Diagnosefase

De meeste patiënten worden door een medisch specialist uit een ander ziekenhuis met de diagnose slokdarmkanker verwezen naar het Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland (SMACON). De diagnose-onderzoeken vinden dus veelal plaats in andere ziekenhuizen.
maximaal één week
Onderzoeken
Intake SMACON
Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland
Adviesgesprek behandelplan

Behandelfase

De behandeling van slokdarmkanker is complex. Alleen patiënten die geen uitzaaiingen hebben, komen voor een operatie in aanmerking. Een operatie wordt bijna altijd voorafgegaan door radio-chemotherapie.
Behandeling
Curatieve behandeling van slokdarmkanker
Palliatieve behandeling bij slokdarmkanker

Nazorgfase

Uitslaggesprek
Controle en herstel
Emoties bij kanker

Adviesgesprek behandelplan


Gesprek met de chirurg

Op vrijdagmiddag na 13.00 uur heeft u het adviesgesprek, waarin de chirurg u uitlegt welk behandeladvies u heeft gekregen. De casemanager is bij dit gesprek en legt het u nadien nog eens rustig uit. Als er aanvullend onderzoek nodig is, worden deze onderzoeken deze middag voor u ingepland.