Over het Radboudumc Goede doelen ANBI Stichting Psychiatrie

Fiscaal nummer  

NL8000.35.926

Contactgegevens

Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

Dr. M. Pop-Purceleanu, bestuurslid
Prof.dr. I. Tendolkar, bestuurslid
Prof. dr. A.H. Schene, voorzitter
Drs. N. Plass-Verhagen, secretaris/penningmeester

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het werven van en genereren van gelden ten behoeve van psychiatrisch onderzoek; alsmede het ondersteunen van aan de Stichting Radboud universitair medisch centrum, meer in het bijzonder het Radboudumc, gerelateerd onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg in de breedste zin van het woord.

Beleidsplan

Concept mission statement

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Er hebben tot dit moment geen activiteiten plaatsgehad binnen de stichting Psychiatrie.

Financiële verantwoording

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari t/m 31 december. Financiële verantwoording wordt afgelegd door presenteren van de jaarrekening.

Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020