Patientenzorg Aandoeningen Slokdarmkanker Onderzoeken en behandelingen Curatieve behandeling van slokdarmkanker

Diagnosefase

De meeste patiënten worden door een medisch specialist uit een ander ziekenhuis met de diagnose slokdarmkanker verwezen naar het Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland (SMACON). De diagnose-onderzoeken vinden dus veelal plaats in andere ziekenhuizen.
maximaal één week
Onderzoeken
Intake SMACON
Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland
Adviesgesprek behandelplan

Behandelfase

De behandeling van slokdarmkanker is complex. Alleen patiënten die geen uitzaaiingen hebben, komen voor een operatie in aanmerking. Een operatie wordt bijna altijd voorafgegaan door radio-chemotherapie.
Behandeling
Curatieve behandeling van slokdarmkanker
Palliatieve behandeling bij slokdarmkanker

Nazorgfase

Uitslaggesprek
Controle en herstel
Emoties bij kanker

Curatieve behandeling van slokdarmkanker


Behandeling Chemoradiatie bij slokdarmkanker

Chemoradiatie is een combinatie van bestraling (radiotherapie) en chemotherapie. Deze behandeling verkleint de tumor in de slokdarm waardoor opereren gemakkelijker is. Daarnaast vermindert het de kans op lokale terugkeer van de ziekte.

lees meer

Herstadiëring

Na de chemoradiatie maken we altijd opnieuw een PET-CT-scan om de omvang van de tumor te bepalen. De uitslag van de PET-CT-scan wordt ook in het multidisciplinair overleg besproken, ter voorbereiding op de operatie.