Patientenzorg Aandoeningen Carpaletunnelsyndroom

Wat is een carpaaltunnelsyndroom?

Een carpaaltunnelsyndroom is een beknelling van één van de zenuwen naar de hand (de nervus medianus) in de carpale tunnel. Bij een carpaal tunnel syndroom is de tunnel vernauwd, waardoor de zenuw in de knel komt.

Ontstaan en symptomen

Bij een carpaal tunnel syndroom is de tunnel vernauwd, waardoor de zenuw in de knel komt.

lees meer

Ontstaan en symptomen

Waarom de beknelling ontstaat is (nog) niet duidelijk. Het carpaal tunnel syndroom komt vaak voor, een derde van de bevolking krijgt er ooit last van. De aandoening komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, en vaker bij patiënten die suikerziekte, reuma of een schildklieraandoening hebben.

Symptomen

Bij een carpaal tunnel syndroom is de tunnel vernauwd, waardoor de zenuw in de knel komt. Dit veroorzaakt tintelingen aan de binnenzijde van de hand, de duim, de wijsvinger, de middelvinger en soms een deel van de ringvinger. Vooral ’s nachts kunnen deze klachten erg hinderlijk zijn en u uit de slaap houden. Soms straalt de pijn ook uit naar de bovenarm of schouder. Als de beknelling al langer bestaat kan krachtsverlies van de hand optreden. De klacht kan zowel aan één hand als aan beide handen voorkomen.

Waarom naar het Radboudumc?

In het Radboudumc is er een speciaal spreekuur voor deze klacht, de CTS-straat. Hierbij worden het bezoek aan de arts, de aanvullende onderzoeken en de uitslag hiervan gecombineerd in één bezoek.

Bezoek dagkliniek CTS-straat

Uw (huis)arts vermoedt dat bij u sprake is van een carpaal tunnel syndroom en heeft u daarom doorgestuurd naar de dagkliniek Neurologie. In het Radboudumc is er een speciaal spreekuur voor deze klacht, de CTS-straat.

lees meer

Bezoek dagkliniek CTS-straat

Uw (huis)arts vermoedt dat bij u sprake is van een carpaal tunnel syndroom en heeft u daarom doorgestuurd naar de dagkliniek Neurologie. In het Radboudumc is er een speciaal spreekuur voor deze klacht, de CTS-straat. Hierbij worden het bezoek aan de arts, de aanvullende onderzoeken en de uitslag hiervan gecombineerd in één bezoek. Afhankelijk van de ernst van de klacht vindt dezelfde ochtend direct behandeling met een injectie plaats of wordt u doorverwezen naar een plastisch chirurg. Passen uw klachten niet bij de diagnose, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts of maken we een vervolgafspraak op de polikliniek.

Aanvullende onderzoeken

Het aanvullend onderzoek bestaat uit elektromyografie (EMG) en een echografie van de zenuw. De EMG is een onderzoek waarbij met stroomstootjes de functie van de zenuw doorgemeten wordt. Met de echo wordt gekeken naar de dikte van de zenuw bij de pols en in de onderarm. De EMG en de echo vinden plaats voorafgaand aan het consult met de arts.

Voorbereiding

Voor het EMG onderzoek is een goede temperatuur van de handen erg belangrijk. Als het nodig is, worden uw handen opgewarmd met behulp van warm water. Zorg dat u een kwartier voor uw afspraak aanwezig bent om uw handen op te warmen voor het onderzoek.

Behandel­mogelijkheden

Als bij u het carpaal tunnel syndroom wordt vastgesteld, dan zijn er binnen dit spreekuur 3 behandelmogelijkheden. Afhankelijk van de bevindingen van het aanvullend onderzoek bepaalt de arts in overleg met u wat een passende behandeling is.

 • Bij een lichte mate van carpaal tunnel syndroom kan een polsspalk in een deel van de gevallen verbetering geven. De arts kan u tijdens uw bezoek een machtiging voor een polsspalk geven.


 • Injectie

  Bij een lichte mate van carpaal tunnel syndroom is een lokale injectie met ontstekingsremmers (corticosteroïden) en een kortwerkend verdovingsmiddel aan de binnenzijde van de pols meestal voldoende. Deze behandeling kan direct tijdens uw bezoek plaatsvinden en hierbij gebruiken we vaak een echografie. Het inbrengen van de naald en het achterlaten van de vloeistof kan gevoelig zijn.

  Verdoving

  Vanwege de verdoving raden we aan om iemand mee te nemen. Uw hand kan namelijk enkele uren verdoofd aanvoelen waardoor autorijden of fietsen moeilijk is.

  Risico’s

  Hoewel de injectie weinig risicovol is, bestaat er een kleine kans op infectie en beschadiging van de zenuw. De arts werkt zo zorgvuldig mogelijk om dit risico zo klein mogelijk te houden.

  2 weken na de injectie belt de arts u om het effect van de behandeling te bespreken.

Duur CTS-straat

De totale duur van de afspraak is ongeveer 60 minuten.

Verhinderd?

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan uiterlijk één dag van tevoren naar de afdeling KNF om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Meer informatie over carpale tunnelsyndroom