Onderzoeksprojecten Connected Care Project

Doelstellingen

Het Connected Care Project heeft een drietal doelstellingen geformuleerd waarbij verbinding tussen eerste- en tweedelijnszorg centraal staat.

lees meer

Doelstellingen

Het Connected Care Project heeft een drietal doelstellingen geformuleerd:
  1. Het verbinden van eerste- en tweedelijns zorgverleners betrokken bij de oncologische zorg voor ouderen.
  2. Het ontwerpen van sociale interventies die integrale oncologische zorg voor ouderen verbetert, gericht op bewustwording van en samenwerking op voor de patiënt belangrijke momenten in zijn of haar zorgpad.
  3. Het stimuleren van creatieve en innovatieve professionaliteit van betrokken zorgverleners voor mensgerichte zorg.

Subsidie

  • Toegekende subsidie: €150.000,-


Start- en einddatum

  • Startdatum: 1 januari 2017
  • Beoogde einddatum: 1 januari 2020

Team


Afdeling Intensive Care

Afdeling Intensive Care (IC) is een van de medisch specialismen in het Radboudumc. Er worden ernstig zieke patiënten opgenomen bij wie een of meer belangrijke lichaamsfuncties zijn uitgevallen of worden bedreigd.

lees meer

Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

lees meer