Het Radboudumc is per 1 januari 2021 ondergebracht in de Stichting Radboud universitair medisch centrum. De Raad van Bestuur van het Radboudumc is het bestuur van deze stichting. De Raad van Toezicht is het, bij wet voorgeschreven, toezichthoudend orgaan van het Radboudumc en dus van de stichting.


Leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting Radboud universitair medisch centrum bestaat uit vijf leden. lees meer

Leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting Radboud universitair medisch centrum bestaat uit vijf leden.

Leden van de Raad van Toezicht

  • drs. W.A. van der Meeren, voorzitter
  • prof. dr. C.G.J.M. Hilders
  • mr. F. Leeflang
  • drs. P.A. Morshuis RC
  • prof. dr. V. Frissen

Binnenkort volgt meer informatie over de leden.


Contact

Robert Koning
secretaris


Ontvlechting

Het Radboudumc en de Radboud Universiteit waren ondergebracht in één stichting: de Stichting Katholieke Universiteit (SKU). Dat is veranderd door de ontvlechting: per 1 januari 2021 zijn beide organisaties ondergebracht in hun eigen stichting. lees meer

Ontvlechting

Het Radboudumc en de Radboud Universiteit waren tot voor kort ondergebracht in één stichting: de Stichting Katholieke Universiteit (SKU). Het bestuur van de SKU hield toezicht op beide organisaties. Dat is veranderd per 1 januari 2021. Beide organisaties zijn toen ondergebracht in hun eigen stichting: de Radboud Universiteit bleef in de SKU, die hernoemd is tot Stichting Radboud Universiteit en die wordt bestuurd door het huidige college van bestuur. Voor het Radboudumc is de nieuwe Stichting Radboud universitair medisch centrum in het leven geroepen, die wordt bestuurd door de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Beide stichtingen hebben een eigen Raad van Toezicht.

Apart kunnen het Radboudumc en de Radboud Universiteit slagvaardiger reageren op veranderingen in onze eigen, complexe omgevingen. En we kunnen beter inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast is er beter en specifieker toezicht mogelijk. Want de leden van de Raad van Toezicht van de stichting beschikken over specifieke deskundigheid voor óf de Radboud Universiteit óf het Radboudumc. Beide organisaties blijven intensief samenwerken in bijvoorbeeld onderzoek, onderwijs en campusbrede thema’s als duurzaamheid en campusontwikkeling.

Lees ook het nieuwsbericht over het 'besluit tot splitsing' dat genomen werd op 11 december 2020.


Statuten

Bekijk hier de statuten van de Stichting Radboud universitair medisch centrum (d.d. 4 maart 2021). download pdf
  • Medewerkers
  • Intranet