Het resultaat

6 Medicijn Registratiepunten gerealiseerd

Er zijn ziekenhuisbreed 6 Medicijn Registratiepunten. Op deze plekken worden actuele medicatie overzichten opgesteld. Ook telefonische medicatieverificaties behoren tot het servicepakket. Sinds 2016 wordt op deze punten nauw samengewerkt met de Check In. In 2017 waren de door JCI vereiste medische screenings op tijd klaar.

De zorg is veiliger

De actuele medicatie is helder en compleet. Het risico op foute medicatie of onnodig gebruik van medicatie is kleiner. Daarnaast houden artsen meer tijd over voor de patiënt in de spreekkamer.

Spectaculaire stijging medicatieverificaties

Managementinformatie is uitgebreid

Parallel aan de realisatie zijn er meer en betere managementrapporten verschenen over medicatieverificatie.

Aanpak voorbeeld voor andere ziekenhuizen

Het Radboudumc valt op met haar centrale aanpak. De afgelopen 2 jaar zijn er vele verzoeken gedaan voor informatie, een werkbezoek of een presentatie.

Project: Medicatieverificatie door gekwalificeerde medewerkers


De vraag

Medicatieverificatie speelt een belangrijke rol in goede, veilige en doelmatige patiëntenzorg. Een actueel, juist en volledig medicatieoverzicht is daarbij de voorwaarde. lees meer

De vraag

Hoe kunnen we medicatieverificatie implementeren?

Medicatieverificatie speelt een belangrijke rol in goede, veilige en doelmatige patiëntenzorg. Een actueel, juist en volledig medicatieoverzicht is daarbij de voorwaarde. We kunnen fouten voorkomen én het onnodig, chronisch gebruik van geneesmiddelen terugdringen. De aanleiding voor deze vraag was een onderzoek waaruit bleek dat ziekenhuizen die werkten met medicatieverificatie door hiervoor gekwalificeerde medewerkers een voorsprong hadden.
 

De aanpak

 • Businesscase opgesteld
 • Gekwalificeerde medewerkers starten
 • Actuele medicatiecheck
 • Actuele medicatielijst
lees meer

De aanpak

Businesscase

Allereerst is er samen met de klant een businesscase uitgewerkt voor de inzet van gekwalificeerd medewerkers bij het opstellen van een actueel medicatie overzicht.

Gekwalificeerde medewerkers starten

We zijn begonnen met medicatieverificatie bij geplande opnamen. Vervolgens hebben we de doelstelling verruimd naar medicatieverificatie aan de poort. Het is namelijk niet wenselijk om verschillende werkwijzen te hanteren voor geplande en ongeplande opnames. Daarnaast is het belangrijk om vanaf het begin de medicatie op de juiste manier in het patiëntendossier te registreren.

Actuele medicatiecheck

Gekwalificeerd medewerkers zorgen voor het opstellen van actuele medicatieoverzichten. Dat doen ze voor (nieuwe) polipatiënten en patiënten die gepland of ongepland zijn opgenomen.

Actuele medicatielijst

De volgende stappen in het project zijn gericht op:
 • Efficiëntere inzet van medewerkers door verbeteringen van de digitale systemen.
 • Controle van de medicatielijst voor risicovolle controlepatiënten via een risicoprofiel
 • Het verbeteren van de medicatieoverdracht bij ontslag zodat de patiënt thuis of bij een andere zorgverlener minder risico op medicatiefouten loopt

Het resultaat

 • 6 medicijn registratiepunten
 • Veiligere zorg
 • Spectaculaire stijging medicatieverificaties
 • Uitbreiding managementinformatie
 • Voorbeeld voor andere ziekenhuizen
lees meer

Reactie ziekenhuis­apotheker / klinisch farmacoloog

"Naast bijdragen aan projectmanagement en procesbegeleiding is een grote meerwaarde dat door PVI dwarsverbanden worden gelegd met andere projecten in de organisatie."

Adviesbureau PVI

De zorg staat op de drempel van een nieuwe tijd. Technologische en medische ontwikkelingen bieden kansen, terwijl complexere problemen en de vraag om doelmatigheid extra druk geven.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet