Diagnosefase

De meeste patiënten worden door een medisch specialist uit een ander ziekenhuis met de diagnose slokdarmkanker verwezen naar het Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland (SMACON). De diagnose-onderzoeken vinden dus veelal plaats in andere ziekenhuizen.
maximaal één week
Onderzoeken
Intake SMACON
Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland
Adviesgesprek behandelplan

Behandelfase

De behandeling van slokdarmkanker is complex. Alleen patiënten die geen uitzaaiingen hebben, komen voor een operatie in aanmerking. Een operatie wordt bijna altijd voorafgegaan door radio-chemotherapie.
Behandeling
Curatieve behandeling van slokdarmkanker
Palliatieve behandeling bij slokdarmkanker

Nazorgfase

Uitslaggesprek
Controle en herstel
Emoties bij kanker

Intake SMACON


Slokdarmpoli

Alle patiënten die op donderdag voor 12.00 uur verwezen zijn, worden de eerstvolgende vrijdag op de slokdarmpoli uitgenodigd. Bij de verwijzing worden de uitslagen van de diagnostische onderzoeken meegestuurd (endoscopie en PET-CT).

Intakegesprek chirurg en casemanager

Op de polikliniek Heelkunde maakt u op vrijdagochtend kennis met een medisch specialist (chirurg). Hij of zij bespreekt een aantal onderwerpen met u.

lees meer

Intakegesprek chirurg en casemanager

Op de polikliniek Heelkunde maakt u op vrijdagochtend kennis met een medisch specialist (chirurg). Hij of zij bespreekt de volgende onderwerpen met u:
  • Uw ziektegeschiedenis en uw medische gegevens.
  • Bevindingen lichamelijk onderzoek.
  • De ziekte slokdarmkanker en de mogelijke behandelingen.
  • Uw wensen en levensinstelling
  • Aanvullend onderzoek (indien nodig)
Na afloop van het gesprek met de chirurg bespreekt de casemanager alle logistieke zaken met u, zoals hoe laat wordt u waar verwacht voor welke onderzoeken of gesprekken.

Intakegesprek research coördinator

Om de zorg voor patiënten met slokdarmkanker te verbeteren wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht. Het kan zijn dat u voor één of meerdere onderzoeken in aanmerking komt. De chirurg en research coördinator bespreken dit met u.

lees meer

Intakegesprek research coördinator

Om de zorg voor patiënten met slokdarmkanker te verbeteren wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht. Het kan zijn dat u voor één of meerdere onderzoeken in aanmerking komt. De chirurg en research coördinator bespreken dit met u.

Na het gesprek met de chirurg en casemanager wordt u voorgelicht over onderzoeken waar uw medewerking voor wordt gevraagd. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig en niet meedoen heeft geen invloed op de zorg die u van ons ontvangt. De research coördinator legt u de details van het onderzoek uit. U krijgt voldoende bedenktijd om te beslissen of u mee wilt doen.

Intakegesprek met de diëtist

Een tumor in de slokdarm kan problemen geven met eten. Onze diëtist geeft u adviezen om het eten gemakkelijker te maken en ervoor te zorgen dat u voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt.

lees meer

Intakegesprek met de diëtist

Een tumor in de slokdarm kan problemen geven met eten. Onze diëtist geeft u adviezen om het eten gemakkelijker te maken en ervoor te zorgen dat u voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt.

Dit intakegesprek is bedoeld om u alvast voor te lichten over wat u op het gebied van voeding te wachten staat.
Bent u door uw verwijzend specialist al verwezen naar een diëtist elders? Dan vindt dit intake gesprek niet in het Radboudumc plaats.

Multidisciplinair Overleg

Iedere vrijdagmiddag om 12.00 uur komt het multidisciplinaire behandelteam samen om de uitslagen van de onderzoeken die uw verwijzend specialist heeft gedaan te bespreken.

lees meer

Multidisciplinair Overleg

Iedere vrijdagmiddag om 12.00 uur komt het multidisciplinaire behandelteam samen om de uitslagen van de onderzoeken die uw verwijzend specialist heeft gedaan te bespreken. Ook de bevindingen van de chirurg uit het intakegesprek worden daarin meegenomen. Uw verwijzend specialist kan eventueel inbellen tijdens deze bespreking om samen met ons team de behandelopties te bespreken.

Het resultaat van dit overleg is een adviesbehandelplan. Het kan ook zijn dat aanvullend onderzoek nodig is om tot een optimaal behandeladvies te komen. Uw verwijzend specialist krijgt na deze bespreking een inhoudelijke terugkoppeling.

U bent als patiënt niet bij dit overleg omdat het een medisch inhoudelijk overleg is en er meer patiënten tijdens dit overleg worden besproken.