Onderwijs Scholingen Vervolgopleiding Verpleegkunde Snijdende Specialismen VSS

Over de opleiding

Ben je verpleegkundige en werk je of wil je gaan werken binnen een van de snijdende specialismen? Dan is deze vervolgopleiding iets voor jou. Om de opleiding te kunnen volgen, is een aanstelling als verpleegkundige binnen het snijdend specialisme noodzakelijk.

lees meer

Over de opleiding

De zorg op deze afdelingen wordt steeds korter, intensiever en complexer. Dit vraagt  specifieke verpleegkundige kennis, vaardigheden en een professionele houding. Tijdens deze vervolgopleiding bieden we je verdieping aan op je kennis rond de zorg aan deze zorgvragers en kun je deze meteen toepassen op je praktijkleerplaats.

Wat leer je?

Module 1: Generieke module intensief
De opleiding start met een algemene module (GMI; Generieke Module Intensief), die je volgt met verpleegkundigen uit verschillende vervolgopleidingen. In deze module bieden wij je verdieping aan in jouw kennis over de verschillende orgaansystemen. Je gebruikt klinisch redeneren om systematisch je klinische blik verder te ontwikkelen en je observatie en interpretatie van de vitale functies te onderbouwen.
Na de GMI stroom je door naar de specifieke module Snijdende specialismen.
 
Module 2: Snijdende specialismen
In deze module verdiep je je in de verschillende behandelwijzen, de gevolgen en vormen van anesthesie, pijnbestrijding, post-IC-problematiek en de specifieke observaties en interventies binnen de verschillende snijdende specialismen. In deze module werken we casuïstiek uit met de stappen van klinisch redeneren, zodat je de aangeboden theorie kunt gaan toespitsen op jouw specifieke context.
 
Behalve aan de vakspecifieke kennis en vaardigheden besteden we ook aandacht aan vakoverstijgende vaardigheden als regie op je eigen ontwikkeling, communicatietechnieken, Crew Resource Management (CRM), evidence based practice en deskundigheidsbevordering.

Toetsing en afsluiting

Beide modules sluit je af met een cognitieve toets. Daarnaast is er een praktijkcomponent met bijbehorende praktijktoetsen.
Als je de Vervolgopleiding Verpleegkunde Snijdende Specialismen (VSS) voor zowel de theorie als de praktijk succesvol afrondt, ontvang je een diploma. Wanneer je alleen het theoretisch gedeelte volgt, ontvang je een modulebewijs.

Theorie en praktijk

We hebben de vervolgopleiding ontwikkeld op basis van een analyse van de verpleegkundige beroepspraktijk binnen de snijdende specialismen. Het praktijkgedeelte voer je uit bij je eigen zorginstelling.

Aanmelden

Belangstelling? Neem contact op met ons en/of je leidinggevende over de mogelijkheden. neem contact op

Inhoudelijke vragen? Neem contact op

Patricia van Griensven
Opleiders

contact

In het kort

 • Verpleegkundigen.


 • Zoveel tijd kost het

  Theorie

  Aantal lesdagen bij de Radboudumc Health Academy: 15. 
  Een lesdag bestaat uit 7-8 lesuren.
  Uren zelfstudie: gemiddeld 2 per lesuur.

  Praktijk

  Praktijkuren: 1200 netto.
  Duur van de opleiding bij een volledig dienstverband is 12 maanden.
  De praktijkinstelling kan aanvullende eisen stellen.

  Reken ook in de praktijk op zelfstudie-uren voor onder andere voorbereiding van opdrachten en verslaglegging van je leerproces in de praktijk.

 • Accreditatie

  V&VN

  Voor deze opleiding kun je bij ons de accreditatiepunten aanvragen voor het kwaliteitsregister V&V.

Waarom de Radboudumc Health Academy?

De zorgopleidingen van de Radboudumc Health Academy zijn gericht op de beroepspraktijk. De gastdocenten komen uit het werkveld, er is aandacht voor maatwerk, flexibiliteit en simulatie onderwijs.

lees meer

Waarom de Radboudumc Health Academy?

Gastdocent voor de klas
Onze gastdocenten zijn professionals  uit de beroepspraktijk. Zij zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en geven les vanuit ervaring en expertise. In de les wordt de nadruk gelegd op samen leren: met en van elkaar.

Maatwerk en flexibiliteit
Wij bieden een opleidingstraject aan passend bij je ambities in jouw specifieke beroepspraktijk. Dit realiseren wij o.a. door modulair onderwijs. Je stelt je eigen traject samen van verschillende modules. Het leertraject kan aangepast worden aan individuele leervragen en eerder verworven competenties.

Simulatie onderwijs
Het oefenen van vaardigheden en opdoen van kennis vindt plaats in een realistische werkomgeving via simulatie training. Dit doe je onder begeleiding van deskundigen en samen met je medestudenten.

Klinisch redeneren, Evidence Based Practice (EBP), Crew  Resource Management (CRM) en intervisie zijn vaste leerlijnen binnen onze vervolgopleidingen .
 

Vrijstelling

Door de modulaire opbouw van deze vervolgopleiding is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen. Kom jij hiervoor in aanmerking?

lees meer

Vrijstelling

De vervolgopleiding is opgebouwd uit verschillende modules. De vervolgopleiding start met de Generieke Module Intensief (GMI). Vervolgens wordt gestart met de specifieke modules.

Heb je eerder de GMI gevolgd en wil je een vervolgopleiding gaan doen? Mogelijk kom je in aanmerking voor vrijstelling. Door deze modulaire opbouw is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen via het volgende formulier: aanvraag vrijstelling voor een verpleegkundige vervolgopleiding.

Student­informatie

Ben je al ingeschreven als student bij een van onze verpleegkundige vervolgopleidingen? Hier vind je praktische informatie en een checklist vóór je eerste opleidingsdag. lees meer