De geschiedenis van IQ Healthcare

In 1951 start de Geneeskunde-opleiding met vakken als Inleiding Wijsbegeerte, Algemene Methodeleer en Natuurfilosofie. Dries van Melsen is verantwoordelijk voor dit onderwijs. Vanaf 1954 omvat het doctoraal programma (Master) ook Algemene Ethiek en Wijsgerige Antropologie. Johannes van Boxtel en Stephan Strasser zijn hiervoor de verantwoordelijken. In 1967 neemt Theo Beemer, lector Moraaltheologie (Faculteit der Godgeleerdheid) de colleges Ethiek over van Van Boxtel.

In 1971 wordt Daniƫl de Moulin buitengewoon lector in de Geschiedenis van de Geneeskunde, in 1980 wordt dat omgezet in een hoogleraarschap. Een jaar later neemt Harry Struijker Boudier het filosofieonderwijs over van Van Melsen. Marc Christiaens wordt universitair hoofddocent Medische Ethiek (1984-1992). De Vakgroep Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde (EFG) wordt in 1991 ingesteld. Henk ten Have wordt hoogleraar Medische Ethiek en hoofd van EFG.

De werkgroep Onderzoek Kwaliteit van het cluster Huisartsgeneeskunde, Sociale geneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde wordt in 1995 een zelfstandige afdeling, onder de naam IQ Healthcare. De vakgroep EFG wordt daar onderdeel van, per 2014 onder de naam Vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg.

Bekijk de uitgebreide geschiedenis van EFG en IQ Healthcare (pdf)

De geschiedenis van IQ Healthcare

In 1951 start de Geneeskunde-opleiding met vakken als Inleiding Wijsbegeerte, Algemene Methodeleer en Natuurfilosofie. Algemene Ethiek en Wijsgerige Antropologie wordt vanaf 1954 onderdeel van het doctoraal programma van de opleiding. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet