Patientenzorg Aandoeningen Slokdarmkanker Onderzoeken en behandelingen Palliatieve behandeling bij slokdarmkanker

Diagnosefase

De meeste patiënten worden door een medisch specialist uit een ander ziekenhuis met de diagnose slokdarmkanker verwezen naar het Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland (SMACON). De diagnose-onderzoeken vinden dus veelal plaats in andere ziekenhuizen.
maximaal één week
Onderzoeken
Intake SMACON
Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland
Adviesgesprek behandelplan

Behandelfase

De behandeling van slokdarmkanker is complex. Alleen patiënten die geen uitzaaiingen hebben, komen voor een operatie in aanmerking. Een operatie wordt bijna altijd voorafgegaan door radio-chemotherapie.
Behandeling
Curatieve behandeling van slokdarmkanker
Palliatieve behandeling bij slokdarmkanker

Nazorgfase

Uitslaggesprek
Controle en herstel
Emoties bij kanker

Palliatieve behandeling bij slokdarmkanker


Palliatieve behandeling bij slokdarmkanker

Als genezing bij slokdarmkanker niet meer mogelijk is, krijgt u een palliatieve behandeling die erop gericht is dat u beter kunt slikken. Ook willen we hiermee de groei van de tumor afremmen. De behandeling bestaat uit uitwendige bestraling.

Behandeling Uitwendige bestraling bij slokdarmkanker

Met uitwendige bestraling bij slokdarmkanker willen we ervoor zorgen dat u beter kunt slikken. Ook willen we de groei van de tumor afremmen.

lees meer

Behandeling Stent plaatsen bij slokdarmkanker

Is opereren, bestralen of chemotherapie niet meer mogelijk bij slokdarmkanker? En heeft u problemen om eten door uw slokdarm te laten gaan? Dan kunnen we een voedingsbuisje in uw slokdarm plaatsen. Dit heet een stent of endoprothese.

lees meer