Wat is een hersenaneurysma?

Bij een aneurysma in de hersenen steekt de wand van een hersenslagader uit. Het aneurysma zit bijna altijd op de splitsing van twee slagaders. Meestal zit het aan de onderkant van de hersenen of hersenstam.

Oorzaak

We weten niet precies waarom de ene persoon een aneurysma ontwikkelt en de andere niet. We weten wel dat het met het slijten van de bloedvaten te maken heeft en dat mensen met een hoge bloeddruk en mensen die roken een groter risico lopen.

Een aneurysma is niet erfelijk. Wel zijn er families waarbij een aneurysma vaker voorkomt. Er zijn een paar zeldzame erfelijke ziekten waarbij vaker een aneurysma van de hersenen ontstaat.

U kunt een aneurysma vergelijken met een fietsband waarbij er een gat in de buitenband zit en op die plaats de binnenband naar buiten puilt. Het aneurysma kan scheuren en een hersenbloeding veroorzaken (subarachnoïdale bloeding).1. Er is vanaf de geboorte een dunne plek in de wand van een hersenslagader. U ziet dit in het plaatje.
2. Door de bloeddruk ontstaat er een 'bultje' op de dunne plek in de vaatwand.
3. Dit bultje (aneurysma) wordt steeds groter. Het aneurysma kan scheuren en bloeden.
4. Het bultje kan samentrekken (spasme).

Symptomen

Meestal gebeurt een hersenaneurysma samen met een hersenbloeding. Door de druk in de slagader kan een aneurysma groter worden en de wand dunner. Er komt een scheurtje in waardoor er uiteindelijk een hersenbloeding ontstaat. Een bloeding uit een aneurysma gebeurt meestal tussen de hersenvliezen. Dit noemen we een subarachnoïdale bloeding. Een hersenaneurysma zit meestal op één van de grotere hersenslagaders, aan de buitenkant van de hersenen, in het spinnenwebvlies (de arachnoidea).

Meestal krijgt u op het moment van bloeding meteen hoofdpijn en nekpijn. U kunt bewusteloos raken. Vaak bent u ook misselijk en moet u overgeven. Soms treden er ook epileptische trekkingen in armen en benen op of zijn er verlammingsverschijnselen. Is een aneurysma gebarsten? Dan komt er bloed rondom de hersenen terecht. Het bloed verspreidt zich onder/tussen het spinnenwebvlies. Normaal slolt bloed. Dat zorgt ervoor dat het lekje in het aneurysma dicht gaat en de bloeding stopt. Dat lukt niet bij iedereen. Daarom is een bloeding uit een hersenaneurysma zo gevaarlijk. Ongeveer de helft van alle mensen met een bloeding uit een aneurysma in de hersenen overlijdt. Sommige mensen hebben alleen hoofdpijn en nekpijn, anderen raken in een coma. De meeste bloedingen uit een hersenaneurysma gebeuren bij mensen tussen 40 en 60 jaar. Het gebeurt vaker bij vrouwen dan bij mannen.

Aneurysma dat niet bloedt
Er zijn ook hersenaneurysma's die niet bloeden. Doordat ze steeds groter worden, kunnen ze toch neurologische uitvals- of prikkelingsverschijnselen veroorzaken. Dat komt doordat ze als een tumor tegen de hersenen, hersenstam of hersenzenuwen aandrukken.

Wat is een hersenaneurysma?

Bij een aneurysma in de hersenen steekt de wand van een hersenslagader uit. Het aneurysma zit bijna altijd op de splitsing van twee slagaders. Meestal zit het aan de onderkant van de hersenen of hersenstam.

lees meer

Onderzoek Wat kunt u verwachten?

Wanneer u in het ziekenhuis wordt opgenomen, omdat we denken dat u een hersenbloeding heeft, maken we bijna altijd eerst een CT-scan (Computer Tomografie) van de hersenen.

lees meer

Onderzoek Wat kunt u verwachten?

Wanneer u in het ziekenhuis wordt opgenomen, omdat we denken dat u een hersenbloeding heeft, maken we eerst een CT-scan (Computer Tomografie) van de hersenen. Hierdoor kunnen we zien wat voor soort hersenbloeding u heeft gehad. De bloedvaten kunnen in de CT scan in beeld worden gebracht zodat we de uitpuiling kunnen op sporen. Als op de CT-scan geen bloeding is te zien dan krijgt u 24 uur nadat de klachten begonnen zijn een ruggenprik. Via deze ruggenprik nemen we hersenvocht af. Aan het hersenvocht kunnen we zien of er een subarachnoïdale bloeding is geweest.

Als blijkt dat u een hersenaneurysma heeft wordt u verwezen naar de neurochirurg gespecialiseerd in hersenvaten. Om een goed beeld te krijgen van het aneurysma is een vaatonderzoek nodig (angiografie). De neurochirurg maakt op basis van dit onderzoek een behandelplan. Hij doet dit in overleg met de collegaspecialisten van Neurologie en Radiologie. In sommige gevallen overleggen zij met buitenlandse collega’s. Het advies over de behandeling wordt met u besproken op de polikliniek.

Angiografie

U krijgt een slangetje in uw liesslagader (meestal onder plaatselijke verdoving). Door dit slangetje spuiten we contrast in uw vaatstelsel. Met röntgenfoto's kunnen we daarna uw hersenvaten zien en een uitstulping van een hersenslagaders opsporen. Een nieuwe tecnhniek is de 3D aniografie waarmee we driedimensionale afbeeldingen van uw bloedvaten kunnen maken.

Hieronder ziet u drie vormen van onderzoek die we bij een aneurysma kunnen doen: angiografie, CT-angiografie en een 3D reconstructie van een CT-angiografie.

Links: angiografie van een aneurysma (vergroot, u ziet maar een klein deel van de hersenvaten). Het grote aneurysma zit als een zak aan de slagader vast.
Midden: CT-angiografie, waarop het zeer grote aneurysma goed te zien is. U kunt de bloedvaten die er naar toe lopen goed zien.
Rechts: 3-dimensionale reconstructie na CT-angiografie. Op een computer kunnen we het beeld draaien en van alle kanten bekijken. Het bolletje met het * is het aneurysma.


Angiografie

Een angiografie is een vaatonderzoek waarbij u een slangetje in uw liesslagader krijgt (meestal onder plaatselijke verdoving). Door dit slangetje spuiten we contrast in uw vaatstelsel. Met röntgenfoto's kunnen we daarna uw hersenvaten zien en een uitstulping van een hersenslagaders opsporen.

Verpleegkundig specialist neurovasculaire aandoeningen

Een verpleegkundig specialist is verantwoordelijk voor de zorg van een geselecteerde groep patiënten en heeft zowel medische als verpleegkundige kennis.

lees meer

Verpleegkundig specialist neurovasculaire aandoeningen

Er wordt een operatie gepland of u heeft kort geleden een operatie aan de bloedvaten in uw hoofd ondergaan en u bent hiervoor opgenomen geweest in het Radboudumc. Er kunnen problemen ontstaan door een hersenaandoening waarvan de gevolgen pas na enige tijd echt duidelijk worden. U en uw naasten kunnen geconfronteerd worden met lichamelijke en emotionele beperkingen. ook gedrags- en karakterveranderingen kunnen vragen en problemen oproepen. Hiervoor kunt u terecht bij de verpleegkundig specialist neurovasculaire aandoeningen van de afdeling Neurochirurgie.

Wat is een verpleegkundig specialist?

Een verpleegkundig specialist is verantwoordelijk voor de zorg van een geselecteerde groep patiënten en heeft zowel medische als verpleegkundige kennis. Zij is in staat om in nauw overleg met uw behandelend arts, besluiten te nemen op het gebied van diagnostiek en behandeling. Zij is ook uw aanspreekpunt voor al uw niet- urgente vragen.

Wat kunt u van een verpleegkundig specialist verwachten?

De verpleegkundig specialist brengt uw klachten in kaart, verricht neurologisch onderzoek, vraagt onderzoeken aan en geeft u informatie over uw behandelplan en de vervolgafspraken. Dit alles gebeurt op basis van richtlijnen en in nauw overleg met uw behandelend neurochirurg.
Ze bespreekt of uw aandoening invloed heeft op uw dagelijkse bezigheden. Hierbij kan u denken aan uw beleving, relaties, werk en communicatie. Alle vragen van u en uw naasten kunnen aan de orde komen. Als u klachten of belemmeringen ervaart in uw dagelijks leven zal hier in dit gesprek aandacht aan worden besteed. Aan de hand van een vragenlijst probeert ze met u een compleet beeld te schetsen van uw klachten en symptomen. indien nodig wordt samen met u en uw naasten naar de beste oplossing gezocht of wordt u verwezen naar een geschikte hulpverlener of hulpverlenende instantie. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten.
De verpleegkundig specialist beantwoordt al uw vragen met betrekking tot het heropvatten van uw werkzaamheden of het rijbewijs en verzorgt eventuele correspondentie met betrekking tot dit onderwerp.
Als u gebruik maakt van een (lees) bril wilt u deze dan meenemen? Indien u medicatie gebruikt, wilt u dan een actuele medicatielijst mee nemen naar de afspraak?

Samenwerking

De verpleegkundig specialist werkt samen met uw behandelend neurochirurg en met de andere deskundigen binnen het mutidisciplinaire behandelteam. Dit behandelteam bestaat onder andere uit een neuroloog, radioloog, revalidatiearts, logopedist, ergotherapeut en een fysiotehrapeut. De verpleegkundig specialist kan besluiten om u te verwijzen naar een gespecialiseerd revalidatiecentrum of een psycholoog.

Behandeling Aneurysma in de hersenen

Er zijn verschillende manieren om een hersenaneurysma te behandelen. Het doel van alle behandelingen is om het ontstaan van een bloeding te voorkomen.

lees meer

Subarachnoïdale bloeding (SAB)

Een subarachnoïdale bloeding (SAB) treedt zeer plotseling op, zonder enige vorm van waarschuwing. De bloeding ontstaat in het hoofd net boven de hersenen onder het spinnenwebvlies (arachnoidea).

lees meer