Over het Radboudumc Goede doelen ANBI-gegevens Steunstichting Vrienden van het Museum voor Anatomie en Pathologie

Stichting Vrienden van het Museum voor Anatomie en Pathologie
Fiscaal nummer/RSIN: 806720943
Contactgegevens:
Radboudumc
Postbus 9101, Nijmegen
t.a.v. ir. L. Berrevoets
Huispost 237
06-55872080 (86896)

Bezoekadres:

Museum voor Anatomie en Pathologie
Geert Grooteplein Noord 21, 6525 EZ Nijmegen
Telefoon: 024 361 3301

Bestuurssamenstelling:

Prof. dr. D. Ruiter, voorzitter
ir. L. Berrevoets, secretaris
S. Bergervoet, penningmeester

Doelstelling:

De stichting stelt zich ten doel het aantrekken, verzamelen en beheren van gelden en het aanwenden van die gelden ten behoeve van onderzoek, patiƫntenzorg en onderwijs in de breedste zin des woords, in het bijzonder op het gebied van het anatomisch en pathologisch museum en om hiermee het algemeen belang te dienen.

Beleidsplan:

De stichting wil zijn middelen verwerven door het verkrijgen van subsidies en bijdragen van donateurs. De stichting bezit de ANBI-status. De stichting ondersteunt kleine projecten op het gebied van de uitbreiding en verrijking van de collectie van het Museum voor Anatomie en Pathologie. De middelen van de stichting worden beheerd door middel van een bankrekening. Langs deze weg zijn de middelen direct opneembaar.

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur en overige leden van de adviescommissie ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Verslag activiteiten

Financiering aanschaf schilderijen Erik van de Beek.
Financiering opleidingstraject nieuwe conservator / dakpanconstructie oud conservator.
Financiering jubileumboek “Ontleed in Verwondering.”
Gehonoreerde subsidieaanvraag bij Stichting Reinier Post (Radboud Universiteit) verkregen.
Gehonoreerde subsidieaanvraag bij StitPro (stichting IT projecten) verkregen.
Overzicht activiteiten 2018

Financiƫle verantwoording:

Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening en jaarverslag 2017
Jaarrekening 2018
Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022

 

  • Medewerkers
  • Intranet