of cardiologische problemen.
In module 2 ligt het accent op de nierfunctievervangende therapieën peritoneaal dialyse en nier-transplantatie.  
Naast de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden is er ook aandacht voor vakoverstijgende competenties zoals o.a. klinisch redeneren, evidence based practice, communicatie, samenwerken, reflecteren en het vorm geven van jouw eigen professionalisering.

Toetsing en afsluiting

Module 1 sluit je af met een schriftelijke toets. Module 2 met een combinatie van een schriftelijke toets en een zorgplan. Als je de vervolgopleiding voor zowel de theorie als de praktijk succesvol afrondt, ontvang je een diploma. Wanneer je alleen het theoretisch gedeelte volgt, ontvang je een modulebewijs.

Theorie en praktijk

We hebben de opleiding samen met de praktijk ontwikkeld. Tijdens de opleiding stimuleren we je om voortdurend de verbinding te zoeken tussen theorie en de toepassing in de praktijk en vice-versa. Het praktijkgedeelte voer je uit bij je eigen zorginstelling.
 

Aanmelden / Vragen

Belangstelling? Neem contact op met ons en/of je leidinggevende over de mogelijkheden. neem contact op

Inhoudelijke vragen? Neem contact op

Malon Meeuwsen
Opleider

contactformulier

In het kort

 • Verpleegkundigen.


 • Zoveel tijd kost het

  Theorie

  • Het aantal lesdagen bij de Radboudumc Health Academy is in totaal 15 dagen (8 lesdagen GMI en 7 lesdagen voor de specifieke nefrologie-module). 
  • Een lesdag bestaat uit 7-8 lesuren.
  • De uren zelfstudie bedragen gemiddeld 2 per lesuur.

  Praktijk

  • De opleiding telt 500 praktijkleeruren voor de GMI en 700 voor de nefrologie (totaal 1200 praktijkleeruren)
  • De praktijkinstelling kan aanvullende eisen stellen
  • Reken ook in de praktijk op zelfstudie-uren voor onder andere voorbereiding van opdrachten en verslaglegging van je leerproces in de praktijk. De instelling kan een aanvullend praktijkdeel eisen.

 • Zo word je toegelaten

  De praktijkinstelling kan aanvullende eisen stellen. Neem voor meer informatie contact op met de opleider.

 • Accreditatie

  V&VN

  Voor deze opleiding kun je bij ons de accreditatiepunten aanvragen voor het kwaliteitsregister V&VN.

Waarom de Radboudumc Health Academy?

De zorgopleidingen van de Radboudumc Health Academy zijn gericht op de beroepspraktijk. De gastdocenten komen uit het werkveld, er is aandacht voor maatwerk, flexibiliteit en simulatie onderwijs. lees meer

Waarom de Radboudumc Health Academy?

Gastdocent voor de klas
Onze gastdocenten zijn professionals  uit de beroepspraktijk. Zij zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en geven les vanuit ervaring en expertise. In de les wordt de nadruk gelegd op samen leren: met en van elkaar.

Maatwerk en flexibiliteit
Wij bieden een opleidingstraject aan passend bij je ambities in jouw specifieke beroepspraktijk. Dit realiseren wij o.a. door modulair onderwijs. Je stelt je eigen traject samen van verschillende modules. Het leertraject kan aangepast worden aan individuele leervragen en eerder verworven competenties.

Simulatie onderwijs
Het oefenen van vaardigheden en opdoen van kennis vindt plaats in een realistische werkomgeving via simulatie training. Dit doe je onder begeleiding van deskundigen en samen met je medestudenten.

Klinisch redeneren, Evidence Based Practice (EBP), Crew  Resource Management (CRM) en intervisie zijn vaste leerlijnen binnen onze vervolgopleidingen .
 

Vrijstelling

Door de modulaire opbouw van deze vervolgopleiding is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen. Kom jij hiervoor in aanmerking? lees meer

Vrijstelling

De vervolgopleiding is opgebouwd uit verschillende modules. De vervolgopleiding start met de Generieke Module Intensief (GMI). Vervolgens wordt gestart met de specifieke modules.

Heb je eerder de GMI gevolgd en wil je een vervolgopleiding gaan doen? Mogelijk kom je in aanmerking voor vrijstelling. Door deze modulaire opbouw is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen via het volgende formulier: aanvraag vrijstelling voor een verpleegkundige vervolgopleiding.

Student­informatie

Ben je al ingeschreven als student bij een van onze verpleegkundige vervolgopleidingen? Hier vind je praktische informatie en een checklist vóór je eerste opleidingsdag. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet