De geschiedenis van Health Evidence

In 1977 vormt de benoeming van Ferd Sturmans tot lector in de Epidemiologie het startpunt van de vakgroep Epidemiologie binnen de Sociale Geneeskunde. lees meer

De geschiedenis van Health Evidence

In 1977 vormt de benoeming van Ferd Sturmans tot lector in de Epidemiologie het startpunt van de vakgroep Epidemiologie binnen de Sociale Geneeskunde. Twee jaar later start het evaluatieonderzoek naar het bevolkingsonderzoek borstkanker onder leiding van André Verbeek. Sturmans vertrekt in 1982 naar Maastricht, waar hij hoogleraar Epidemiologie wordt. Een grootschalig onderzoek naar de epidemiologie van middenoorontsteking bij kinderen start in 1983 onder leiding van Gerhard Zielhuis.

In 1984 starten Sturmans en Zielhuis de nieuwe studierichting Gezondheidswetenschappen, die later de naam Biomedische Wetenschappen krijgt. In 1991 wordt Pieter de Vries Robbé benoemd tot hoogleraar Medische Informatiekunde en André Verbeek in 1992 tot hoogleraar Klinische Epidemiologie.

Bart Kiemeney wordt in 2003 benoemd tot hoogleraar Kankerepidemiologie. In 2006 volgt de benoeming van Gert Jan van der Wilt tot hoogleraar Health Technology Assessment. In 2012 verandert de naam van de afdeling in Department for Health Evidence. Maroeska Rovers wordt benoemd op de leerstoel Evidence Based Surgery. Sinds 2013 is Bart Kiemeney hoofd van de afdeling.

Bekijk hier de uitgebreide geschiedenis van Health Evidence (pdf)
  • Medewerkers
  • Intranet