Diagnosefase

De meeste patiënten worden door een medisch specialist uit een ander ziekenhuis met de diagnose slokdarmkanker verwezen naar het Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland (SMACON). De diagnose-onderzoeken vinden dus veelal plaats in andere ziekenhuizen.
maximaal één week
Onderzoeken
Intake SMACON
Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland
Adviesgesprek behandelplan

Behandelfase

De behandeling van slokdarmkanker is complex. Alleen patiënten die geen uitzaaiingen hebben, komen voor een operatie in aanmerking. Een operatie wordt bijna altijd voorafgegaan door radio-chemotherapie.
Behandeling
Curatieve behandeling van slokdarmkanker
Palliatieve behandeling bij slokdarmkanker

Nazorgfase

Uitslaggesprek
Controle en herstel
Emoties bij kanker

Onderzoeken


Onderzoek Endoscopie van de slokdarm

Een endoscopie is een onderzoek waarmee de arts uw slokdarm en maag bekijkt om te zien of er afwijkende cellen zijn.

lees meer

Onderzoek PET-CT

Een PET-CT kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Er zijn dus verschillende typen onderzoeken mogelijk op het PET-CT apparaat. Dit is mogelijk door het gebruik van verschillende radioactieve stoffen.

lees meer

Onderzoek CT-scan

CT staat voor computer tomografie. Een CT-scan is een methode om foto's van het lichaam te maken.

lees meer

Onderzoek Echografie op Radiologie

Het doel van dit onderzoek is om met behulp van echografie beeld te krijgen van uw organen.

lees meer

Onderzoek Echo-endoscopie bij slokdarmkanker

Een echo-endoscopie is een inwendige echo van uw slokdarm. Dit onderzoek combineert een endoscopie met een echografie.

lees meer