Wie kan niet-WMO-onderzoek indienen?

In twee gevallen kunt u voor het toetsen van uw niet-WMO-onderzoek bij de CMO Radboudumc terecht.

lees meer

Wie kan niet-WMO-onderzoek indienen?

In twee gevallen kunt u voor het toetsen van uw niet-WMO-onderzoek bij de CMO Radboudumc terecht:
 • U bent als onderzoeker verbonden aan het Radboudumc
 • In uw onderzoek worden patiĆ«nten van het Radboudumc betrokken

Welk niet-WMO-onderzoek moet worden getoetst?

Niet-WMO-onderzoek moet door de CMO Radboudumc getoetst worden als het aan bepaalde criteria voldoet. Twijfelt u over de toetsplichtigheid van uw niet-WMO-onderzoek, dan kunt de CMO Radboudumc verzoeken hierover een uitspraak te doen.

lees meer

Welk niet-WMO-onderzoek moet worden getoetst?

Niet-WMO-onderzoek moet door de CMO Radboudumc getoetst worden als:
 • Aan de onderzoeksdeelnemers wordt toestemming gevraagd, dit kan mogelijk als belastend worden ervaren, gelet op hun gesteldheid of de aard van het onderzoek.
 • Aan de onderzoeksdeelnemers wordt geen toestemming gevraagd, omdat dit voor de onderzoekdeelnemers te belastend is.
 • De kans bestaat dat in het onderzoek tot dan toe onbekende gegevens over de (toekomstige) gezondheidstoestand van een onderzoekdeelnemer (of zijn bloedverwanten) gegenereerd worden.
Twijfelt u over de toetsplichtigheid van uw niet-WMO-onderzoek, dan kunt de CMO Radboudumc verzoeken hierover een uitspraak te doen. Gebruik hiervoor de model aanbiedingsbrief toetsing niet-WMO-onderzoek. Licht in deze brief toe wat de reden is voor uw twijfel.
 
Is uw niet-WMO-onderzoek niet toetsplichtig, dan hoeft u niets te doen. Heeft u bijvoorbeeld voor publicatie een verklaring nodig, dan kunt u hiervoor bij de CMO regio Arnhem - Nijmegen een niet-WMO-verklaring aanvragen (dit betreft dezelfde procedure als wanneer de WMO-plicht nog onduidelijk is).

(*) Toelichting:  
 • Het vragen van toestemming kan voor de onderzoeksdeelnemers bijvoorbeeld in de volgende gevallen mogelijk belastend zijn:
  • De onderzoeksdeelnemers voelen zich ziek en ervaren pijn, misselijkheid, benauwdheid e.d.)
  • De onderzoeksdeelnemers (en/of hun naasten) verkeren in een staat van grote zorgen over hun gezondheidstoestand, zoals bijvoorbeeld in het geval van acute situaties.
 • Nieuwe bevindingen kunnen bijvoorbeeld door beeldvorming of genetisch onderzoek worden gegenereerd. Voor de lokale toetsplichtigheid maakt het niet uit of de nieuwe bevindingen die gegenereerd kunnen worden, voor de onderzoeksdeelnemers klinisch relevant (“actionable”) zijn of niet.

Hoe kunt u niet-WMO-onderzoek indienen?

Wilt u een toetsplichtig niet-WMO-onderzoek gaan doen, dien dan een digitaal beoordelingsverzoek in via CMO-Online.

lees meer

Hoe kunt u niet-WMO-onderzoek indienen?

Wilt u een toetsplichtig niet-WMO-onderzoek gaan doen, dien dan een digitaal beoordelingsverzoek in via CMO-Online (kies voor ‘nieuw dossier aanmaken’). Het beoordelingsverzoek moet bestaan uit een aanbiedingsbrief toetsing niet-WMO-onderzoek en een onderzoeksprotocol en indien aanwezig een proefpersoneninformatie. Bekijk ook de uitgebreide instructie voor CMO-Online.