Ondersteunende zorg bij leukemie

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen. Om deze knelpunten te herkennen èn bespreekbaar te maken, maken we tijdens uw behandeling op vaste momenten gebruik van de Lastmeter. De Lastmeter is een korte vragenlijst waarop u kunt aangeven hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. Uw casemanager zal de vragenlijst met u doornemen en uw behoefte aan zorg met u in kaart brengen. Samen met uw casemanager en behandelend arts kunt u vervolgens beoordelen of een doorverwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener u kan ondersteunen bij uw behandeling(en).

Gespecialiseerde ondersteuning is er voor:

 • Jongeren en jongvolwassenen (AYA’s, 18-35 jaar) zij kunnen terecht bij de AYA-poli
 • Voor CML-patiënten is het CMyLife platform

Wat is leukemie?

Leukemie is kanker van uw witte bloedcellen. Deze bloedcellen zijn nodig voor de afweer tegen indringers in uw lichaam, zoals bacteriën en virussen. We onderscheiden vier soorten leukemie.

lees meer

Wat is leukemie?

Leukemie is kanker van uw witte bloedcellen. Deze bloedcellen zijn nodig voor de afweer tegen indringers in uw lichaam, zoals bacteriën en virussen. Bij leukemie rijpen uw witte bloedcellen niet goed uit tot volwassen cellen, waardoor een tekort ontstaat. De leukemiecellen blijven zich delen en hopen zich op in uw beenmerg. Hierdoor maakt uw beenmerg ook minder rode bloedcellen en bloedplaatjes aan. We onderscheiden vier soorten leukemie:

 • Acute Myeloïde Leukemie (AML)
 • Chronisch Myeloïde Leukemie (CML)
 • Acute Lymfatische Leukemie (ALL)
 • Chronisch Lymfatische Leukemie (CLL)

Oorzaak en ontstaan

De oorzaken zijn bij ieder van de vier types in de meeste gevallen onbekend. Wel is van enkele factoren bekend dat ze een hoger risico op leukemie met zich mee brengen. Risicofactoren kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Blootstelling aan hoge doses straling
 • Langdurige blootstelling aan bepaalde industriële chemicaliën
 • Erfelijke factoren
Lees meer over leukemie

Contact

Afdeling Hematologie

(024) 361 88 23

Symptomen en prognose

De symptomen, het verloop van de ziekte en de prognose is bij ieder van de vier soorten leukemie anders zijn.

 • De symptomen van ALL komen ook bij veel andere ziektes voor, zoals bloedarmoede, botpijn en infecties. De prognose bij ALL is afhankelijk van verschillende factoren, zoals leeftijd.

  lees meer


  Acute Lymfatische Leukemie

  Symptomen

  De symptomen van ALL zijn niet uniek en komen ook bij veel andere bloedkankers en –ziektes voor. De symptomen kunnen onder andere zijn:
  • Anemie (bloedarmoede) als gevolg van een gebrek aan rode bloedcellen
  • Frequente of terugkerende infecties en langzame genezing
  • Verhoogde kans op bloedingen of onverklaarbare blauwe plekken
  • Botpijn
  • Gezwollen lymfeklieren
  • Gezwollen tandvlees
  • Pijn op de borst

  Prognose

  De prognose bij ALL is afhankelijk van verschillende factoren. Jonge patiënten hebben bijvoorbeeld een betere prognose dan oudere patiënten. Daarnaast hebben patiënten met een laag aantal witte bloedcellen op het moment van diagnose vaak een betere prognose. Het subtype van de ziekte ALL speelt ook een rol. Als het philadelphiachromosoom aanwezig is, voorspelt dit ook een slechtere prognose. Als laatste is de prognose afhankelijk van hoe u op de chemotherapie reageert.

 • Acute Myeloïde Leukemie

  Symptomen

  De symptomen van AML zijn niet uniek en komen ook bij veel andere bloedkankers en –ziektes voor. De symptomen kunnen onder andere zijn:
  • Anemie (bloedarmoede) als gevolg van een gebrek aan rode bloedcellen
  • Frequente of terugkerende infecties en langzame genezen
  • Verhoogde kans op bloedingen of onverklaarbare blauwe plekken
  • Botpijn
  • Gezwollen lymfeklieren
  • Gezwollen tandvlees
  • Pijn op de borst

  Prognose

  De prognose is afhankelijk van veranderingen in de chromosomen van de leukemiecellen. De ene verandering wijst op een gunstigere prognose dan de andere. Deze veranderingen leiden echter niet tot een goede of slechte prognose. Ook patiënten zonder veel veranderingen in de chromosomen hebben maar een gemiddelde prognose.

  Lees meer over AML
   

 • Chronisch Lymfatische Leukemie

  Symptomen

  CLL kan een zeer rustig beloop hebben. De ziekte kan lang aanwezig zijn zonder klachten of symptomen op te leveren. De volgende symptomen kunnen langzaamaan ontstaan:

  • Vergrote lymfeklieren
  • Vergrote lever en/of milt
  • Vermoeidheid
  • Anemie (bloedarmoede) als gevolg van een gebrek aan rode bloedcellen
  • Frequente of terugkerende infecties

  Lees meer over CLL


 • Chronisch Myeloïde Leukemie

  Symptomen

  CML ontwikkelt zich langzaam. Hierdoor hebben patiënten vaak lange tijd geen symptomen en wordt CML vaak toevallig gevonden tijdens bloedonderzoek. Ook de symptomen van CML zijn niet uniek en kunnen bestaan uit:

  • Anemie (bloedarmoede) als gevolg van een gebrek aan rode bloedcellen
  • Vermoeidheid
  • Spontane bloedingen of onverklaarbare blauwe plekken
  • Ongemak door een gezwollen milt
  • Botpijn
  • Onverklaard gewichtsverlies
  • Overmatig zweten

  Prognose

  Genezing is bij CML alleen mogelijk door middel van een stamceltransplantatie. Toch kan tegenwoordig de ontwikkeling van nieuwe leukemiecellen met medicatie (TKI's) goed onder controle worden gehouden.

  Lees meer over CML


Onderzoeken bij leukemie

Als uw huisarts een verdenking op leukemie heeft, zal hij u doorverwijzen naar een specialist. Aan de hand van een aantal onderzoeken bepaalt uw arts of en van welk type leukemie er sprake is.

 • De arts neemt altijd bloed bij u af en onderzoekt dit in het laboratorium. Hij maakt een volledig bloedbeeld om het hemoglobine gehalte en de aantallen trombocyten en leukocyten te bepalen.

  lees meer


Naar uw afspraak

Ingang: Apotheek (rechts naast de hoofdingang)
Route: 433

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Ingang: 8 (rechts naast de hoofdingang)
Geert Grooteplein Zuid 8
6525 GA Nijmegen

Heeft u voor het eerst een afspraak in het Radboudumc?
Meldt u zich tijdig voor uw afspraak bij de inschrijfbalie bij de hoofdingang.

Komt u voor een afspraak op de dagbehandeling interne specialismen of voor een afspraak met de verpleegkundig consulent?
Volg dan route 498

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 8
Ga naar binnen bij: Apotheek (rechts naast de hoofdingang)
Volg route 433

Behandeling bij leukemie

De behandeling hangt af van welke soort leukemie u heeft en in welk stadium u zich bevindt.

 • De behandeling bestaat vaak uit een stamceltransplantatie, Afhankelijk van het type leukemie vindt er echter al dan niet nog aanvullende behandeling plaats.

  Lees meer


  Over de behandeling

  De behandeling bestaat vaak uit een stamceltransplantatie, Afhankelijk van het type leukemie vindt er echter al dan niet nog aanvullende behandeling plaats.

  Acute Myeloïde Leukemie

  AML ontwikkelt zich snel. Hierdoor zult u al kort na de diagnose dienen te starten met de behandeling. De behandeling hangt af van het subtype AML, de genetische afwijkingen, uw leeftijd en uw algemene gezondheid. De verschillende behandelingen kunnen bestaan uit:
  • Chemotherapie
  • Stamceltransplantatie

  Chronisch Myeloïde Leukemie

  Er zijn verschillende behandelingen mogelijk voor patiënten met CML. Uw arts bepaalt in overleg welke behandeling nodig is. De verschillende behandelingen kunnen bestaan uit:

  • Tyrosine kinase remmers (Imatinib)
  • Chemotherapie
  • Allogene stamceltransplantatie

  Acute Lymfatische Leukemie

  ALL ontwikkelt zich snel. Hierdoor zult u al kort na de diagnose dienen te starten met de behandeling. De behandeling hangt af van het subtype ALL, de genetische afwijkingen, uw leeftijd en uw algemene gezondheid. De totale behandeling bestaat uit drie fasen:
  • De inductiefase, om complete remissie te bereiken. Deze bestaat uit een kuur met prednison en leukemiedodende geneesmiddelen.
  • De consolidatiefase, om het bereikte resultaat in stand te houden. Deze bestaat uit één of meer chemotherapiekuren. Hier kan ook een beenmergtransplantatie plaatsvinden.
  • De onderhoudsfase, om het terugkomen van de ziekte te voorkomen. Deze duurt iets meer dan een jaar.

  Chronisch Lymfatische Leukemie

  Omdat CLL zich vaak rustig ontwikkelt, kan de ziekte lang aanwezig zijn zonder veel klachten en symptomen. In dat geval houdt de arts een afwachtende houding aan, maar controleert hij u wel regelmatig. Als uiteindelijk besloten wordt om tot behandeling over te gaan, zal de arts met u bespreken welke behandeling nodig is. Deze kan bestaan uit:
  • Chemotherapie
  • Allogene stamceltransplantatie


   

 • Tyrosine kinase remmers

  Dit is een behandeling met eiwittabletten (veel gebruikt is imatinib). De eiwittabletten moeten uw bloedwaarden weer naar de normale niveaus herstellen. Deze behandeling is voor patiënten met Chronische Myeloïde Leukemie (CML). Het is de eerste keus van behandeling. U wordt behandeld op de afdeling hematologie. Deze afdeling is gespecialiseerd in het behandelen van goedaardige en kwaadaardige aandoeningen van bloed, beenmerg en lymfeklieren.

  Verloop

  U slikt een aantal tabletten of capsules. Deze capsules bevatten Imatinib. Dit is een middel dat een bepaald soort eiwit blokkeert, dat verantwoordelijk is voor de CML. Bij vrijwel alle patiënten zorgt het voor een herstel van de bloedwaarden tot normale niveaus. Het geneest de ziekte niet, maar zorgt er wel voor dat de ziekte zich niet ontwikkelt tot de acute fase. De levensverwachting is hierdoor hetzelfde als voor gezonde mensen.

  Ondanks deze goede resultaten kunnen met gevoelige testen toch vaak nog restanten van de leukemie in het beenmerg worden aangetoond. Ook is gebleken dat patiënten, die in eerste instantie goed reageerden op Imatinib, later alsnog ongevoelig voor het middel kunnen worden door het ontstaan van mutaties. Er zijn momenteel al tweede generatie tyrosinekinase remmers (Nilotinib , Dasatnib of Bosutinib) die bij resistentie tegen Imatinib ingezet kunnen worden

  Na de behandeling

  Als resistentie voor de tyrosinekinase remmers blijft bestaan, kan er gekozen worden voor een allogene stamceltransplantatie. Dit kan alleen als de patiënt gezond en niet te oud is.
   

Ondersteunende zorg bij leukemie

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen.

lees meer

Meedoen aan onderzoek

De afdeling Hematologie is intensief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Kijk hier voor informatie over onderzoeken waar u mogelijk aan mee zou kunnen doen.


Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.

Onze mensen