Wat zijn aangeboren arm- of handafwijkingen?

Aangeboren arm- of handafwijkingen kunnen onderdeel zijn van een syndroom met meerdere orgaanafwijkingen en of ontwikkelingsbelemmeringen. Het is ook mogelijk dat de afwijking op zichzelf staat.

De afwijkingen ontstaan tijdens de vroege zwangerschap waarin de aanleg van de arm en hand van het ongeboren kind worden gevormd. Dit kan ontstaan door een erfelijke of een niet erfelijke oorzaak zoals infecties en afknelling.

De grootte van de afwijking kan erg uiteenlopen en is meestal pas met zekerheid vast te stellen na de geboorte. Om te onderzoeken of er sprake is van een erfelijke oorzaak, is onderzoek door een klinisch geneticus en of kinderarts nodig. Vragen over het herhalingsrisico bij een volgende zwangerschap kan de klinisch geneticus beantwoorden. Voor onderzoek door een klinisch geneticus verwijzen wij u door.

Aangeboren afwijkingen aan de arm en/of hand komen relatief weinig voor. De afwijking varieert per kind. Ook de ernst van de afwijking is erg verschillend. Door de groei en ontwikkeling van uw kind zal de aangeboren afwijking lichamelijk en cosmetisch in de verschillende levensfasen van uw kind een andere betekenis krijgen. De algemene ervaring is, dat kinderen met een aangeboren arm en of handafwijking strategieën aanleren om vaardigheden op hun eigen manier uit te voeren, eventueel met behulp van spalken of andere hulpmiddelen.
Patientenzorg Aandoeningen Aangeboren arm- of handafwijkingen

Wat zijn aangeboren arm- of handafwijkingen?

Aangeboren arm- of handafwijkingen ontstaan tijdens de vroege zwangerschap waarin de aanleg van de arm en hand worden gevormd. Dit kan ontstaan door een erfelijke of niet erfelijke oorzaak zoals infecties of afknelling.

lees meer

Contact

Amalia kinderziekenhuis

(024) 361 44 15
contact

De behandeling

De behandelopties zijn afhankelijk van de functiebeperkingen van de arm en hand van uw kind. Soms zijn er chirurgische correcties, een spalk of oefentherapie nodig

lees meer

De behandeling

De behandelopties zijn afhankelijk van de functiebeperkingen van de arm en hand van uw kind. Soms bestaat de behandeling uit één  of meerdere plastisch chirurgische correcties tijdens de groei en ontwikkeling van uw kind. Meestal is een nabehandeling met een spalkje nodig om de verbeterde stand en functie van de hand en of vingers te behouden en verder te verbeteren. Soms is het spalkje in combinatie met oefentherapie door een handtherapeut of ergotherapeut nodig. Alleen de behandeling met een spalk kan in sommige gevallen ook voldoende zijn. De spalk moet uw kind afhankelijk het doel s’nachts en of overdag dragen. Vaak gaat het om een combinatie van bovenstaande behandelingen. 

Als er verschillende behandelopties zijn, bespreken we samen met u en uw kind de eventuele chirurgische- en therapeutische mogelijkheden die passen bij de hulpvraag van u en uw kind. Als spalkjes nodig zijn, maakt de handtherapeut of ergotherapeut deze voor uw kind. Als oefentherapie door ergotherapeut of fysiotherapeut nodig is, adviseren wij u om dit bij u in de buurt te laten uitvoeren met begeleiding van de therapeuten uit ons team. Controle op het handenspreekuur vindt in overleg plaats.
 

Amalia kinder­ziekenhuis

Het Amalia kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboudumc. Jaarlijks behandelen wij ongeveer 22.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar.

lees meer