De vraag

Hoe implementeren we nieuwe zorgprocessen conform de eisen van JCI?

Het normenkader van JCI is veelomvattend en veeleisend. Het merendeel van de normen gaat over directe patiëntenzorgprocessen. We willen keuzes en afspraken maken over de voorwaarden voor goede en veilige zorg. Zorg die patiëntgericht is en werkbaar voor de professional. Dat willen we samen  doen met de beleidsmakers van het Radboudumc én de zorgmedewerkers.
 

Project: JCI


De vraag

Het normenkader van JCI is veelomvattend en veeleisend. Het merendeel van de normen gaat over directe patiëntenzorgprocessen. lees meer

De aanpak

 • Eerst analyseren
 • Plan-Do-Check-Act (PDCA)
lees meer

De aanpak

We analyseren eerst

Goede analyse van de normen en patiëntprocessen is nodig voor een succesvolle implementatie  op de werkvloer. De analyse draagt bij aan het maken van gerichte keuzes. Vervolgens maken we per thema een plan van aanpak.

We werken via de continue verbetersystematiek: Plan-Do-Check-Act (PDCA)

 • Plan: keuzes maken en kaders stellen voor goede zorg zijn.
 • Do: samen met de afdeling en plan van aanpak maken en dit invoeren.
 • Check: helpen met het verkrijgen van inzicht van resultaten.
 • Act: resultaten analyseren en conclusies trekken hoe het nog beter kan. 

Het resultaat

 • Afdelingen krijgen hulp bij implementatie
 • Het JCI-keurmerk is gehaald, maar we willen nog beter worden
lees meer

Het resultaat

Afdelingen krijgen hulp bij implementatie

 • Toolboxen met concrete hulpmiddelen voor ieder JCI-thema.
 • Een dashboard waarmee afdelingen kunnen (bij)sturen op resultaten.
 • Workshops dragen bij aan het delen van Best Practices en het verspreiden van praktische (implementatie) kennis.

Het JCI-keurmerk is gehaald, maar we willen nog beter worden

We zijn ongelofelijk blij en trots dat we het keurmerk met vlag en wimpel hebben gehaald. Met de aangegeven verbeterpunten gaan we aan de slag. We richten ons vizier op de heraccreditatie in 2019, waarbij we laten zien dat we continu onze zorg in het Radboudumc verbeteren en persoonsgericht maken.

Adviesbureau PVI

De zorg staat op de drempel van een nieuwe tijd. Technologische en medische ontwikkelingen bieden kansen, terwijl complexere problemen en de vraag om doelmatigheid extra druk geven.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet