Instituut Waarborging Kwaliteit en Veiligheid

Het Instituut Waarborging Kwaliteit en Veiligheid (IWKV) van het Radboudumc toetst de kwaliteit en veiligheid van zorg in ons ziekenhuis.

lees meer

Instituut Waarborging Kwaliteit en Veiligheid

Instituut Waarborging Kwaliteit en Veiligheid

Het Instituut Waarborging Kwaliteit en Veiligheid (IWKV) van het Radboudumc toetst de kwaliteit en veiligheid van zorg in ons ziekenhuis. Een team van experts (auditteam) voert continu onafhankelijk onderzoek uit naar de kwaliteit van zorg in de vorm van interne audits. Het auditteam maakt door audits duidelijk wat goed gaat in het zorgproces en waar risico’s of verbeterpunten zijn. We kijken hoe het er in de dagelijkse praktijk aan toegaat, bijvoorbeeld tijdens een ziekenhuisopname, een behandeling met medicijnen of rondom een operatie. Geen audit is hetzelfde, elke keer opnieuw kijken we samen wat nodig is en maken we een audit op maat.

Het auditteam nodigt (zorg)medewerkers en patiënten uit om in gesprekken of tijdens observatierondes (tracers) samen te kijken hoe de zorg geleverd wordt. Dit doet het auditteam op een waarderende manier met focus op wat wij willen bereiken en wat we kunnen leren. Wij stimuleren (zorg)medewerkers om succesvolle praktijkvoorbeelden te delen met hun collega’s. We dragen bij aan een Radboudcultuur van leren van en met elkaar en creëren kwaliteitsbewustzijn.

Met feiten onderbouwen we de auditbevindingen en bieden deze gebundeld in een rapport aan. Het bestuur IWKV, samengesteld uit vertegenwoordigers van artsen, verpleegkundigen, paramedici en wetenschappers op het gebied van kwaliteit en veiligheid, verbindt de auditbevindingen met de visie en koers van het Radboudumc en geeft adviezen mee. Deze adviezen geven richting aan kwaliteitsverbeterprojecten.

Betrokkenheid van patiënten

Het IWKV vindt betrokkenheid van patiënten in audits belangrijk. Wij werken dan ook samen met de Patiëntenadviesraad in het vormgeven van audits, het leggen van focus en verbeteren van de uitvoering van audits.

Binnen de audits observeren de auditoren hoe het zorgproces in de praktijk wordt uitgevoerd. Tijdens een observatieronde geven de auditoren ook patiënten, de gelegenheid om ervaringen over de zorg te delen, als ze dat willen.  

Voor vragen kunt u contact opnemen via + 31 (0) 24 36 17835.


Persoons­gerichte zorg voorbeelden

Iedere patiënt heeft altijd recht op de beste zorg. En die zorg stemmen we af op uw specifieke eigenschappen en behoeften.
 • Het Radboudumc wil patiënten graag informeren over de kwaliteit van de geleverde zorg door het ziekenhuis.

  lees meer


  Transparant over kwaliteit van zorg

  Het Radboudumc wil patiënten graag informeren over de kwaliteit van de geleverde zorg door het ziekenhuis. We geloven dat goed geïnformeerde patiënten beter in staat zijn te participeren in hun eigen zorgproces. Daarom maken we zo transparant mogelijk welke kwaliteit patiënten van ons kunnen verwachten en delen we beschikbare uitkomsten en onderzoeken op deze website.


 • Patiënten Advies Raad

  Met de komst van de Patiëntenadviesraad (PAR) in 2013 heeft de patiënt tot op het hoogste niveau in het Radboudumc een stem gekregen; een belangrijke stap om de ideeën, visies en ervaringen van patiënten direct bij het beleid van het ziekenhuis te betrekken. De PAR adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd. De leden van de PAR zijn allemaal ervaringsdeskundige: als (ex-)patiënt, mantelzorger of ouder van een patiënt.

 • Radboudumc Health Innovation Labs

  Als Radboudumc willen we vooroplopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. Bij Radboudumc Health Innovation Labs geven en nemen we de ruimte om zorginnovatie te ontwikkelen en kansrijke innovaties in de praktijk te brengen.


Patiënt­ervaringen

Het Radboudumc verbetert voortdurend de zorg. Daarvoor zijn ervaringen van patiënten onmisbaar, want ze vertellen ons wat we goed doen of wat beter kan. We meten de patiëntervaringen met behulp van de vragenlijst PEM: de PatiëntErvaringsMeting. lees meer

Elektronisch patiënten­dossier

Iedere patiënt van het Radboudumc heeft een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). In dit EPD slaan we alle medische gegevens op van een patiënt. lees meer

Elektronisch patiënten­dossier

Iedere patiënt van het Radboudumc heeft een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). In dit EPD slaan we alle medische gegevens op van een patiënt. Onze zorgverleners hebben alleen toegang tot de gegevens die voor hun functie van belang zijn om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

EPD draagt bij aan patiëntveiligheid

Het Elektronisch Patiënten Dossier levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van onze patiënten. Want de kans op het maken van fouten wordt geminimaliseerd doordat iedere zorgverlener altijd alle meest actuele patiëntgegevens kan bekijken. Ook de informatie die collega’s invoerden. Iedere zorgverlener registreert immers de patiëntgegevens in hetzelfde systeem. Bovendien heeft het systeem een aantal automatische controlefuncties die werkprocessen bewaken. Het EPD geeft bijvoorbeeld een signaal als er een gevaarlijke wisselwerking bestaat tussen voorgeschreven geneesmiddelen. Met deze en andere functies van het EPD monitoren we voortdurend de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg. Zo ontdekken we snel eventuele problemen en kunnen we de zorg constant verbeteren.

Uw medische gegevens inzien

Bent u patiënt bij het Radboudumc? Dan kunt u toegang krijgen tot een deel van uw medische gegevens uit het EPD van het Radboudumc. Dit kan via mijnRadboud. Hierin kunt u overal en op elk moment inloggen en uw medische gegevens bekijken, maar ook afspraken maken en vragen stellen aan uw behandelteam.
 

Klachten

Wij proberen u goede, professionele zorg te geven. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wij horen dat graag van u. Dan kunnen we er iets aan doen.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet