Diagnosefase

De meeste patiënten worden door een medisch specialist uit een ander ziekenhuis met de diagnose slokdarmkanker verwezen naar het Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland (SMACON). De diagnose-onderzoeken vinden dus veelal plaats in andere ziekenhuizen.
maximaal één week
Onderzoeken
Intake SMACON
Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland
Adviesgesprek behandelplan

Behandelfase

De behandeling van slokdarmkanker is complex. Alleen patiënten die geen uitzaaiingen hebben, komen voor een operatie in aanmerking. Een operatie wordt bijna altijd voorafgegaan door radio-chemotherapie.
Behandeling
Curatieve behandeling van slokdarmkanker
Palliatieve behandeling bij slokdarmkanker

Nazorgfase

Uitslaggesprek
Controle en herstel
Emoties bij kanker

Uitslaggesprek


Uitslaggesprek

Na de operatie bij slokdarmkanker onderzoekt de patholoog-anatoom het weggenomen weefsel. Ongeveer tien werkdagen later is de uitslag bekend.

lees meer

Uitslaggesprek

Na de operatie bij slokdarmkanker onderzoekt de patholoog-anatoom het weggenomen weefsel. Ongeveer tien werkdagen later is de uitslag bekend. De multidisciplinaire werkgroep bespreekt deze eerst. Multidisciplinair betekent dat alle betrokken specialisten aanwezig zijn. Daarna bespreekt uw hoofdbehandelaar de uitslag met u op de polikliniek.

Op grond van de uitslag kan een goede uitspraak worden gedaan over de kans op genezing. Deze uitslag heeft bij slokdarmkanker meestal geen invloed op nabehandelingen.