Kwaliteit en veiligheid


Onze kwaliteit

Binnen het Radboudumc meten en verbeteren we voortdurend de kwaliteit van onze zorg en hoe u deze ervaart.

lees meer

Externe toetsing

Naast de toetsing in interne audits wordt de kwaliteit van onze zorg ook getoetst door verschillende externe instanties.

  • Op dit moment werkt het Radboudumc aan een accreditatie door Joint Commission International (JCI). Deze accreditatie is in juni 2017. lees meer


    IGZ

    De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen. Zij geeft dat toezicht vorm door middel van het beoordelen van kwaliteits- en veiligheidsindicatoren van ziekenhuizen, het analyseren en behandelen van meldingen van calamiteiten en door het uitvoeren van onderzoek naar risicovolle processen, bijvoorbeeld het operatieve proces. In de jaargesprekken met de ziekenhuizen wordt gekeken naar de rollen, samenwerking en verantwoordelijkheden van de raden van toezicht, raden van bestuur, de medische staf, vakgroepen en individuele professionals.

    Certificering en keurmerken

    Het Radboudumc vindt het belangrijk om ook op deelgebieden certificeringen, keurmerken en erkenningen te behalen. Op de afdelingspagina's kunt u eventuele keurmerken terugvinden. Daarnaast vindt u in het jaardocument meer informatie over prijzen en onderscheidingen.

Patiënt­veiligheid

In het Radboudumc willen we dat uw ervaring met onze zorg zo goed en zo veilig mogelijk is. Hoe zorgen we ervoor dat iedere patiënt altijd veilig is?

lees meer

Commissie Mensgebonden Onderzoek CMO

De Commissie Mensgebonden Onderzoek (CMO) beoordeelt of medisch wetenschappelijk onderzoek voldoet aan wettelijke bepalingen. Hiermee waarborgt de CMO de bescherming van deelnemers aan het onderzoek. De beoordeling door de CMO vindt dus plaats vóórdat het onderzoek wordt uitgevoerd.

lees meer

Onze resultaten

Het Radboudumc wil zo transparant mogelijk zijn over de kwaliteit van de geleverde zorg in het ziekenhuis.

lees meer

Onze resultaten

Het Radboudumc wil zo transparant mogelijk zijn over de kwaliteit van de geleverde zorg in het ziekenhuis. We geloven dat goed geïnformeerde patiënten beter in staat zijn te participeren in hun eigen zorg. Daarom delen we graag de resultaten van onze kwaliteitsmetingen.
inloggen