Over het Radboudumc Duurzaamheid Nieuws Green Lab Initiave Herhuisversting
11 augustus 2021

Het Radboudumc gaat voor duurzame, innovatieve en betaalbare zorg. Duurzaamheid loopt als een rode draad dwars door alle activiteiten en lagen van de organisatie. We hanteren een integrale benadering en creëren impact vanuit ons onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg en ondersteunende bedrijfsvoering. De herhuisvesting van onderzoekslaboratoria draagt bij aan het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen, onder andere door de uitgangspunten: het centraliseren van hoogwaardige faciliteiten, het concentreren van thematische ordening van laboratoria en het toepassen van de principes van de Radboud Werkomgeving.

Inmiddels bevindt de herhuisvesting zich nu in het stadium van ‘realisatie’. Deze fase biedt mooie kansen op het gebied van duurzaamheid. Zo zijn er naar aanleiding van het ‘Rapport herhuisvesting laboratoria, van planvorming naar realisatie’ kansen op het gebied van duurzaamheid. De werkgroep heeft hierbij de volgende doelstellingen gezet: 

  • Het breder toepassen van het principe ‘van bezit naar gebruik’, zoals het delen van ruimte en apparatuur ook extern.
  • Het toepassen van de principes van duurzaam, circulair inkopen bij inkooptrajecten waarbij de leverancier eigenaar blijft van het apparaat
  • Duurzaam slopen (hergebruik / recycling materialen)
  • Duurzaam verhuizen (verpakkingsmaterialen, transport)
  • Duurzaam meubilair bij inrichting laboratoria
  • Renovatie gebouwen conform ambitieniveau BREEAM very good
  • De transitie van disposable naar re-usable hulpmiddelen
  • Duurzaamheidsparagraaf opnemen bij inkooptrajecten in het kader van herhuisvesting

De werkgroep ‘Green Lab Initiave Herhuisversting’ verkent daarbij in samenwerking met de werkgroepen ‘Herhuisvesting’ nu de mogelijkheden voor verduurzaming, waarbij de focus ligt op klimaatneutraal en circulair. Welke doelstellingen uiteindelijk ook tot uitvoering gebracht kunnen worden, volgt nog in een later stadium.

Een mooie stap in de richting naar een meer klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering binnen het Radboudumc.

Meer nieuws